logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 Prowadzimy szkolenia otwarte (poprzez platformę szkoleniową PIIB) oraz zamknięte na platformie ClicMeeting_ PZITS/O Katowice.
Szkolenia otwarte - udział bezpłatny dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
pozostałe osoby wg zasad podanych na końcu tabeli
Szkolenia zamknięte - typu warsztatowego (NORMA, Profil, AutoCad) wg zasad podanych na końcu tabeli.

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2024 ROKU

L.p.

Numer szkolenia

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

  
1. 1.

 

 23.01.2024

Godz. 11.00 - 14.00

on-line

Rozwiązania ochrony przed zalaniem w budynkach i sieciach kanalizacyjnych.

1.Powstawanie cofki w sieciach kanalizacyjnych
2.Stefy zagrożenia skutkami cofki ścieków w instalacjach kanalizacyjnych
3.Klasyfikacja urządzeń przeciw zalewowych i ich przegląd
4.Sposoby zabezpieczenia dla sieci kanalizacyjnych


Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski
Roman Podpinka - Kessel 

2. 2.

26.01.2024

Godz. 11.00-14.00

 on-line

 

Metody i urządzenia dedykowane do pomiaru przepływu, objętości wody
i ścieków w kanalizacji.

1.Pomiar przepływu ścieków a wymagania prawne

2.Problemy z prowadzeniem pomiarów w kanalizacji
3.Koryta pomiarowe i przelewy
4.Przepływomierze ultradźwiękowe
5.Przepływomierze elektromagnetyczne
6.Pomiary w kanałach otwartych
7.Nowa precyzja metoda pomiaru ścieków w kanałach oraz kanałach otwartych


Wykładowca: 
dr inż. Florian Piechurski
Wojciech Pistelok - PM Ecology
Adam Kloska - KAMA

3. 3.

 08.02.2024

Godz. 11.00 - 14.00 

 on -line

Kontrola systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.

Charakterystyka kontroli wynikających z obowiązujących przepisów oraz wielkości obiektu

i jego wyposażenia w urządzenia techniczne i instalacje Szczegółowy opis kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania. Dokładne omówienie kontroli kotłów w zakresie wyznaczania sprawności wg normy PN-EN 15378.

Prezentacja firmy Broen

- zawory kulowe odcinające BALLOMAX
- przepustnice BROEN z uszczelnieniem lamelowym (metal/metal)
- zawory regulacyjne CLORIUS
- dobór armatury ze względu na medium i funkcję,
- optymalizowanie przepływu
- koszty eksploatacji armatury w czasie.

Wykładowca
Michał Janota
Zbigniew Wilniewczyc - Broen

 4. 4.

16.02.2024

Godz. 11.00 - 14.00


on-line

 

Podstawy techniki pompowej. Dobór systemów pompowych.

Pompownie w kanalizacji. Wymiarowanie. Warunki prawidłowej eksploatacji.


1. Kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjno – ciśnieniowa
2. Rozwiązania sieciowych przepompowni ścieków sieciowych
- z pompami zatapialnym
- z pompami z wstępną separacją części stałych tłocznie
- pompownie pneumatyczne
3. Pompownie domowe
4. Warunki doboru pomp ściekowych
- określenie wydajności
- wyznaczenie wysokości podnoszenia
5. Ochrona systemów rurociągów tłocznych
- napowietrzanie i płukanie
- napowietrzanie i odpowietrzanie
- czyszczenie

Prezentacja Grundfos:

I. Przedstawienie pomp zatapialnych oraz dodatkowych elementów instalacyjnych stosowanych w instalacjach pompowni ściekowych.

II.Projektowanie pompowni ścieków [ok. 60 min.].
• Pompy już poznaliśmy …
• Sposoby instalacji pomp zatapialnych
• Pompownia jako tak, a jak nie taka to jako jaka … ⯑
• Projekt pompowni – PN-EN 16932 – procedura projektowania
• … przykłady, sztuczki i kruczki …

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski

Paweł Jasiński - Grundfos

5. 5.

20.02.2024

Godz. 11.00-14.00

ON-LINE

InstalSystem5- pakiet oprogramowania do projektowania instalacji sanitarnych - wprowadzenie do serii webinariów. Przykładowe projektowanie instalacji.


Wykładowca:
Marcin Krzyżanowski

6.  6.

29.02.2024

Godz. 11.00 - 14.00


on - line

Woda w instalacjach szpitalnych.

1.Warunki dostawy wody dla szpitali - wymagania sanitarne.
2.Możliwości i metody utrzymania jakości wody w instalacjach w szpitalach
3.Zapobieganie rozwojowi bakterii typu Legionella
4.Zbiorniki rezerwowe wody do picia oraz dla celów ppoż. dla szpitala, hospicjum, zakładu
rehabilitacyjnego, opiekuńczo-leczniczego.
5.Rozwiązania instalacji wody zimnej i ciepłej wody w szpitalach

Zbiorniki z tworzyw sztucznych a zaopatrzenie obiektów medycznych w wodę pitną i przeciwpożarową.
1.Wyzwania obiektów medycznych w zakresie zapewnienia odpowiedniego i nieprzerwanego zapasu wody.
2.Zbiorniki z tworzyw sztucznych w technologii modułowej i technologiach alternatywnych
3.Projektowanie zbiorników modułowych – jak prawidłowo dobrać zbiornik do projektu instalacji sanitarnej/ppoż.
4.Budowa zbiornika na wodę a funkcjonowanie obiektu
5.Praktyczne korzyści użytkowe zbiorników z tworzywa – konkretne argumenty do rozmów z Inwestorem.
6.Praktyczne przykłady – zbiorniki z tworzyw sztucznych dla obiektów medycznych:
a. Zaopatrzenie obiektów medycznych w wodę pitną i do celów gaśniczych – case studies
b. Przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę lądowisk szpitalnych – case study
c. Bezpieczne odprowadzenie i neutralizacja ścieków zakaźnych
d. Odzysk ciepła ze ścieków
e. Retencjonowanie wody deszczowej w obiektach medycznych zlokalizowanych w centrach miast

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski

Szczepan Gorbacz - AMARGO
Robert Muszański - WOFIL
Aleksandra San Wroblewska - Delabie

 7. 7.

07.03.2024

Godz. 11.00 - 14.00

on-line

Audyt energetyczny budynku

1.Rodzaje audytów energetycznych.
2. Wymagania ochrony cieplnej budynków
3. Zasady finansowania termomodernizacji budynków zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
4. Zasady wykonywania audytu energetycznego zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego. 
5. Dodatkowe zagadnienia związane z wykonaniem audytu i termomodernizacją budynku.

 

Pakiet ENERGOSYSTEM- pakiet do wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego, wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

 

Wykładowca

dr inż. Aleksandra Specjał
Krzysztof Miś - InstalSoft
  

 8. 8. 

 12.03.2024

Godz. 11.00-14.00

on-line

Badanie szczelności i możliwości uszczelnienia dla sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych.

1. Sposoby połączeń rur z różnych materiałów stosowanych do budowy sieci wodociągowych.
2. Metody prowadzenia badania szczenności budowanych sieci wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych.
3. Metody oceny wycieków wody z sieci wodociągowych.
4. Przykładowe sposoby naprawy nieszczelności w sieciach wodociągowych.
5. Sposoby połączeń rur z różnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych.
6. Metody prowadzenia badania szczenności budowanych sieci kanalizacyjnych.
7. Metody oceny nieszczelności w sieciach kanalizacyjnych.
8. Przykładowe sposoby naprawy miejscowych w sieciach kanalizacyjnych.

Wykładowca
dr inż.Florian Piechurski

 

1. Dlaczego należy zrobić próbę szczelności?
2. Kto powinien wykonywać próbę szczelności?
3. Omówienie wymagań normy PN-EN 1610:2015 w zakresie badania szczelności.
4. Przyrząd PdPS1 do badania szczelności kanalizacji grawitacyjnej.
5. Jakie urządzenia są potrzebne aby przeprowadzić próbę szczelności?
6. Praktyczny pokaz próby szczelności metodą powietrzną "L" z wykorzystaniem przyrządu PdPS1.

Wykładowca
Paweł Kopczyński - Gammbud

 

1. Uszczelnienia ciśnieniowe i bezciśnieniowe wejść instalacji wod-kan do obiektów budowlanych.

2. Łączniki kanalizacyjne.

Wykładowca

Marek Cholewa - INTEGRA

9 9

20.03.2024
Godz. 11.00- 14.00
on-line

Błękitno – zielone rozwiązania w infrastrukturze. Projektowanie obiegu wody deszczowej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze.

-Jakie oparte na naturze rozwiązania możemy zastosować we współczesnych miastach.

-Jaką metodykę można zastosować do rozproszonych obiektów retencyjno-infiltracyjnych.
-Jakie dane należy uwzględnić podczas przygotowywania doboru systemów rozsączających.
-W jaki sposób przyjąć natężenie deszczu oraz czas jego trwania.
-Rozwiązania, które mają wpływ za zdrowie i jakość życia ludzi, obniżając temperaturę w miastach.
- zbiorniki Wavin TreeTank (ułatwia rozwój korzeni drzew pod uszczelnionymi nawierzchniami)
- Wavin PolderRoof (przekształca płaskie dachy w obszary do zbierania wody)

Wykładowca:
Agnieszka Wrzesińska - Wavin

10 10

22.03.2024

Godz. 11.00-14.00

on-line

Uzdatnianie wody dla specjalnych celów.

1. Procesy stosowane do oczyszczania wody.
2. Wymagania i konieczność uzdatniania wody basenowej, kotłowej i przemysłowej.

3.Metody oczyszczania wody basenowej w obiegu zamkniętym.
4.Zalecenia projektowe, stosowane rozwiązania.
5.Sposoby poprawy jakości wody do celów kotłowych - grzewczych w małych instalacjach.
6.Wybrane rozwiązania przygotowania wody dla celów przemysłowych.

7. Ultrafiltracja wody basenowej.
8. Metody membranowe.
9. Odzysk wody basenowej.

 

Wykładowca

dr inż. Florian Piechurski
Maria Szawłowska - BASEN SYSTEM

11 11

25.03.2024

Godz. 11.00 - 14.00

on-line

Magazynowanie i podczyszczanie wód opadowych z metali ciężkich, mikroplastiku i zanieczyszczeń organicznych - stan prawny, rozwiązania.

1. Skład fizyko-chemiczny wody opadowej (metale ciężki, mikrozanieczyszczenia organiczne,
mikroplastik);
2. Aspekty prawne dotyczące wody deszczowej;
3. Sposoby gromadzenia wody deszczowej w aglomeracjach wiejskich i miejskich;
4. Przykłady wykorzystania wody deszczowej.

Wykładowca

dr hab. inż. Edyta Kudlek

 

1. Rozwiązania służące do jednoczesnego odbioru wody deszczowej i jej podczyszczania z metali ciężkich i mikroplastiku.
2. Budowa, sposób działania, skuteczność oczyszczania.
3. Zainstalowane systemy na terenie Polski i Niemiec.
4. Stan prawny pod kątem wymagań oczyszczania wody deszczowej z metali ciężkich i mikroplastiku w Unii Europejskiej, a także przełożenie tych wymagań na przepisy krajowe.

Wykładowca:

Maciej Pawlak - Hauraton

12 12

09.04.2024

Godz. 11.00 - 14.00

on-line

Sposoby odwadniania wykopów.
Systemy zabezpieczania robót ziemnych.

1. Ogólna charakterystyka metod odwodnienia wykopów – warunki.
2. Odwodnienia powierzchniowe.
3. Odprowadzenie wody z wykopu.
4. Sposoby i rozwiązania wykonania odwodnień wgłębnych.
5. Rozwiązania instalacji igłofiltrów.
6. Odwodnienia mieszane.
7. Agregaty pompowe.

Wykładowca

dr inż. Florian Piechurski,
Tomasz Morciniec, Łukasz Waldowski - BBA Pumps

13

13

i

20

 

15.04.2024
Godz. 11.00- 14.30

oraz szkolenie przeniesione z dnia 
28.05.2024


on-line

 I. Wentylacja hal przemysłowych - teoria.

1. Naturalna wentylacja hal przemysłowych z uwzględnieniem naporu wiatru na budynek i jego wpływu na przepływ powietrza w halach
2. Sposoby wentylacji mechanicznej hal przemysłowych z uwzględnieniem warunków pracy ludzi oraz wymagań dla procesów produkcyjnych
3. Podział systemów na wentylację ogólną oraz lokalizującą.
4. Sposoby projektowania hal przemysłowych ze zwróceniem uwagi na ich poszczególne strefy np. kanały rewizyjne.
5. Oferta urządzeń stosowanych w halach przemysłowych.

II. Odciągi miejscowe, okapy i ssawki.
1.Projektowanie i dobór urządzeń
2.Przykłady projektów, omówienie wykonanych systemów.

Wykładowcy
dr inż. Małgorzata Król – Politechnika Śląska
Barbara Przybycin - projektant Venture Industries Sp. z o.o

III. Energooszczędne systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne KLIMOR dla obiektów przemysłowych.
Bilans energetyczny urządzeń na przykładzie central EVO-S”

1. Wybrane przepisy i normy projektowe.
2. Wentylacja hal przemysłowych - rozwiązania projektowe.
3. Bilans energetyczny urządzeń na przykładzie central EVO-S.


Wykładowca:

Dariusz Stefanowski - Klimor

14 14

19.04.2024
Godz. 11.00- 14.00
on-line

Oczyszczanie powietrza na nowym poziomie! Technologie neutralizacjiszkoldliwych substancji chemicznych i nieprzyjemnych zapachów w branzy wod-kan i przemyśle. 

Wykładowca

Michał Malinowski - Ecol Unicon

15 15

24.04.2024
Godz. 11.00- 14.00

on-line

 Wymagania UDT w zakresie eksploatacji urządzeń i rurociągów ciśnieniowych. 

Wykładowca
Aleksandra Borys

Szkolenie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora

16 16

09.05.2024

Godz. 11.00- 14.00
on - line

 

InstalSystem5 - modelowanie struktury budynku 3D i wyznaczanie projektowego obciążenia cieplnego.

 Wykładowca

Marcin Krzyżanowski - InstalSoft

17 16A

16.05.2024

Godz.1100-14.00

on-line

InstalSystem 5 - – projektowanie instalacji c.o. (płaszczyznowych i konwekcyjnych).

 

Wykładowca

Marcin Krzyżanowski - InstalSoft

18 17

14.05.2024

03.06.2024

Godz. 11.00 - 14.00

on-line 

Betonowe studzienki kanalizacyjne budowa i renowacja.

1.Podział studzienek kanalizacyjnych.
2.Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne betonowych studzienek kanalizacyjnych.
3.Problemy korozji studzienek betonowych.
4.Renowacja studzienek chemią budowlaną.
5.Renowacja studzienek przy użyciu wkładów GRP.
6.Renowacja studzienek przy użyciu CIPP.
7.Renowacja studzienek systemem DURA Port.
8.Renowacja studzienek elastycznymi wykładzinami.
9.Renowacja studzienek kształtkami bazaltowymi.
10.Naprawa włazów studzienek.

Wykładowca

dr inż. Florian Piechurski
Ew Inwest, Keramo

19 18

20.05.2024

Godz. 11.00-14.00

on-line 

Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulatory doboru.

Czym jest platforma WaterFolder – Tomasz Grochowski 

Planowanie odwodnień miejskich– Paweł Licznar

Szkolenie z kalkulatora

- zbiorniki rozsączające, Agnieszka Wrzesińska, Wavin

- zbiorniki rurowe,  Marcin Tasak, Amiblu

- odwodnienia liniowe, Maciej Pawlak, Hauraton

- zbiorniki otwarte, Tomasz Dudek, Retencjapl

-zbiorniki retencyjne, Monika Kszczot, Ecol-Unicon

- zbiorniki PEHD, Aleksandra Przybycień, Uponor Infra

Wykorzystanie kalkulatorów w codziennej pracy projektanta – Paweł Licznar 

Wykładowca

Paweł Licznar - RetencjaPl

20 19

23.05.2024

Godz. 11.00-14.00

on-line

Zasady i metody wentylacji hal lodowisk i basenów.

1. Wymagania projektowe.
2.Problemy związane z projektowaniem systemów wentylacji i utrzymaniem odpowiednich
warunków cieplno-wilgotnościowych.
3.Analizy CFD.

Wykładowca

dr inż. Agnieszka Palmowska

dr inż. Piotr Ciuman

21 20

28.05.2024
Godz. 11.00- 14.00
on-line

szkolenie przeniesione na dzień 
15.04.2024

Odciągi miejscowe i ssawki.

1.Projektowanie i dobór urządzeń
2.Przykłady projektów, omówienie wykonanych systemów. 

Wykładowca

Barbara Przybycin

22  21 

05.06.2024

godz.11.00-14.00
on-line

Projektowanie zbiorników chemoodpornych, na ścieki radioaktywne, żrące.
Zasady bezpieczeństwa. Obowiązujące przepisy

Wykładowca:
Szczepan Gorbacz
Amargo

 23 22   10.06.2024
Godz.11.00 -14.00
on-line

Prawo ochrony środowiska, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport odziaływania

Wykładowca:
Agnieszka Kozera

 

UWAGA: uzupełnienia tematyki i aktualizacje danych firm współorganizujących szkolenia umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej PZITS Katowice www.pzits.com.pl

W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH, MOŻLIWA JEST ZMIANA TRYBU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ.

KOSZT SZKOLEŃ ON-LINE

 • dla członków PIIB – bezpłatne,
  • dla członków  PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
  • dla pozostałych uczestników – 160,00 zł/ osobę.

KOSZT SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 • dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa – 80,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 80,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 200,00 zł/ osobę.
 • Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego - pełnopłatne - 200,00 zł/ osobę

KURS NORMA, Profil, AutoCAD

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 1500,00 zł/ osobę,
 •  warsztaty z Profil Koordynatora   - 200,00 zł/osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

CENA OBEJMUJE

 •  materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 2 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 9:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
16
17
18
19
21
22
24
25
26
30
31

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290200
DzisiajDzisiaj220
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2142
W tym miesiącuW tym miesiącu31148
WszystkichWszystkich2902004