logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Wprowadzono zmiany w prawie w zakresie:


kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.W maju i czerwcu 2019 roku wprowadzono następujące zmiany w prawie:

 

17.05.2019

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 933)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

01.06.2019

weszło w zycie

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1008)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. poz. 849, z późn. zm.) i ma związek z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. poz. 2518), która m.in. wprowadziła terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Nowe rozporządzenie zawiera wykaz rodzajów urządzeń technicznych, których obsługa i konserwacja wymaga posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego, oraz wskazuje okresy ważności zaświadczeń (5 lub 10 lat). Akt prawny określa także postępowanie mające na celu sprawdzenie wymaganych kwalifikacji oraz tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

07.06.2019

ogłoszono

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

14.06.2019

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

26.06.2019

weszła w zycie

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080)

Nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405, z późn. zm.) wprowadza zmiany, które łagodzą dotychczas obowiązujące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Istotną zmianą jest umożliwienie osobom niebędącym rolnikami indywidualnymi nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha zamiast 0,3 ha jak dotychczas. Taką działkę będzie można kupić także na terenie miasta. Jednakże na terenie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę, a w przypadku gdy powierzchnia nabytych działek przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą. Natomiast brak jest ograniczeń co do liczby kupowanych działek położonych w mieście. Ustawa nie znosi jednak prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa (KOWR). Do innych zmian należy zaliczyć zezwolenie na swobodne (tj. bez zgody KOWR) nabycie nieruchomości rolnej przez nierolnika w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku, a także w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego. Ponadto rozszerzono katalog przypadków uprawniających do nabycia nieruchomości rolnych za zgodą dyrektora KOWR, na przykład o przypadki nabycia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego. Według nowych przepisów skrócony został z 10 do 5 lat wymagany okres prowadzenia gospodarstwa rolnego na zakupionej ziemi oraz okres, przez który nabyta nieruchomość nie może być sprzedana ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Nowe regulacje dopuszczają zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie sądu.

Aneta Malan-Wijata

za Inżynierem budownictwa

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,zmiany_w_prawie_-_maj__czerwiec_2019,12082

 

Wspierają nas:

       KELVIN    METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

177919
DzisiajDzisiaj554
WczorajWczoraj1323
W tym tygodniuW tym tygodniu554
W tym miesiącuW tym miesiącu26187
WszystkichWszystkich1779190

NEWSLETTER

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać
najnowsze informacje?

Zapisz się do naszego
NEWSLETTERA

MAPA 
mapa

KONTAKT

tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32

Oddział Katowice
ul. Podgórna 4
40-026 Katowice