logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

1.

28.01.2020

(wtorek)

NOT Katowice

Godz. 10.00-15.00

Prawo budowlane – zmiany obowiązujące w 2020 roku.

Procedury związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia, wymagana dokumentacja.
Samowola budowlana – obowiązujące przepisy.

Wykładowca: Arch. Adam Wolny, Urząd Wojewódzki


SZKOLENIE PEŁNOPŁATNE DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

2.

21.02.2020

(piątek)

NOT Katowice

Godz.10.00-15.00

Projektowanie i realizacja sieci gazowych do 10 barów, w świetle obowiązujących przepisów, warunki techniczne, wymogi materiałowe.

- Wymagania ogólne
- Definicje
- Lokalizacja gazociągów
- Odległości gazociągów od podziemnej infrastruktury i obiektów terenowych
- Stosowanie rur przepustowych i osłonowych
- Oznakowanie gazociągów
- Określenie stref kontrolowanych i pasa eksploatacyjnego
- Dobór materiałów dla gazociągów z polietylenu
- Wymagania dla rur i kształtek
- Wymagania dla armatury
- Odporność na szybką propagację pęknięć
- Możliwości stosowania Poliamidu
- Zgrzewanie i Spawanie
- Wymagania jakościowe
Pytania i Dyskusja

Wykładowca: Henryk Kurek - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG - Oddział Katowice


Firma: Immergas (Paweł Ogorzałek), GAZEX

 3.

27.02.2020

(czwartek)

NOT Katowice

Godz.10.00 –15.00

Rozwiązania konstrukcje studzienek kanalizacyjnych.


Konstrukcje studzienek złazowych centrycznych i ekscentrycznych z różnych materiałów
Konstrukcje studzienek kanalizacyjnych niezłazowych z różnych materiałów
Konstrukcje zwieńczeń studzienek
Konstrukcje wpustów deszczowych

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Przyczyny powstawania uszkodzeń oraz warunki zwiększania trwałości eksploatacyjnej.
System TVR T - elementy z tworzywa sztucznego do regulacji i montażu włazów i wpustów deszczowych.


Wybór i dobór żeliwa drogowego.
Sposoby prawidłowego montażu żeliwa drogowego.
Przegląd technologii montażu włazów i wpustów deszczowych.
Wskazówki do projektów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wykładowca: Piotr Wójtowicz, Mariusz Karski,
Firma: Kaprin-Andrzej Dziadkowiec, KZO - Tomasz Obratański

4.

28.02.2020
(piątek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne na stanowiskach eksploatacji „E”  i dozoru „D” urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.


Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne.
Szkolenie obejmuje m. in. wiadomości z następującego zakresu:
- budowy, działania, eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci
- prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
- zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
- prawa energetycznego

Po kursie szkoleniowym, uczestnicy mogą bezpośrednio przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. W tym celu należy wypełnić wniosek (do pobrania z naszej strony internetowej www.pzits.com.pl.), dokonać opłaty za egzamin (koszt egzaminu stanowi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto w danym roku i wynosi 260 zł w 2020 roku) i pozytywnie zdać sprawdzenie kwalifikacji. Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach wydaje uprawnienia terminowe, których ważność trwa 5 lat lub bezterminowe dla osób spełniających warunki bezterminowości zgodnie z Prawem Energetycznym.

Ważne dla uczestników szkolenia!
- Powinni być pełnoletni, tj. ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie minimum podstawowe
- Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego,
- Otrzymują obszerny materiał szkoleniowy liczący 70 stron,
- Obniżony koszt szkolenia,
- Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy szkolenia z sukcesem zdali egzamin kwalifikacyjny.
- Uczestnicy, którzy mimo naszych zabiegów nie zdadzą egzaminu, będą mogli starać się o zwrot kosztów szkolenia.

Do kogo jest kierowany kurs szkoleniowy?
Do wszystkich osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym lub sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Prawem Energetycznym. Szczególnie dotyczy to instalatorów, serwisantów, monterów, operatorów, osób kontrolujących.

Wykładowcy:
Jan Strzoda, Michał Janota, Michał Samulski

5.

11.03.2020
(środa)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

1. Zasady projektowania i doboru pom ciepła i niskotemperaturowych odbiorników ciepła.
2. Rury preizolowane, powiązanie technologii z zastosowaniami w urbanistycznej przestrzeni miejskiej.


Pompy ciepła powietrzne, zasady projektowania i doboru.
Pompy ciepła gruntowe,zasady projektowania i doboru.
Niskotemperaturowe odbiorniki ciepła- maty kapilarne.

Wykładowca: Grzegorz Żbik, Firma Hennlich

 

Oferta rozwiązań firmy RADPOL oraz najnowsze propozycje na rok 2020 w zakresie rur preizolowanych.

Korzyści ekonomiczne i energetyczne wynikające z zastosowania systemu rurowego z barierą dyfuzyjną.

Możliwość wyboru płaszcza barwionego dla tych rur w rozwiązaniach urbanistycznych, wszędzie tam gdzie oprócz korzyści technologicznych, również kolor ma ogromne znaczenie.

Wykładowca: Jacek Zielke, firma Radpol

6

16.03.2020
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

 

ODWOŁANE

Zestawy hydroforowe . Pompownie przeciwpożarowe.


Tradycyjne zestawy hydroforowe w instalacja w budynkach.
Nowoczesne rozwiązania zestawów pompowych do podwyższania ciśnienia.
Rozwiązania zasilania zestawów do podwyższania ciśnienia z zastosowaniem. zbiorników pośrednich.
Przykłady rozwiązania sterowania pompy za pomocą przepustnicy i przetwornicy częstotliwości.
Wymagania stawiane pompowniom przeciwpożarowym w budynkach.

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Pompownie przeciwpożarowe 2021 – zmiany w przepisach, wytyczne projektowania oraz nowe propozycje produktowe firmy Wilo.

WILO – Albert Adamus

7.

18-20.03.2020
(środa-piątek)

4 - 6.05.2020

(poniedziałek-środa)

NOT Katowice
Godz. 09.00- 16.00

Kosztorysowanie w programie NORMA – kurs dla początkujących (24 godz.)


Metodologia oraz standardy kosztorysowania, wprowadzanie zakresu robót, przedmiarowanie, wyceny, sprawdzenie, drukowanie.
Podstawy dla branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
Szkolenie dedykowane dla początkujących użytkowników NORMA Pro oraz Expert/STD2 oraz początkujących kosztorysantów.
Zajęcia praktyczne (20 h) poprzedzone są wprowadzeniem teoretycznym (4h)
Nabędziesz wiedzę w zakresie metodologii oraz standardów kosztorysowania.
Nabędziesz umiejętności: w obszarze podstawowego zastosowania programu tj: wyszukiwania, wprowadzania zakresu robót, przedmiarowania, wyceny, sprawdzenia, aż po drukowanie.

Absolwentom tego szkolenia polecam kontynuację nauki na szkoleniu średniozaawansowanym.

Uczestnik kursu otrzymuje:
1. Wydrukowany autorski skrypt
2. Wersja edukacyjna NORMA – do dalszej samodzielnej nauki w domu.
3. Materiały: przepisy, przykłady itd. w wersji elektronicznej.
4. Bezpłatny hot-line dla uczestnika po zakończeniu szkolenia ( 3 m-ce).

Wykładowca:
Małgorzata Siemienowicz-Książek - PartnerSoft -

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

8.

26.03.2020
(czwartek)

23.03.3020

(poniedziałek)

NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

 

ODWOŁANE

 

Rozwiązania ochrony przed zalaniem w budynkach i sieciach kanalizacyjnych


Dobór, projektowanie i eksploatacja.

1. Problemy związane z zalaniem w budynkach wodami deszczowymi.
2. Sposoby zabezpieczenie przed cofką.
3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w sieciach kanalizacyjnych.
4. Rodzaje wpustów

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,
Firma: KESSEL- Zbigniew Sochacki, Navo Tech

 9.  


30.03.2020
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

 

ODWOŁANE

Renowacja sieci wod kan rękawami utwardzonymi.


Rodzaje materiałów stosowane do budowy rękawów CIPP
Sposoby utwardzania na miejscu rękawów CIPP
Ekspertyza kanału
Naprawy miejscowe rękawem
Renowacja rurą utwardzaną na miejscu rękawem
Diagnostyka sieci wodociągowej
Renowacja przewodów wodociągowych metodą rękawa elastycznego

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firma: SAERTEX, INSITUFORM, AQUAREN, MC-Buchemie

10.

 06.04.2020

(poniedziałek)

NOT Katowice

Godz. 10.00- 15.00

 

ODWOŁANE

Sposoby odwadniania wykopów. Systemy zabezpieczania robót ziemnych.


Podział i charakterystyka gruntów oraz wód gruntowych
Czasowe odwodnienia budowlane
Odwodnienia powierzchniowe
Odwodnienia wgłębne
Sposoby budowy urządzeń odwadniających – wgłębnych
Konstrukcja i wykonanie igłofiltrów
Instalowanie i eksploatacja igłofiltrów
Pompowanie otwierające i eksploatacyjne
Agregaty pompowe pompy do igłofiltrów, pompy do odwadniania

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,

Nowe rozwiązania w zabezpieczeniach robót ziemnych.
Firma: KOPRAS - Marek Kopras.
KLAUDIA - dr iż. Robert Kolud

 11.

15.04.2020
(środa)
NOT Katowice
Godz. 9.00- 15.00

Ogólna charakterystyka kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – instalacje wewnętrzne

Szczegółowe omówienie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz oceną instalacji pod względem wymagań technicznych, komfortu cieplnego i sezonowej sprawności całkowitej. Szkolenie przygotowujące instalatorów do przeprowadzenia okresowej, kompleksowej kontroli systemu ogrzewania w budynku. Zwracamy uwagę na dokładne omówienie kontroli kotłów w zakresie wyznaczania sprawności wg normy PN-EN 15378. Przedstawione metody i wzory obliczeniowe poszczególnych strat w procesie spalania.

Bardzo obszerny materiał szkoleniowy liczący 112 str.

1. Rodzaje kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
1.1 Kontrole wynikające z Prawa Budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych
1.2 Kontrole wynikające z przepisów przeciwpożarowych
1.3 Kontrole wynikające z przepisów o dozorze technicznym
1.4 Kontrole wynikające z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
1.5 Kontrole wynikające z innych przepisów, w szczególności Prawa Pracy, BHP
i przepisów sanitarnych
2. Wyłączenia obowiązku kontroli obiektów budowlanych
3. Uprawnione osoby do wykonania kontroli
3.1 Rodzaj uprawnień
3.2 Wymagane kwalifikacje osób przeprowadzających kontrole
3.3 Stanowisko GUNB w zakresie uprawnień przeprowadzającego kontrole
4. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektu budowlanego
5. Odpowiedzialność osób wykonujących kontrole
6. Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli
7. Kontrola instalacji centralnego ogrzewania realizowana w ramach kontroli okresowej
7.1 Odniesienie prawne
7.2 Tradycyjne schematy centralnego ogrzewania i ich wady
7.3 Unowocześnione schematy centralnego ogrzewania i ich właściwości
7.4 Podstawowe wymagania stawiane instalacjom ogrzewczym
7.5 Zakres kontroli instalacji centralnego ogrzewania
8. Ustawa o charakterystyce energetycznej w zakresie kontroli systemu ogrzewania
9. Protokół z kontroli systemu ogrzewania
10. Kontrola kotłów i systemu ogrzewania - obliczenie sprawności
10.1 Metoda bezpośrednia
10.2 Metoda wskaźnikowa
10.3 Metoda pośrednia wg PN-EN 15378
11. System ogrzewania – kryteria oceny
11.1 Ocena na podstawie spełnienia obowiązujących wymagań technicznych
11.2 Ocena na podstawie zachowania komfortu cieplnego
11.3 Ocena na podstawie sezonowej sprawności całkowitej

Wykładowca:
Michał Janota

 12.

17.04.2020
(piątek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Techniczne możliwości pozyskania wody i odzysku ciepła w instalacjach wod kan


Możliwości wykorzystania wody deszczowej
Elementy instalacji odzysku wody
Utrzymanie jakości wody – system dezynfekcji
Analiza kosztów wybranej instalacji odzysku wody deszczowej
Lokalne urządzenia do odzysku ciepła w mieszkaniach
Urządzenia do odzysku ciepła montowane na pionach kanalizacyjnych
Instalacja z centralą do odzysku ciepła ze ścieków z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła i pompą ciepła
Badania i ocena efektów odzysku ciepła w krytej pływalni

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firma:Gren Water Solutions – Marcin Kłosowski, MALL, Menerga.

 13.

20-21.04.2020
(poniedziałek-wtorek)
NOT Katowice
Godz. 09.00- 16.00

Revit – MEP instalacje – kurs podstawowy


Interfejs programu, pierwszy projekt
Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
System HVAC, WOD-KAN
Dokumentacja projektowa, detale, wymiarowanie
Współdzielenie pracy

Wykładowca: Licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

 14.

23.04.2020
(czwartek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Zasady wykonywania prób szczelności w instalacjach i sieciach wod kan

Zasady wykonania prób szczelności w instalacjach wodociągowych z materiałów metalowych
Zasady wykonania prób szczelności w instalacjach wodociągowych z tworzyw sztucznych
Przeprowadzania prób szczelności w instalacjach kanalizacyjnych
Zasady wykonania prób szczelności w sieciach wodociągowych z żeliwa
Zasady wykonania prób szczelności w sieciach wodociągowych z PEHD
Zasady wykonania powietrznych „L” prób szczelności w sieciach kanalizacyjnych
Zasady wykonania wodnych „W” prób szczelności w sieciach kanalizacyjnych

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firma: GamBUD, InerGlobal

14A

12.05.2020

(wtorek)

NOT Katowice

Godz.10.00-15.00

Systemy wentylacji mechanicznej i pożarowej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, garażach.
Nietypowe rozwiązania klap przeciwpożarowych. Zmiany w przepisach, podstawy prawne, energooszczędność.

Wykładowca: Maciej Janicki
Firma: Aereco, Uniwersal

 15.

15.05.2020
(środa)
oczyszczalnia GIGABLOK KATOWICE

godz. 9.00-14.00

Efektywność procesu oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów na oczyszczalni Katowice GIGABLOK.

Część szkoleniowa
1.Prezentacja schematu technologicznego oraz omówienie procesu technologii oczyszczana ścieków. System Bardenfo.
2. Omówienie procesu odzysku energii z wykorzystaniem procesów fermentacji osadów.
3. Prezntacja zastosowanych urządzeń.

Część praktyczna

Omówienie zachodzących procesów na poszczególnych obiektach oczyszczalni - przejście zgodnie z przebiegiem procesu oczyszczania.

 

Grzegorz Grabka - Katowickie Wodociągi SA

 16.

21.05.2020
(czwartek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Wymagana infrastruktura i zasady projektowania sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP-y).


Klasyfikacja MOP- ów
Wymagania dotyczące instalacji i sieci wodociągowych MOP- ów
Wymagania dotyczące instalacji i sieci kanalizacyjnych MOP- ów
Możliwości pozyskania wody dla MOP- ów
Możliwości odprowadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych dla MOP- ów
Sposoby zagospodarowania wód deszczowych dla MOP- ów

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Firma: ORTOCAL, Wavin. Hauraton

 17.

29-30.05.2020
(piątek-sobota)
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne,
55 - 040 Kobierzyce

29.05.2020r
Pompownie, separatory. Urządzenia przeciwzalewowe. Dobór, projektowanie
i eksploatacja

Szkolenie + wyjazd techniczny do zakładu produkcyjnego firmy Kessel w Biskupicach Podgórnych.


1. Szkolenie – przegląd oferty produktowej Kessel: przepompownie, wpusty, separatory tłuszczów, ropopochodnych + zwiedzanie ekspozycji interaktywnej.
- przerwa kawowa
2. Skuteczny sposób na ochronę budynku przed zalaniem
3. Warsztaty z doboru oraz właściwego zastosowania urządzeń przeciwzalewowych, zwiedzanie ekspozycji interaktywnej
- przerwa na lunch
4. Salka zajęć praktycznych – urządzenia przeciwzalewowe oraz przepompownie w praktyce.
5. Zwiedzanie zakładu produkcyjnego
W trakcie szkolenia przewidziano omówienie wszystkich grup produktowych, z praktycznym zaprezentowaniem działania wybranych urządzeń oraz ćwiczeniami manualnymi w warsztacie szkoleniowym.
6. Zwiedzenia Centrum Wiedzy o Wodzie HYDROPOLIS we Wrocławiu.
7. Kolacja integracyjna i nocleg w Hotelu.

30.05.2020r
Zwiedzanie Wrocławia

Wykładowca:
Zbigniew Sochacki – Kessel

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 18.

03.06.2020

(środa) 
NOT Katowice
Godz. 9.00- 14.00

 Nowoczesna technologia uzdatniania wody na przykładzie ZUW Goczałkowice

Przedstawienie schematów technologicznych uzdatniania wody.
Szczegółowe omówienie zastosowanej technologii.
Prezentacja poszczególnych obiektów z omówieniem zamontowanych urządzeń.
Nowoczesna linia technologiczna ozonowania wody. 

Eksploatacja poszczególnych obiektów i problemy z tym związane.

Wycieczka stateczkiem po zbiorniku, możliwość obejrzenia obiektów hydrotechnicznych od strony wód zbiornika.
Znaczenie zapory na zbiorniku Goczałkowice

 

GPW Katowice

 19.  

08.06.2020
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Rozwiązania instalacji w fontannach


1. Efekty uzyskiwane w fontannach – obraz wodne
2. Niecki fontann wodnych: kształty , materiały
3. Rozwiązania dysz i zasady ich montażu
4. Rozwiązania systemów cyrkulacji wody – rury, pompy
5. Systemy oczyszczania wody w fontannach
6. Systemy kontroli jakości wody
7. Systemy sterowania pracą fontanny

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firmy: OASE , Crystal Fountanns, Fluidra, KORRO PLUS Jacek Kopeć

 20.  

09.06.2020
(wtorek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

"Ekologiczna koncepcja odwodnieniowa dla terenów zurbanizowanych.
Atlas deszczowy PANDA - nowe możliwości symulacji hydraulicznych".

Wykładowca
Jacek Nalaskowski – KAN-NAL
Firma:
PANDA – Karol Mikołajewski

21.

16.06.2020

(wtorek)

NOT Katowice

Godz. 10.00-15.00

Prawo budowlane – zmiany wprowadzone w 2020 roku.

Szczegółowe omówienie wprowadzonych zmian. 

Samowola budowlana – obowiązujące przepisy.

Wykładowca: Arch. Adam Wolny, Urząd Wojewódzki


SZKOLENIE PEŁNOPŁATNE DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

 22.

Termin w uzgodnieniu
NOT Katowice
 Godz.09.00-16.00

Zagadnienia prawidłowego doboru i montażu izolacji na sieciach grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykładowca:
Firma Armacell Poland

 

UWAGA: uzupełnienia tematyki i aktualizacje danych firm współorganizujących szkolenia umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej PZITS Katowice www.pzits.com.pl

KOSZT SZKOLEŃ

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 130,00 zł/ osobę.
 • Prawo budowlane dla członków ŚlOIIB - pełnopłatne - 130,00 zł/ osobę

Dodatkowo w przypadku uczestnictwa, w co najmniej pięciu szkoleniach udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 960,00 zł/ osobę,
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB
 •  kurs kosztorysowania II stopnia – 800,00 zł/ osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

W przypadku uczestnictwa w I i II stopniu Kursu kosztorysowania NORMA - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS AutoCAD

 • kurs REWIT MEP - I etap – 1000,00 zł/ osobę,
 • kurs REWIT MEP -II etap - 1000,00 zł/osobę
 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiednio – zgodnie z zasadami dofinansowania szkoleń ŚlOIIB 
  W przypadku uczestnictwa w całości kursu - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

poczęstunek w czasie przerw kawowych.

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 7 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
25
26
27
28
29
30

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

191416
DzisiajDzisiaj51
WczorajWczoraj425
W tym tygodniuW tym tygodniu1750
W tym miesiącuW tym miesiącu856
WszystkichWszystkich1914169