logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Zmiany ważności świadectw kwalifikacyjnych.

 

 

Zgodnie z wejściem w życie, w dniu 3 lipca 2021 roku, nowelizacji Prawa Energetycznego


(Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1093)


zmieniła się w istotny sposób ważność świadectw kwalifikacyjnych.

 

W odniesieniu do wydawanych świadectw dodano ust. 1aa do Art. 54 Prawa energetycznego informujący, że świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

 

W przypadku świadectw już wydanych obowiązują przepisy przejściowe, a okresy obowiązywania uzależniono od tego komu zostały wydane:


1) Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców – to zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, czyli 5 lat


2) Dla innych osób, jeśli były wydawane jako bezterminowe lub na okres dłuższy niż 5 lat, to zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji Prawa Energetycznego, czyli maksymalnie 3 lipca 2026 roku.

 

Poniżej treść przywołanych artykułów z ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093):

 

Art. 1: „w art. 54 Prawa Energetycznego po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
1aa. Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.”,

 

Art. 25: „Świadectwa wydane przez komisje kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność w przypadku:

1) osób, o których mowa w art. 54 ust. 1c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - przez okres, na jaki zostały wydane;

2) innych osób - przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

 

Pełny tekst wymienionej ustawy nowelizującej Prawo Energetyczne jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie www.isap.sejm.gov.pl

 

 

 

Prawo budowlane po zmianach.

Zawartość projektu budowlanego – wg nowych przepisów prawnych.

 18.02.2021 r  godz.11.00Zagadnienia objęte szkoleniem:                                                                                                                                   Pb aktualizacja

 

1. Zmiana w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu projektowanego.

2. Zmiana dotycząca odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych

3. Zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego.

4. Rozszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych wg art. 29.

5. Rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego.

6. Nowy formuła udzielania pozwolenia na budowę.

7. Zmiana przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.

8. Zmiana przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę.

9. Nowa ochrona prawna dla decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

10. Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Nowelizacja prawa budowlanego (2021) w zakresie cyfryzacji procedur administracyjnych.

12. Omówienie innych drobniejszych zmian.

 

Wykładowca: inż. arch. Adam Wolny - wieloletni Kierownik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Rejestracja: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 501-810-149

 

WAŻNE ZMIANY

 

Od 1 stycznia w chodzą w życie nowe przepisy prawne. Poniżej zestawienie najważniejszych dla nas aktualnych aktów prawnych, obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku 

 

 

PRAWO BUDOWLANE - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/818344821999013/?type=3&theater

Prawo geologiczne i górnicze - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819218638578298/?type=3&theater

Ochrona przeciwpożarowa - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819168928583269/?type=3&theater

Ustawa o drogach publicznych - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819182908581871/?type=3&theater

PRAWO WODNE -
https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819010105265818/?type=3&theater

Prawo ochrony środowiska - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819026225264206/?type=3&theater

Prawo geodezyjne i kartograficzne - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819050291928466/?type=3&theater

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r.w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819128008587361/?type=3&theater

USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819197035247125/?type=3&theater

KODEKS PRACY - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819081638591998/?type=3&theater

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. - w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819100405256788/?type=3&theater

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819144375252391/?type=3&theater

USTAWA o odpadach - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819113175255511/?type=3&theater

 

ZA PORTALEM         https://www.facebook.com/EngineervsLAW/

 

WARTO BYĆ NA BIEŻĄCO Z PRZEPISAMI PRAWNYMI

 

Jak co miesiąc Główna Komsja Legislacyjna Zarządu Głównego PZITS opublikowała aktualny raport zawierający odnośniki do dyrektyw UE, krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

 


Zapraszamy do zapoznania się z raportem Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS za miesiąc styczeń 2021


Szczegóły pod linkiem: RAPORT 

 

 

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej – listopad 2019 r.

 

 

Na stronie Zarządu Głównego PZITS, Główna Komisja Legislacyjna udostępniła aktualny materiał podsumowujący zmiany w aktach prawnych w miesiącu listopadzie br

Zestawiono nowe pozycje:

  • Dyrektywy Unijne
  • Krajowe Ustawy i Rozporządzenia
  • Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny

 

Całość dostępna na stronie: http://www.pzits.pl/www/wp-content/uploads/2019/12/Raport_GKL_PZITS_11_2019.pdf

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290205
DzisiajDzisiaj270
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2192
W tym miesiącuW tym miesiącu31198
WszystkichWszystkich2902054