logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

 

Zapraszamy na WARSZTATY:

 

 

Profil Koordynator 8

 

Warsztaty w trybie on-line na platformie zoom, 13 października 2022 roku o godz.10.00

 

Konieczna, przed przystąpieniem do szkolenia, we własnym zakresie instalacja programu w wersji treningowej.

Ponadto uczestnik powinien posiadać zainstalowany program CAD oraz znać podstawy jego obsługi.


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z programem Profil Koordynator 8. Szkolenie obejmuje niezbędne wprowadzenie i pracę indywidualną z programem. Uczestnik realizuje przykładowe zadanie projektowe zgodnie z instrukcjami prowadzącego szkolenie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób poczatkujących.


Zakres.
Tworzenia profili podłużnych, tras przebiegu sieci w planie sytuacyjnym, zestawień materiałów, robót ziemnych, węzłów.

 

Czas szkolenia 5 godzin zegarowych

 

Prowadzący dr inż.Paweł Grajper - Politechnika Ślaska

Lp. Zakres
1 Omówienie zasad pracy z programem
2 Tworzenie i edycja profilu na podstawie danych wprowadzanych tabelarycznie (tworzenie głównych ciągów oraz odgałęzień, lokalizacja skrzyżowań z elementami uzbrojenia terenu)
3 Praca z mapami wektorowymi (tworzenie profilu w oparciu o wskazanie węzłów na zaimportowanych mapach, półautomatyczne wczytywanie skrzyżowań z elementami uzbrojenia terenu, praca z trójwymiarowymi siatkami terenu)
4 Tworzenie profilu w oparciu o importowane z pliku wektorowego współrzędne węzłów projektowanej sieci  z planu sytuacyjnego, automatyczne wczytywanie skrzyżowań z elementami uzbrojenia terenu, praca z trójwymiarowymi siatkami terenu)
5 Omówienie generowanie tras przebiegu sieci oraz profili podłużnych
6 Omówienie generowanie zestawień: materiałów, robót ziemnych oraz tworzenie tabelarycznych zestawień węzłów (studni, wpustów).

 

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.501-810-149

 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WEBINAR

W dniu 21 pażdziernika 2022 roku o godz.11.00 zapraszamy wszystkie chętne osoby na bezpłatny webinar poprowadzony przez panią Katarzynę Szybalską z firmy AERECO.

 

Webinar poświęcony jest zagadnieniom związanym z prawidłowym doborem nawiewników.

 

Tematyka spotkania obejmuje:

- rodzaje nawiewników okiennych i ściennych

- budowa i zasada działania nawiewników

- typy okapów zewnętrznych

- zasady doboru nawiewników

- przepisy odnośnie nawiewników

- montaż i użytkowanie nawiewników

Nawiewniki

Szkolenie odbędzie się na platformie ClckMeeting.

Link do szkolenia: 

https://pzitsoddzialkatowice.clickmeeting.com/dobor-nawiewnikow-/register?_gl=1*sj4hf5*_ga*MzMyMzUzODUuMTY2Mjk3Nzc5NQ..*_ga_K7H94QHX99*MTY2NjE2MjE3Ny4xMjcuMS4xNjY2MTYyMTc4LjU5LjAuMA..&_ga=2.169401313.1551628096.1665987515-33235385.1662977795&_gac=1.203556388.1664284564.EAIaIQobChMI3P-jj4e1-gIVUeqyCh3MWQQJEAAYASAAEgLwx_D_BwE

 

W razie trudności z rejestracją prosimy o kontakt z PZITS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

RENOWACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH

 

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej czy deszczowej, to nie tylko system przewodów ułożonych w ziemi. To również spora ilość studni kanalizacyjnych, często jeszcze betonowych.

Długi czas użytkowania, lokalizacja często w ciągach komunikacyjnych, drogach ze sporym obciążeniem - powoduje stopniową degradację stanu technicznego tych obiektów.

Najczęściej występujące uszkodzenia to:

- korozja 
- uszkodzenia stopni złazowych
- nieszczelność przyłączy 
- pęknięcia 
- uszkodzenia spoczników i kinet

 

Czy betonowe studnie można uratować i przywrócić do pełnej sprawności technicznej.

Na to pytanie odpowiemy w trakcie następnego naszego szkolenia                 w dniu 10 listopada o godz. 11.00

Jakie zagadnienia będą prezentowane:

I. Renowacja studzienek kanalizacyjnych
1. Problemy z eksploatacja istniejących betonowych studzienek kanalizacyjnych
2. Ocena stanu technicznego ścian i kinety studzienek betonowych
3. Wybrane sposoby naprawy- renowacji;
- natryskowa,
- panele,
- rękawy i inne

II. Naprawa i zabezpieczenie studni kanalizacyjnych zagrożonych korozją wywołaną biogennym kwasem siarkowym – klasa ekspozycji XWW4 wg DIN 19573.

 

Zostaną omówione zagadnienia niezbęde do właściwej oceny stanu technicznego istniejącej studni betonowej i na tej podstawie dokonanie wyboru metody renowacji.

Oczywiście nie można zapominać o niezbędnym procesie poprzedzającym samą renowację. Wyprzedzająco należy studnię wyczyścić z osadów, tłuszczów oraz korzeni.
Jeżeli jest taka potrzeba to należy usunąć najbardzie skorodowane elementy betonowe. Następnie przy użyciu profesjonalnego sprzętu wymyć pod ciśnieniem.

Wprowadzenie do tematu oraz prace przygotowawcze omówi szcegółowo dr Florian Piechurski oraz zaprezentuje najbardziej popularne metody renowacji .

Szczegółowe rozwiązania wraz z przykładami realizacji zaprezentują nam zaproszeni goście, którzy przedstawią stosowane rozwiązania w poszczególnych Firmach.

 

Na szkoleniu gościć będziemy przedstawicieli następujących Firm:

 

AKWA Zabrze - Grzegorz Owczarek

Przy współpracy z firmą Brandenburger, AKWA wykonała renowację studni innowacyjną metodą rękawa szklanego BB S.8
Do zalet tej metody należą międzi innymi:

- dopasowanie się rękawa do kształtu studni
- krótki czas montażu
- niezawodnie szczelny system

Realizację można obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/E2k-93f5Kb8

Natrysk w studniach

 

Hydro-Partner - Sonia Lampert 

Renowacja studni metodą natrysku polimocznika o zwiększonej sztywności. Inne zastosowania polimocznika.

Omówienie dotychczasowych realizacji.

 

 

Steinzeug Keramo - Piotr Kosz

elementy DURA studnia   Firma oferuje rozwiązania dla wszystkich standardowych średnic studni, w postaci systemu DURA.PC Oferuje on dopasowane i trwałe rozwiązanie dla kanałów, kinet i ścian studni. Wpusty są profesjonalnie zintegrowane w dowolnym miejscu studzienki przy użyciu standardowych technik renowacyjnych, a skomplikowane formy kanałów są montowane bezpośrednio na miejscu.

 

Renowacja studni   

    

  

 

MC Bauchemie - Adam Gonera

Firma prezentuje bardzo zaawansowane metody renowacji studni kanalizacyjnych metodami chemicznymi.McBauchemie renowacja

Prace rozpoczyna od przygotowania podłoża myjką ciśnieniową o ciśnieniu roboczym min. 500 bar.

Nastepnie reprofilacja  oraz odtworzenie ścian betonowych studni metodą narzutu na mokro materiałem Ombran MHP-SP. W następnej kolejności nałożenie powłoki ochronnej

 Ombran CPS odpornej na korozję wywołaną biogennych kwasem siarkowym.

 

 

PREDL - Ryszard Bednarz

PREDL posiada różne renowacyjne rozwiązania techniczne, dobrane do warunków w studni:

Renowacja z okładziną CORPROTECT.
Renowacja z komponentami PREDL-GFK.
Renowacja z PREDL-FLEXLINEREM
Dzięki SCAN-lining, firma PREDL oferuje pomiary laserowe na miejscu. Najnowocześniejsza technologia laserowa umożliwia precyzyjny zapis danych studni.

Renowacja studni PREDL-Flexlinerem z odpornego na ścieki tworzywa sztucznego.

PREDL-FLEXLINER umożliwia przyjazną użytkownikowi, bezwykopową renowację studni w jak najkrótszym czasie. FLEXLINER zostaje w całości zgięty i wprowadzony do studni, po czym rozkłada się go znów do jego pierwotnych rozmiarów.

- dokładna kopia starej studni poprzez skaner laserowy 3D
- stabilna forma a zarazem elastyczność
- w całości zmieści się przez każdy konus
- szybka renowacja najwyższej jakości

KINETAPRZED I PO STUDNIA PROSTOKĄTNA

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie.

 

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

 

 

 

Profil Koordynator 8

 

WARSZTATY ON-LINE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

 

18 LISTOPADA 2022 GODZ. 10.00 - 15.00

 

Celem szkolenia

jest praca z programem Profil Koordynator 8.

Uczestnik realizuje przykładowe zadanie projektowe zgodnie z instrukcjami prowadzącego szkolenie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób średnio zaawansowanych.


Zakres.


Tworzenie profili jednoodcinkowych, profili podposadzkowych, zestawień materiałów, robót ziemnych, węzłów, przygotowywanie materiałów tekstowych ZUDP, opcjonalne generowanie rysunków.

Tworzenie trójwymiarowej siatki terenu w bezpłatnej aplikacji CadTools.

 


Agenda szkolenia.

LP ZAKRES
1 Omówienie zakresu szkolenia.
2   

Wspomaganie projektowanie odwodnienia dróg przykanalikami do rowów drogowych.
Tworzenie i edycja jednoodcinkowych profili skarpowych (wylot-wpust). Prezentacja tworzenia profili przepadowych.

3 Wspomaganie projektowania obiektów liniowych na terenach górniczych. Moduł „szkody górnicze”
4 Wspomaganie projektowania podposadzkowych instalacji w obiektach kubaturowych. Tworzenie i edycja  profili  poziomów kanalizacyjnych.
5 Praca z listą profili (kopiowanie, rozłączanie, dołączanie, przepinanie)
6

Omówienie sposobu generowania zestawień:
materiałów, robót ziemnych, tabelarycznych wykazów węzłów (zgodnie z wymaganiami zespołów narad koordynacyjnych).
Tworzenie tabelarycznych zestawień węzłów (studni, wpustów, wylotów do operatu).
Praca z katalogami.
Generowanie rysunków – trasa, profil z wykorzystaniem etapów. Indywidualnej listy i zakresów profili.

7

Omówienie sposobu generowania zestawień:
materiałów, robót ziemnych, tabelarycznych wykazów węzłów (zgodnie z wymaganiami zespołów narad koordynacyjnych).
Tworzenie tabelarycznych zestawień węzłów (studni, wpustów, wylotów do operatu).
Praca z katalogami.
Generowanie rysunków – trasa, profil z wykorzystaniem etapów. Indywidualnej listy i zakresów profili.

8 Tworzenie trójwymiarowej siatki terenu w aplikacji CadDTools
9 Wymiana doświadczeń. Uwagi, spostrzeżenia.

 

Konieczna, przed przystąpieniem do szkolenia, we własnym zakresie instalacja programu:


1. Profil Koordynator w wersji komercyjnej lub treningowej (http://epi-graf.pl/demo.html)


2. CadTools (bezpłatne narzędzie do obróbki powierzchni 3D AutoCad, ZWCAD 2018-2021 i BricsCAD) https://www.glamsen.se/CadTools.htm


Ponadto uczestnik powinien posiadać zainstalowany program CAD oraz znać podstawy jego obsługi.

 

Zapisy na szkolenie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

 

 

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej.

 

Jak złożonym procesem jest projekt zabudowy zbiorników rezerwowych wody pitnej, w szczególności dla takich obiektów jak szpitale, nie trzeba nikogo przekonywać. Przy projektowaniu nowych obiektów, od podstaw, problem jest o tyle mniejszy, że na etapie projektowania całości inwestycji jest możliwość domówienia wszystkich szczegółów i spełnienie niezbędnych wymagań zarówno technicznych jak i wynikających z przepisów BHP.

 

Jeżeli mamy do czynienia z obiektami istniejącymi, sprawa jest czasami dużo bardziej  skomplikowana.

W ramach naszych cyklów szkoleniowych kilkukrotnie proponowaliśmy szkolenia związane z doborem zbiorników, ich zabudową i użytkowaniem.

 

Korzystaliśmy również z wiedzy i doświadczenia firmy, której kierunkiem działania jest wsparcie projektowe, produkcja i montaż zbiorników na wodę oraz zbiorników chemoodpornych.

Przedstawiamy AMARGO

Z uwagi na pytania, które pojawiły się po naszych szkoleniach dotyczące właśnie doboru i projektowania zbiorników w różnych, nietypowych warunkach zwróciliśmy się do firmy o pokazanie przykładowych, nietypowych  realizacji. 

 

Dla wszystkich zainteresowanych przekazujemy, za zgodą AMARGO, link pod którym można znaleźć opis takiej właśnie nietypowej realizacji zbiornika rezerwowego wody pitnej dla szpitala.

 

Na tej stronie znajdziecie również link do poradnika: "Projektowanie zbiorników na wodę".

 

 Dla wszystkich, którzy utknęli na etapie doboru zbiorników w  martwym punkcie, firma służy pomocą, poradą i konsultacjami. Zakres konsultacji dotyczy doboru zbiornika pod względem gabarytów, wyposażenia i dostosowania do istniejącej przestrzeni aby osiągnąć żądaną objętość czynną.

AMARGO dysponuje również cyfrową biblioteką Revit dla swoich rozwiązań zbiornikowych, co znacznie ułatwia projektowanie.

Zachęcamy do skorzystania z fachowej pomocy i wsparcia. Jesteśmy zwolennikami uczenia się na cudzych błędach a nie na własnych.

 

bibl REVIT

 

Osobą, która potwierdziła możliwość udzielenia wsparcia technicznego jest inż. Andrzej Kulągowski - inżynier sprzedaży.
Kontak na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

A tu przykładowy zbiornik z niezbędnym wyposażeniem:

 

Amargo zb na wodę

 

 A my zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, w dziale szkolenia, gdzie niebawem pojawią się propozycje nowych szkoleń w I półroczu 2023 roku.

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290204
DzisiajDzisiaj265
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2187
W tym miesiącuW tym miesiącu31193
WszystkichWszystkich2902049