logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w "Rynek Instalacyjny 5/2017":

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

pod redakcją: dr inż.  Agnieszka  Ludwińska, dr inż.  Joanna  Paduchowska  


Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Ze względu na malejące zasoby wody pitnej na świecie i rosnące na nią zapotrzebowanie celowe jest stosowanie rozwiązań mających na celu jej racjonalne użytkowanie i ograniczających zużycie. Problematyka oszczędzania wody pitnej łączy aspekt ochrony środowiska i ma wymiar ekonomiczny, z pewnością dobitniej przemawiający do jej odbiorców. Dlatego w instalacjach sanitarnych budynków powinny być stosowane rozwiązania pozwalające na ograniczenie zużycia wody wodociągowej.
Zużycie wody w gospodarstwach domowych zależy głównie od standardu wyposażenia pomieszczeń w przybory i urządzenia sanitarne oraz nawyków higienicznych użytkowników instalacji. W Polsce obserwuje się zmniejszenie średniego dobowego zużycia wody przez jedną osobę – obecnie wynosi ono przeciętnie 95 dm3, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było to nawet 160 dm3 [1, 2].

Jednak to zmniejszenie zużycia tylko w niewielkim stopniu wiąże się z koniecznością ochrony środowiska. Przede wszystkim względy ekonomiczne związane ze wzrostem cen wody i opomiarowaniem jej zużycia w gospodarstwach domowych wpłynęły na zmianę nawyków użytkowników instalacji wodociągowych [1].

Zmniejszenie zużycia wody wynika z jej ceny, ale także ze stosowania wodooszczędnych przyborów sanitarnych, tj. pralki czy zmywarki, baterii z perlatorami i ogranicznikami wypływu oraz wyposażonych w podwójne przyciski płuczek zbiornikowych do misek ustępowych o mniejszych pojemnościach wody (maksymalna pojemność zbiornika wody zgodnie z dyrektywą UE [3] wynosi obecnie 6 l).

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają także kompleksowe rozwiązania pozwalające na racjonalne zużycie wody pitnej. Są to instalacje dualne polegające na wykorzystaniu wody deszczowej czy ścieków szarych.

Przy stosowaniu tego typu rozwiązań należy się liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem elementów tych systemów i montażem dodatkowych instalacji w budynku.

Trzeba jednak położyć także nacisk na aspekt ekologiczny wynikający ze zmniejszenia zużycia wody pitnej, który musi nieść za sobą dodatkowe nakłady finansowe. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu instalacji dualnej w budynku należy przeprowadzić analizę finansową przedsięwzięcia, ale ostateczna decyzja nie powinna bazować wyłącznie na jej wynikach.

Zapotrzebowanie na wodę w instalacjach wodociągowych i możliwości wykorzystania wody deszczowej

Strukturę zużycia wody na potrzeby bytowo-gospodarcze w budynku mieszkalnym przedstawiono na rys. 1 [4].

Z kolei rys. 2 [5] pokazuje zużycie wody w gospodarstwie domowym z podziałem na poszczególne przybory sanitarne.

Tylko część z przedstawionych na rysunkach potrzeb bytowo-gospodarczych wymaga zasilania wodą pitną spełniającą wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [6].

Wodę służącą do prania, sprzątania czy spłukiwania misek ustępowych lub pisuarów z powodzeniem można zastąpić wodą deszczową lub szarą.

Dzięki zastosowaniu instalacji dualnej można zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę pitną o około połowę.

Wykorzystanie wody deszczowej do tych celów ma szereg zalet, do których oprócz zmniejszenia zużycia wody wodociągowej zaliczyć można także mniejsze zużycie środków piorących ze względu na niską twardość wody deszczowej czy też uniknięcie opłat za odprowadzenie niewykorzystanej wody deszczowej do kanalizacji.

Woda deszczowa to woda pochodzenia naturalnego powstająca wskutek opadów atmosferycznych. Jej jakość zależy od powierzchni, z której jest zbierana, a także od stanu czystości powietrza atmosferycznego (zawartości sadzy, pyłów przemysłowych czy pyłków roślin w powietrzu).

Wody deszczowe spłukują różnego typu substancje z powierzchni, po których spływają, np. z terenów stacji benzynowych czy z dróg asfaltowych. Stają się wtedy ściekiem zawierającym substancje ropopochodne, jony metali ciężkich i wiele innych niebezpiecznych substancji [1].

Wody deszczowe stanowią poważny problem w miastach i na terenach o gęstej zabudowie. Dlatego duży nacisk kładzie się na projektowanie systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, pozwalających na ich zagospodarowanie w miejscu powstania [7].

Schematy i bibliografia: http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4229,wykorzystanie-wody-deszczowej-w-instalacjach-sanitarnych-budynkow 

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

197451
DzisiajDzisiaj238
WczorajWczoraj349
W tym tygodniuW tym tygodniu1248
W tym miesiącuW tym miesiącu8713
WszystkichWszystkich1974514