logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

  nowe szkolenia on-line
1.

08.06.2020
(poniedziałek)


Godz. 11.00- 14.00

system on-line

Rozwiązania instalacji w fontannach


1. Efekty uzyskiwane w fontannach – obraz wodne
2. Niecki fontann wodnych: kształty , materiały
3. Rozwiązania dysz i zasady ich montażu
4. Rozwiązania systemów cyrkulacji wody – rury, pompy
5. Systemy oczyszczania wody w fontannach
6. Systemy kontroli jakości wody
7. Systemy sterowania pracą fontanny

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firma: KORRO PLUS Jacek Kopeć

2.

15.06.2020
(poniedziałek)

Godz. 11.00- 14.00

system on-line

Zestawy hydroforowe . Pompownie przeciwpożarowe.


Tradycyjne zestawy hydroforowe w instalacja w budynkach.
Nowoczesne rozwiązania zestawów pompowych do podwyższania ciśnienia.
Rozwiązania zasilania zestawów do podwyższania ciśnienia z zastosowaniem. zbiorników pośrednich.
Przykłady rozwiązania sterowania pompy za pomocą przepustnicy i przetwornicy częstotliwości.
Wymagania stawiane pompowniom przeciwpożarowym w budynkach.

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Pompownie przeciwpożarowe 2021 – zmiany w przepisach, wytyczne projektowania oraz nowe propozycje produktowe firmy Wilo.

WILO – Albert Adamus

3.


18.06.2020
(czwartek)

Godz. 15.30- 18.00system on-line

Ogólna charakterystyka kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – instalacje wewnętrzne 

Szczegółowe omówienie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz oceną instalacji pod względem wymagań technicznych, komfortu cieplnego i sezonowej sprawności całkowitej. Szkolenie przygotowujące instalatorów do przeprowadzenia okresowej, kompleksowej kontroli systemu ogrzewania w budynku. Zwracamy uwagę na dokładne omówienie kontroli kotłów w zakresie wyznaczania sprawności wg normy PN-EN 15378. Przedstawione metody i wzory obliczeniowe poszczególnych strat w procesie spalania.

W ramach szkolenia będą omówione następujące zagadnienia:

1. Rodzaje kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

2. Wyłączenia obowiązku kontroli obiektów budowlanych
3. Uprawnione osoby do wykonania kontroli
4. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektu budowlanego
5. Odpowiedzialność osób wykonujących kontrole
6. Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli
7. Kontrola instalacji centralnego ogrzewania realizowana w ramach kontroli okresowej
8. Ustawa o charakterystyce energetycznej w zakresie kontroli systemu ogrzewania
9. Protokół z kontroli systemu ogrzewania
10. Kontrola kotłów i systemu ogrzewania - obliczenie sprawności

Wykładowca: Michał Janota

 4.  


22.06.2020
(poniedziałek)

Godz. 11.00- 14.00

system on-line

Renowacja sieci wod kan rękawami utwardzonymi.


Rodzaje materiałów stosowane do budowy rękawów CIPP
Sposoby utwardzania na miejscu rękawów CIPP
Ekspertyza kanału
Naprawy miejscowe rękawem
Renowacja rurą utwardzaną na miejscu rękawem
Diagnostyka sieci wodociągowej
Renowacja przewodów wodociągowych metodą rękawa elastycznego

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

5.

 

 

24.06.2020
(środa)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

szkolenie stacjonarne

Prawo budowlane – zmiany obowiązujące w 2020 roku.

Procedury związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia, wymagana dokumentacja.

Wykładowca: Arch. Adam Wolny, Urząd Wojewódzki


SZKOLENIE PEŁNOPŁATNE DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

6.

 29.06.2020

(poniedziałek)

 

Godz. 11.00- 14.00

system on-line

Sposoby odwadniania wykopów. Systemy zabezpieczania robót ziemnych.


Podział i charakterystyka gruntów oraz wód gruntowych
Czasowe odwodnienia budowlane
Odwodnienia powierzchniowe
Odwodnienia wgłębne
Sposoby budowy urządzeń odwadniających – wgłębnych
Konstrukcja i wykonanie igłofiltrów
Instalowanie i eksploatacja igłofiltrów
Pompowanie otwierające i eksploatacyjne
Agregaty pompowe pompy do igłofiltrów, pompy do odwadniania

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,

Nowe rozwiązania w zabezpieczeniach robót ziemnych.
Firma: KOPRAS - Marek Kopras.
KLAUDIA - dr iż. Robert Kolud

 7.

06.07.2020
(poniedziałek)

Godz. 11.00- 14.00

system on-line

Zasady wykonywania prób szczelności w instalacjach i sieciach wod kan

Zasady wykonania prób szczelności w instalacjach wodociągowych z materiałów metalowych
Zasady wykonania prób szczelności w instalacjach wodociągowych z tworzyw sztucznych
Przeprowadzania prób szczelności w instalacjach kanalizacyjnych
Zasady wykonania prób szczelności w sieciach wodociągowych z żeliwa
Zasady wykonania prób szczelności w sieciach wodociągowych z PEHD
Zasady wykonania powietrznych „L” prób szczelności w sieciach kanalizacyjnych
Zasady wykonania wodnych „W” prób szczelności w sieciach kanalizacyjnych

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

 8.

13.07.2020
(poniedziałek)

Godz. 11.00- 14.00

system on-line

Rozwiązania ochrony przed zalaniem w budynkach i sieciach kanalizacyjnych


Dobór, projektowanie i eksploatacja.

1. Problemy związane z zalaniem w budynkach wodami deszczowymi.
2. Sposoby zabezpieczenie przed cofką.
3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w sieciach kanalizacyjnych.
4. Rodzaje wpustów

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,
Firma: KESSEL- Zbigniew Sochacki, Navo Tech

 9.

16.07.2020
(czwartek)

Godz. 11.00- 14.00

system on-line

Wymagana infrastruktura i zasady projektowania sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP-y).


Klasyfikacja MOP- ów
Wymagania dotyczące instalacji i sieci wodociągowych MOP- ów
Wymagania dotyczące instalacji i sieci kanalizacyjnych MOP- ów
Możliwości pozyskania wody dla MOP- ów
Możliwości odprowadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych dla MOP- ów
Sposoby zagospodarowania wód deszczowych dla MOP- ów

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 10.

 

 

UWAGA: uzupełnienia tematyki i aktualizacje danych firm współorganizujących szkolenia umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej PZITS Katowice www.pzits.com.pl

KOSZT SZKOLEŃ ON-LINE

 • dla członków ŚlOIIB – bezpłatne,
  • dla członków PZITS i studentów – 30,00 zł/ osobę,
  • dla pozostałych uczestników – 70,00 zł/ osobę.

KOSZT SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 130,00 zł/ osobę.
 • Prawo budowlane dla członków ŚlOIIB - pełnopłatne - 130,00 zł/ osobę

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 960,00 zł/ osobę,
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB
 •  kurs kosztorysowania II stopnia – 800,00 zł/ osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

W przypadku uczestnictwa w I i II stopniu Kursu kosztorysowania NORMA - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS AutoCAD

 • kurs REWIT MEP - I etap – 1000,00 zł/ osobę,
 • kurs REWIT MEP -II etap - 1000,00 zł/osobę
 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiednio – zgodnie z zasadami dofinansowania szkoleń ŚlOIIB 
  W przypadku uczestnictwa w całości kursu - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

poczęstunek w czasie przerw kawowych.

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 7 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

195123
DzisiajDzisiaj48
WczorajWczoraj235
W tym tygodniuW tym tygodniu788
W tym miesiącuW tym miesiącu3075
WszystkichWszystkich1951239