logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 W szkoleniach on-line może brać udział maksymalnie 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Prowadzimy szkolenia otwarte (poprzez platformę szkoleniową PIIB) oraz zamknięte na platformie ClicMeeting_ PZITS/O Katowice.
Szkolenia otwarte - udział bezpłatny dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
pozostałe osoby wg zasad podanych na końcu tabeli
Szkolenia zamknięte - udział bezpłatny dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa, pozostałe osoby wg zasad podanych na końcu tabeli.

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W II PÓŁROCZU 2023 ROKU

L.p.

Numer szkolenia

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

  
1. 1.

 

 26.09.2023

Godz. 11.00 - 14.00

on-line

Budowa sieci kanalizacyjnej, stosowane materiały.
Obliczenia statyczne rurociągów.
Zastosowanie systemu rur kamionkowych ( kształtki, manszety, przyłącza i siodła, studnie) wraz z wymaganiami przy montażu.
Jak prawidłowo łączyć rury ze studniami z różnych materiałów.

Podział materiałów do budowy sieci kanalizacyjnych
Zasady montażu grawitacyjnych rur kanalizacyjnych w wykopie.
Roboty ziemne
Wykopy
Szerokość wykopu
Przygotowanie podłoża dla rur sztywnych
Montaż rur kanalizacyjnych
Obsypka i zasypka rur
Technologie bezwykopowe do budowy kanalizacji
Mikrotunelowanie
Przewiert sterowany
Wymagania dotyczące placu budowy w technologiach bezwykopowych
Rozwiązania rur stosowane do budowy kanalizacji w technologiach bezwykopowych
Porównanie technik wykopowych i bezwykopowych stosowanych do budowy kanalizacji
Rozwiązania studzienek do budowy sieci kanalizacyjnych


Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski
Piotr Kosz - Keramo Steinzeug 


2. 2.

29.09.2023

Godz. 11.00-14.00

 on-line

 

Renowacja stalowych sieci wodociągowych, dużych średnic.
Metody renowacji: cementyzacja

Problemy w eksploatacji sieci magistralnych z rur stalowych.
Przygotowanie rur i ocena stanu technicznego.
Technologie bezwykopowe stosowane w renowacji i naprawie sieci wodociągowych.
Cementowanie sieci wodociągowej.
Ocena kosztów renowacji sieci wodociągowej z innymi metodami ciasno pasowanymi.


Wykładowca: 
dr inż. Florian Piechurski

 

3. 3.

 03.10.2023

Godz. 10.00 - 15.00 

 

STACJONARNE

Podstawy technologii BIM. Atodesk REVIT MEP: branża HVAC – warsztaty,
poziom podstawowy.


1. Omówienie technologii BIM
2. Obsługa oprogramowania Autodesk REVIT

Wykładowca:
dr inż. Agnieszka Palmowska
ODWOŁANE

 4. 4.

05.10.2023

Godz. 11.00 - 14.00


on-line

 

Wewnętrzne instalacje gazowe, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja.
Wytyczne techniczne i obowiązujące przepisy.

 

Instalacje gazowe na paliwa gazowe w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozwiązania techniczne i materiałowe zewnętrznych instalacji gazowych.
Rozwiązania techniczne i materiałowe wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych.
Rozwiązania techniczne i materiałowe wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych.
Zasady obliczeń zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych.
Rodzaje , dobór i lokalizacja gazomierzy
Badania przy odbiorze instalacji gazowych
Kontrola instalacji gazowych.

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski

Adam Brząkowski - Viega Sp. z o.o.

5. 5.

09.10.2023

Godz. 11.00-14.00

ON-LINE

Obowiązujące wymagania przy projektowaniu oddymiania pomieszczeń.
Porównanie przepisów zawartych w Wytycznych Szkoły Pożarowej, ITB oraz w Warunkach Technicznych.


Wykładowca:
Barbara Przybycin

Krzysztof Witkowski - SystemAir

Gniewosz Siemiątkowski - VidFirekill

6.  6.

12.10.2023

Godz. 11.00 - 14.00


on - line

Efekty prowadzenia modernizacji i wdrażania monitoringu sieci wodociągowej na straty wody i bezpieczeństwa w systemach dystrybucji.

 Występowanie i rodzaje awarii w sieciach dystrybucji wody

Możliwości wdrożenia monitoring przepływu i ciśnienie wody w sieciach wodociągowych i ich wpływ na wykrywanie awarii oraz strat wody
Potrzeby prowadzenia modernizacji – wymiany nie tylko napraw rur i armatury dla poprawy efekty ich pracy.
Sposoby regulacji ciśnienia w sieci wodociągowej.
Bezpieczeństwo eksploatacji systemów dystrybucji wody.

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski

Adam Włodarczyk - Złote Runo

 7. 7.

16.10.2023

Godz. 11.00 - 14.00

on-line

Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle obowiązujących przepisów. Omówienie systemów rurowych z barierą dyfuzyjną

 1. Podstawowe zasad projektowania podziemnych sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem preizolowanych rur i kształtek

2. Wymogi stawiane rurom i elementom preizolowanym, sieciowanie polietylenu i rury w płaszczach osłonowych z HDPE z barierą dyfuzyjną
3. Omówienie norm, wg których wykonywane są projekty i produkowane rury i elementy preizolowane.
4. Metody kompensacji wydłużeń termicznych, lokalizacji załamań niekompensacyjnych i lokalizacji trójników.
5. Przykłady połączeń sieci preizolowanych z siecią kanałową i jakie problemy możemy napotkać.
6. Jakie podstawowe rysunki powinien zawierać projekt.

Wykładowca

Hanna Bindarowska - RADPOL  

 8. 8. 

 19.10.2023

Godz. 11.00-14.00

on-line

Symulacja przepływów w zbiornikach wody deszczowej. Prezentacja oprogramowania.

 Rozwiązania i zasady projektowania i budowy zbiorników wodociągowych.

Problemy z utrzymaniem jakości wody.
Rozwiązania i zasady projektowania i budowy zbiorników retencyjnych wody deszczowej.
Problemy z utrzymaniem zbiorników podziemnych i terenowych.

Wykładowca

dr inż.Florian Piechurski
Piotr Eliasz - MESCO

9 9

23.10.2023
Godz. 11.00- 14.00
on-line

Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety.
Metody łączenia.
Polybutylen – zastosowanie w instalacjach wewnętrznych.

Rury i kształtki ze stali ocynkowanej i nierdzewnej - sposoby połączeń i montażu.

Rury i kształtki z miedzi - sposoby połączeń i montażu.
Rury i kształtki z PVC i PVC-C - sposoby połączeń i montażu.
Rury i kształtki z PP - sposoby połączeń i montażu.
Rury i kształtki z PEX - sposoby połączeń i montażu.
Rury i kształtki z PB - sposoby połączeń i montażu.
Rury i kształtki z AlPX - sposoby połączeń i montażu.

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski
Wojciech Baryła - Nueva Terrain

10 10

zmiana terminu

15.11.2023

25.11.2023

Godz. 11.00-14.00

on-line

Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych z uwzględnieniem wymogów dla samochodów elektrycznych i elektryczno-wodorowych.
Profilaktyka ppoż.

Zagrożenia związane z elektromobilnością
• budowa baterii litowo-jonowych
• porównanie mocy pożaru samochodu z silnikiem benzynowym i zasilanego baterią litowo-jonową
• powody zapalenia się akumulatorów litowo-jonowych
• produkty rozkładu pojawiające się w czasie palenia się baterii litowo-jonowej
• zagrożenia związane z elektromobilnością
dr inż. Małgorzata Król

Problematyka ochrony przeciwpożarowej samochodów typu BEV, PHEV, HEV
- Struktura rynku samochodów osobowych w Polsce pod względem rodzaju napędu
- Pożary środków transportu z napędem elektrycznym - statystyka zdarzeń i przyczyny
- Taktyka działań gaśniczych przy pożarach samochodów elektrycznych
- Skutki pożarów samochodów elektrycznych względem obiektów budowlanych
st. kpt. Adam Kryla, kpt. Rafał Gruszka, kpt. Michał Październik - Prewencja Straży Pożarnej

• zasady projektowania wentylacji bytowej i pożarowej w garażach
• dostępne rozwiązania układów wentylacji garaży
• przykłady projektowe
• zalecane sposoby projektowania w przypadku garaży z miejscami dla ładowania samochodów elektrycznych oraz z windami parkingowymi
• zagadnienie wentylacji małych oraz niskich garaży
• jak rozwiązać problem nadmiaru wilgoci w garażu
• nowe rozwiązania w systemie wentylacji garaży AERECO EXIT.GP

Włodzimierz Łącki

Wykładowca
dr inż. Małgorzata Krół, Włodzimierz Łącki
Prewencja Straży Pożarnej

11 11

27.10.2023

Godz. 11.00 - 14.00

odwołane

Zapachy w kanalizacji i w oczyszczalniach przydomowych. Odory w kanalizacji ciśnieniowej. Nowe rozwiązania techniczne niwelujące odory.

Wykładowca

dr inż. Bożena Gil

Szkolenie przesunięte na sesję wiosenną

12 12

06.11.2023

Godz. 10.00 - 14.00

stacjonarnie

Diagnostyka termowizyjna budynku – teoria i praktyka pomiarowa.
1.Zalety i ograniczenia termowizji
2.Zastosowanie termowizji w diagnostyce budowlanej-przykłady.
3.Jak wykonać pomiar. Wskazówki przktyczne.
4.Analiza wyników.
5.Urządzenia pomiarowe- jakie parametry kamery są istotne.

Wykładowca

dr inż. Agnieszka Palmowska, Michał Bal

szkolenie odwołane

 

13 13

10.11.2023
Godz. 11.00- 14.00
on-line

 


szkolenie odwołane

Wspomaganie projektowania - profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci.
Warsztaty cz. I – dla początkujących

Wykładowca
dr inż. Paweł Grajper

                  ODWOŁANE

14 14

14.11.2023
Godz. 11.00- 14.00
on-line

Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. Odzysk wody szarej. Wytyczne projektowe i montażowe.

 

1. Warunki wykonania podejść, pionów, poziomów kanalizacyjnych.

2. Systemy instalacji kanalizacji tradycyjnej i dualnej – warunki stosowania i rozwiązania.

3. Wymagania stawiane materiałom stosowanych do wykonywania instalacji kanalizacyjnych
Ruryi kształtki z żeliwa - sposoby połączeń i montażu Ruryi kształtki z PVC HT - sposoby połączeń i montażu
Ruryi kształtki z PP HT  - sposoby połączeń imontażu
Ruryi kształtki z HD PE   - sposoby połączeń imontażu

4. Rozwiązania systemów odzysków wody szarej.

Wykładowca

dr inż. Florian Piechurski

Zuzanna Łepkowska i Adam Pillich-Firma GEBERIT 

15 15

20-22.11.2023
Godz. 8.00- 16.00
3 x 8 godz.

on-line

Kurs kosztorysowania – NORMA – szkolenie w zakresie podstawowym


Podstawy kosztorysowania
• cel, przeznaczenie, typy kosztorysów w tym przepisy dot. kosztorysów inwestorskich,
• forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej,
• metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa,
• koszty bezpośrednie oraz pośrednie ujmowane w kalkulacjach kosztorysowych,
• podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste,
• scalone, podstawowe, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji,
• podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu,
• źródła cen robót, RMS – przykłady baz na różnych poziomach agregacji ceny.
Obsługa programu
1. Prezentacja wersji programów NORMA: PRO a EXPERT i Standard 2.
2. Warunki licencji, aktualizacja programu, bazy KNR, cenników RMS itp.
3. Przygotowanie programu – ustawienia domyślne użytkownika.
4. Opcje programu a kosztorysu, zarządzanie widokami, omówienie narzędzi oraz menu.
5. Spersonalizowanie bazy katalogów (KNR i innych) pod potrzeby użytkownika.
6. Wyszukiwanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych tj.:
• pozycje typowe - katalogowe,
• edycja pozycji katalogowych oraz jej nakładów RMS oraz zastosowanie analizy
• indywidualnej,
• pozycje nie katalogowe: kalkulacja własna, pozycje uproszczone i szczegółowe,
7. Wycena nakładów wg cen własnych.
8. Importy cenników nakładów RMS oraz cenników robót.
9. Wycena nakładów w oparciu o cennik RMS (Intercenbud i Sekocenbud).
10. Aktualizacja cen wg aktualnych cenników RMS lub/oraz robót.
11. Narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe.
12. Wydruki zestawy, szablon oraz przygotowanie danych do wydruku.

Wykładowca

Małgorzata Siemienowicz Książek - Partner Soft
Zainteresowanych innym terminem prosimy o kontakt.

16 16

20.11.2023

Godz. 11.00- 14.00
on - line

 

Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej.
Jednorodzinny dom pasywny.

Wykładowca

Paweł Lachman-PORT PC 
Waldemar Joniec – red. naczelny - Rynek Instalacyjny

17 17

27.11.2023

Godz. 11.00 - 14.00

on-line 

Projektowanie i eksploatacja fontann i wodnych placów zabaw.

Architektonicznie rozwiązanie fontanny - obraz wodny.
Rozwiązanie niecki związane z bezpieczeństwem i wysokością strumienia wody.
Rozwiązania dysz i armatury - do wykonania instalacji projektowanych obrazów wodnych.
Zasady rozwiązania instalacji hydraulicznych do zasilania wodnego fontanny.
Zasady rozwiązania oczyszczania i dezynfekcji wody w fontannie
Rozwiązania czyszczeniem ścian i dna niecki.
Eksploatacja fontann w okresie letnim i zimowym.
Przeznaczenie i funkcjonalność wodnych placów.
Rozwiązania i funkcjonowanie atrakcji wodnych placów zabaw.
Bezpieczeństwo w trakcje korzystania z wodnych placów zabaw.
Zasady rozwiązania instalacji hydraulicznych do zasilania atrakcji wodnego placu zabaw.
Zasady rozwiązania oczyszczania i dezynfekcji wody w wodnego placu zabaw.
Eksploatacja wodnego placu zabaw w okresie letnim i zimowym.

Magia wody - fontanny brakujący element polskich miast
- Sposoby napowietrzania wody
- Pływające fontanny napowietrzające
- Montaż pływającej fontanny napowietrzającej
- Gdzie nie należy montować fontanny pływającej
- ekrany wodne
- fontanny suchopowierzchniowe tzw. DRY DECK lub posadzkowe
- fontanny klasyczne
- fontanny montaż

Wykładowca

dr inż. Florian Piechurski
Jacek Kopeć - Korro Plus

18 18

28.11.2023

Godz. 11.00-14.00

on-line 

 Inspekcja, pomiary diagnostyczne i czyszczenie oraz dezynfekcja w kanałach wentylacyjnych.

Diagnostyka systemów wentylacji i klimatyzacji:
- regulacje prawne,
- inspekcja wentylacji, klimatyzacji oraz źródeł chłodu,
- pomiary diagnostyczne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: metody pomiaru wybranych wielkości fizycznych, diagnostyka urządzeń w układach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- przykłady inspekcji i pomiarów diagnostycznych wentylacji , klimatyzacji i źródeł chłodu.


Czyszczenie instalacji wentylacyjnych:
- wymagania prawne,
- metody kontroli czystości instalacji,
- dopuszczalne ilości zanieczyszczeń,
- sposoby czyszczenia przewodów wentylacyjnych.

Wykładowca

dr hab inż. Maria Hurnik, prof.PŚ

19 19

30.11.2023

zmiana terminu

01.12.2023

Godz. 11.00-14.00

on-line

Możliwe rozwiązania odzysku wody deszczowej w obiektach biurowych i użyteczności publicznej.

I. Rozwiązania materiałowe stosowane do odprowadzenia wody z dachów budynków.

Możliwości zatrzymania i retencji wody deszczowej – zbiorniki.
Utrzymanie jakości wody zgromadzonej w zbiorniku.
Rozwiązanie instalacji wody deszczowej do spłukiwania misek i sprzątania budyków.
Rozwiązanie instalacji wody deszczowej w instalacjach hydrantowych.
Przykładowe rozwiązania.

II. Rozwiązania Uponor Infra do zagospodarowania wód deszczowych w obiektach kubaturowych i użyteczności publicznej.
• Uponor STORMWISE – zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi
• Retencyjny kanał PE z systemem przegród
• Zbiornik bioretencyjny Rain Garden
• Zbiorniki inteligentne PE wraz z wyposażeniem i funkcją wykorzystania wód deszczowych
• Jak zwiększyć potencjał adaptacyjny przedsięwzięcia?
• Przykłady realizacji
• Narzędzia do doboru

Wykładowca

dr inż. Florian Piechurski
Joanna Szafron - Uponor Infra

20 20

04.12.2023
Godz. 11.00- 14.00
on-line

Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia.

Sposoby rozwiązania odprowadzenia wody z dachów budynków
Warunki i wymagania przy budowie sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia.
Materiały dopuszczone do stosowane budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia
Stosowane metody do budowy sieci w technologiach bezwykopowych
Ocena kosztów budowy sieci metodami wykopowymi i w technologii bezwykopowych.

TractoTechnik:

1. Dokładne zaplanowanie trasy wiercenia ma kluczowe znaczenie dla każdego przewiertu HDD.
2. Obliczenie optymalnej trasy wiercenia, uwzględniającej wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na jej przebieg. Ręczne dokonywanie obliczeń.
3. Automatyczne i szybkie planowanie optymalnej trasy wiercenia. Inteligentny algorytm oblicza najkrótszą trasę w trzech wymiarach i niezawodnie uwzględnia wszystkie punkty i parametry ograniczające.
4. Sprawne zaplanowanie i szybkie sprawdzenie wykonalności trasy wiercenia dzięki oprogramowaniu Quickplanner3D.

Wykładowca

dr inż. Florian Piechurski
Paweł Jagielski - TractoTechnik

 

UWAGA: uzupełnienia tematyki i aktualizacje danych firm współorganizujących szkolenia umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej PZITS Katowice www.pzits.com.pl

W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH, MOŻLIWA JEST ZMIANA TRYBU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ.

KOSZT SZKOLEŃ ON-LINE

 • dla członków ŚlOIIB – bezpłatne,
  • dla członków  PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
  • dla pozostałych uczestników – 120,00 zł/ osobę.

KOSZT SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 • dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa – 80,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 80,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 160,00 zł/ osobę.
 • Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego - pełnopłatne - 160,00 zł/ osobę

KURS NORMA, Profil, AutoCAD

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 1400,00 zł/ osobę,
 •  warsztaty z Profil Koordynatora   - 160,00 zł/osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

CENA OBEJMUJE

 •  materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 2 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST    KAPRIN MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
  GRUNDFOS
 
  KESSEL    ELPLAST+   
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

264975
DzisiajDzisiaj1741
WczorajWczoraj1618
W tym tygodniuW tym tygodniu9937
W tym miesiącuW tym miesiącu12436
WszystkichWszystkich2649752