logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Nowoczesne rozwiązania odprowadzenia i zagospodarowania
wód opadowych w aglomeracji miejskiej .
Jak retencjonować wody opadowe.

 

9 maja 2022 roku o godz.11.00 zapraszamy na kolejne szkolenie dedykowane ogromnie ważnemu tematowi:


odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych w miejskich aglomeracjach.

 

Jak nie dopuścić do okresowych podtopień czy nawet stanów powodziowych a równocześnie jak zatrzymać tak potrzebną w naturalnym obiegu wodę opadową.

Zaprosiliśmy do poprowadzenia szkolenia dr inż. Floriana Piechurskiego wraz z kilkoma przedstawicielami firm produkujących urządzenia do magazynowania, retencjonowania wody opadowej. 

 

Tematyka, która zostanie omówiona przez dr F.Piechurskiego  obejmuje następujące zagadnienia:

1. Krążenie wody w przyrodzie – problemy deszcze nawalne i susze

2. Skutki umocnienia i uszczelnienia powierzchni wpływające na zasoby wodne obszarów zurbanizowanych

3. Sposoby odprowadzenia wód opadowych
- systemy kanalizacyjne zamknięte
- systemy rowów, zbiorników, rowy melioracyjne

4. Możliwości wstrzymania i wykorzystania wód opadowych dla terenów prywatnych
- sposoby zatrzymania wody i możliwe rozwiązania techniczne dachy zielone, zbiorniki, stawy ,drenaż ,skrzynki,
- możliwości techniczne rozwiązania wykorzystania wody deszczowej, systemy dualne wody w budynkach, nawadnianie terenu i inne warianty

5. Możliwości techniczne zatrzymania wody i wykorzystania wody na terenach zurbanizowanych
- możliwości techniczne zatrzymania na powierzchni terenu wody opadowej, systemy rowów otwartych, zbiorniki retencyjno – rekreacyjne, możliwości regulacji spływu wód opadowych
- możliwości retencjonowania i rozsączania wody pod powierzchnią terenu skrzynki, komory ,tunele
- możliwości techniczne zatrzymania wody deszczowej w systemach kanalizacji, regulatory przepływu, zbiorniki retencyjne

 

Pani Joanna Szafron reprezentująca firmę Uponor, z wieloma znaczącymi inwestycjami na terenie Śląska, omówi następujące zagadnienia:

 Jak zagwarantować bezpieczeństwo systemów zagospodarowania wody deszczowej w obliczu zagrożeń wynikających ze zmian klimatu?

 

Tematyka szkolenia będzie oscylować wokół tematów:zbiorniki 02


- Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje
- Jak zapewnić bezpieczeństwo systemów zagospodarowania wody deszczowej?
- Europejski Zielony Ład (EZŁ)odpowiedzią na kryzys klimatyczny
- Systemy zagospodarowania wody deszczowej PE Uponor na podstawie zrealizowanych inwestycji
- Jakość materiału gwarancją bezpieczeństwa pracy układu retencyjnego
- Europejski Zielony Ład (EZŁ)odpowiedzią na kryzys klimatyczny

 

Obecnie Firma Uponor współpracuje przy budowie odcinka trasy N-S w Rudzie Ślaskiej, w którym powstał system odwodnienia PEHD dla układu drogowego i obektów inzynieryjnych na terenie szkód górniczych, gdzie prognozowane osiadanie sięga nawet 3 metrów

Film z realizacji tego odcinka można obejrzec pod linkiemhttps://lnkd.in/dU6Ss-xQ

 

Zagadnienie zatrzymywania wody opadowej z wykorzystaniem dachóch zielonych - przybliży kol. Marcin Biziorek z firmy HL

 

Swoją niezwykle bogatą ofertę w zakresie magazynowania, zagospodarowania i podczyszczania wód opadowych przedstawi Adam Mainka z Firmy Navotech

zbiorniki Navotech   stacja benzynowa

 

Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel.501-810-149

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

W DNIU 30 MAJA 2022 ROKU O GODZ. 11.00

 

 

NA SZKOLENIE W TRYBIE ON-LINE

 

 

poświęcone projektowaniu obiektów liniowych

 

na obszarze objętym szkodami górniczymi.

 

 

Tematyka szkolenia:

 1. Profilaktyka górnicza

 2. Profilaktyka budowlana

 3. Projektowanie i budowa sieci wod –kan na terenach górniczych:

  - przeciwdziałanie zagrożeniom hydraulicznym w sieciach kanalizacyjnych

  - przeciwdziałanie zagrożeniom hydraulicznym w sieciach wodociągowych

  - wybór materiałów

  - zabezpieczanie uzbrojenia i rurociągów

  - dobór kompensacji

 Wykładowca: dr inż. Paweł Grajper - Politechnika Śląska w Gliwicach

 

W szkoleniu wezmą również udział firmy AMIBLU i UPONOR INFRA, które materiałowo oraz inwestycyjnie mają ogromne doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym obiektów liniowych branzy wod-kan na obszarze objętym szkodami górniczymi.PL Katowice 2019 Wzgorze Wandy Uponor

 

Pani Joanna Szafron z firmy UPONOR - INFRA w ramach swojego wystąpienia omówi następującą tematykę:

"Jak zapewnić trwałość i niezawodność systemów wod-kan na terenach objętych eksploatacją górniczą?"

 

Wieloletnie doświadczenia Uponor Infra na podstawie zrealizowanych
w obszarze szkód górniczych inwestycji.
Cele i wyzwania Inwestorów, Projektantów, Wykonawców planujących realizację zadań w tak trudnym terenie zarówno w obszarze przesytu ciśnieniowego jak i  grawitacyjnego.

 

Zdjęcie przedstawia fragment inwestycji renowacji wodociągu magistralnego na terenie szód górniczych.

 

W 2020 r. zakończyła się modernizacja magistrali wodociągowej znajdującej się na trasie między zbiornikami a przepompownią
Paprocany w Tychach, w której wykorzystano rury ciśnieniowe
PE-HD produkcji Uponor Infra.

 

Zapisy w PZITS: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

 

Metody i zasady dezynfekcji wody i ścieków.

 

Zapraszamy 20 września o godz. 11.00 na szkolenie przygotowane przez PZITS O.Katowice wraz z firmami Grundfos oraz WOFIL

Przewidywany program szkolenia:

 

I. Rozwiązania i zastosowanie systemu mobilnego ozonowania SPID firmy WOFIL 

Szkolenie rozpocznie dr inż. Robert Muszański z prezentacją mobilnego systemu SPID do dezynfekcji .

Zaprezentowana zostanie również innowacyjna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków.

Wykorzystanie systemów ozonowania do dezynfekcji wody w Wiśle po awarii Czajki, wykorzystnaie wysokoozonowanej wody do dezynfekcji miast w czasie pandemii koronawirusa - to tylko część zastosowań metodyki i urządzeń oferowanych przez firmę WOFIL.

Poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia to:

1. OWWO - jako najtańszy środek biobójczy na świecie
2. Zastosowanie technologii ozonowania w gospodarce wodno-ściekowej
3. Odzysk wody ze ścieków gospodarczych i przemysłowych

logo wofilWofil Muszyński

 

II. Metody i zasady dezynfekcji wody i ścieków.

Piechurski

1. Metody chemiczne i fizyczne dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia

2. Metody chemicznej dezynfekcji ścieków

3. Rozwiązania do sytuacji krytycznych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

Temat referowany przez dr inż Floriana Piechurskiego bardzo szczegółowo omawia wszystkie powyższe zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań.

Uczestnikom  szkolenia zostana przekazane bardzo szczególowe materiały związane z tematem oraz materiały firm prezentujących swoje osiągnięcia i rozwiązania.

dezynfekcja lampa UV

 

 

III. Aplikacje firmy Grundfos do dezynfekcji wody i ścieków wraz z układami
dozowania chemii.

 Jolanta  Gryszkiewicz z firmy Grundfos zaprezentuje oferowane przez nich systemy dezynfekcji wody  łącznie z oprzyrządowaniem kontrolno pomiarowym.

1. Dozowanie i dezynfekcja – portfolio produktowe.
2. Budowa i funkcjonalność pompy dozujących.
3. Systemy dezynfekcji wody i kontrolno- pomiarowe.

dezynfekcja wody

 

Zapisy na szkolenie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 501-810-149

 

30 września 2022 roku, godz. 11.00

 

Rozwiązania konstrukcyjne i obliczenia zbiorników wody do celów ppoż.

 

Temat zbiorników wody do celów ppoż. poprowadzi dr inż. Florian Piechurski, w szczególności omawiając następujące zagadnienia:

 

1. Wymagania dla zbiorników wody dla celów ppoż

2. Zbiorniki wolnostojące terenowe nadziemne i podziemne

3. Zbiorniki w obiektach

4. Specjalne rozwiązania zbiorników

 

Gościć będziemy również firmy OKSYDAN i AMARGO.

 

Firma Oksydan przedstawi możliwości wykonania zbiorników podziemnych ze stali spiralnie karbowanej i ich zastosowania do magazynowania wody na cele ppoż., wraz z niezbędnym wyposażeniem.Zbiornik podziemny 3

Zaprezentuje również możliwości poboru wody z takich zbiorników.

Dodatkowo firma ukaże różne możliwości zabudowy zbiorników do celów ppoż. w pomieszczeniach, w wykonaniu PP lub PE.

Firma w swojej ofercie posiada m.in. zbiorniki retencyjne, retencyjno-rozsączające (nowość!), zbiorniki do celów ppoż. i do wody pitnej, separatory tłuszczu i separatory substancji ropopochodnych, osadniki zawiesin, przepompownie ścieków, a także regulatory przepływu, klapy zwrotne i zastawki kanałowe. Dodatkowo Oksydan zajmuje się również tematami dotyczącymi oczyszczania i podczyszczania ścieków przemysłowych, w tym układami dezynfekcji ścieków zakaźnych oraz neutralizacji ścieków kwaśnych i/lub zasadowych. Firma Oksydan oferuje fachowe doradztwo techniczne i techniczno-handlowe oraz wszechstronną pomoc w doborze urządzeń, zarówno w rozwiązaniu standardowym jak i indywidualnym.

 

Firma AMARGO  produkuje zbiorniki bezciśnieniowe z tworzyw termoplastycznych wraz z instalacjami towarzyszącymi (przesyłowymi, dozującymi (rury pojedyncze i dwuścienne z systemem detekcji) oraz transportem oparów / gazów do instalacji oczyszczania. Dodatkowo wykonuje urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – stanowiska NO wraz z odbiorem TDT.

 

ZAKRES REALIZOWANYCH I OFEROWANYCH PRAC


Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)

Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji

Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac

Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności

Dostawa i montaż zbiornika oraz instalacji na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniemAmargo zb na wodę

Podłączenie do instalacji, opomiarowanie

Rozruch instalacji

Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

 

Dla uczestników szkolenia firma AMARGO przygotowała:

Katalog - zbiorniki z tworzyw sztucznych

Poradnik - "Projektowanie zbiorników na wodę"

Specyfikacja-techniczna-zbiornikow-na-wode-modulowych-amargtank-multipower-z-tworzywa-dla-projektantow

Formularz doboru zbiornika na wodę.

 

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z NASZYMI EKSPERTAMI W DZIEDZINIE GAZU.

7 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU GODZ. 11.00

 

O czym będziemy mówić:
Stacja gazowa.

1.Co to jest stacja gazowa i podstawowy podział stacji
2.Podstawowe elementy stacji gazowej
3.Przykładowy schemat stacji gazowej i omówienie poszczególnych elementów stacji
4. Redukacja ciśnienia gazu i omówienie typów redukcji
- redukcja klasyczna
- redukcja zimna
5.Zasady projektowe lokalizacja stacji gazowych w terenie
6.Nawanialnie gazu
7. Podstawowe wzory do projektowania stacji gazowych- dobór średnic, filtrów, reduktorów i gazomierzy


Omawia kol. Mateusz Szymalski - projektant 


Kompaktowa stacja gazowa

1. Kompaktowe stacje redukcyjno-pomiarowe
2. Specyfika zimnej redukcji gazu
3. Masowy pomiar strumienia gazu
4. Poszerzenie zakresowości turbiny kryzą spiętrzającą
5. Pomiar strumienia kryzą kondycjonującą
6. Zdalne sterowanie ciągami redukcyjnymi
7. Nowe konstrukcje nawanialni wtryskowej (Dosadoor DO200)


Omawia kol. Mirosław Ambroziewicz-
Dyrektor Techniczno-Handlowy firmy Emerpol Sp. z o.o.

Emerpol

 

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290199
DzisiajDzisiaj206
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2128
W tym miesiącuW tym miesiącu31134
WszystkichWszystkich2901990