logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

ZAPROSZENIE DLA  PRACUJĄCYCH INŻYNIERÓW SANITARNYCH

 

Politechnika                                                                                                                         

Od dnia 12.01. 2022 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej rozpoczyna się rekrutacja na drugi stopień studiów dziennych (studia magisterskie) na kierunku Inżynieria Środowiska i specjalności Wodociągi i Kanalizacja.

 

Od tego roku akademickiego  zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych, umożliwiając osobom pracującym lub poszukującym pracy podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych równocześnie z kontynuacją pracy.

 

Studia te są studiami dziennymi (bezpłatnymi) i obejmują 3 semestry nauki.

 

Poniżej przydatne linki i kontakt do opiekuna specjalności.

Rekrutacja i opis kierunku: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rie_inzsrod_st/

 

Plan studiów II stopnia; kierunek: Inżynieria Środowiska; specjalność: Wodociągi i Kanalizacja              Wydz IS png

 https://ise.polsl.pl/public/uploaded_files/plany/IS_S_IIst_1920_WiK.pdf

 

Opiekun specjalności: Dr inż. Grzegorz Ścieranka

(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. kontakt. 693 025 570)

 

 

Metody bezwykopowej renowacji

sieci kanalizacyjne o dużych średnicach, studnie  i  komory kanalizacyjne.

 

Webinar organizowany przez PZITS Oddział w Katowicach w dniu 31 stycznia 2022 roku ogodz. 11.00

 

Zapraszamy na bardzo szczegółowo przygotowe szkolenie seminaryjne. Omówione będą zarówno problemy pojawiające się w eksploatowanych kanałąch i ich skutki dla eksploatacji, jak również wszystkie kolejne czynności jakie należy wykonać aby w sposób prawidłowy, technicznie możliwy i uzasadniony zregenerować uszkodzoną sieć, studnię lub komorę kanalizacyjną. Najlepiej metodą małoinwazyjną czyli bezwykopowo.

Uczestnicy otrzymają bardzo obszerny materiał szkoleniowy, bogato ilustrowany przykładami zrealizowanych inwestycji z zastosowaniem różnych technologii.

Szczegółowa tematyka szkolenia:

 1. Problemy pojawiające się w eksploatowanych kanałach.

 2. Ocena stanu technicznego kanału

 3. Etapy projektowania odnowy sieci kanalizacyjnej.

 4. Kryteria doboru metody renowacji.

 5. Podział bezwykopowych metod przywracania sprawności technicznej w kanałach

 6. . Naprawy miejscowe i uszczelnianie

 7. Renowacja kanałów chemią budowlaną

 8. Renowacja rurą utwardzaną na miejscu CIPP ( rękaw )

 9. Renowacja rurą luźno pasowaną (sliplining, shortlining KMR, relining długi, relining krótki)

 10. Renowacje całkowite i częściowe dla kanałów przy użyciu system DURA

 11. Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi – metoda SPR

 12. Frezowanie „połykanie” rur (pipe eating)

 13. Renowacja studni i komór kanalizacyjnych :
  wkład GRP
  system DURA
  wykładzinami Sure Grip
  kształtkami bazaltowymi

ZAPRASZAMY BARDZO SERDECZNIE razem z naszymi Partnerami AMIBLU I STEINZEUG-KERAMO, którzy szczegółowo omówią proponowane przez te firmy rozwiązania.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe jakrównież obszerny materiał firmowy pozwalajacy na zapoznanie się z technologiami i kryteriami wyboru.

Zapisy: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.501-810-149

DNO DURA   GRP

 

DURATAŚMY NAWIJANE

 

płytki bazaltowe Zwieńczenie i kineta bazalt

 

 

Projektowanie sieci i instalacji wewnętrznych pod kątem zgodności z przepisami przeciwpożarowymi.

 

 

Zapraszamy 10 marca o godzinie 11.00 na webinarium poświęcone szczegółowemu omówieniu warunków jakie należy spełnić na etapie projektowania aby końcowy efekt naszych prac był zgodny z obowiązującymi przepisami ppoż.

Szkolenie prowadzone przez specjalistów da odpowiedź na wszystkie pytania związane z tą niezwykle ważną tematyką.

 

Zagadnienia związane z hydrauliką, obliczeniami hydraulicznymi, zasadami lokalizacji i rozmieszczenia urządzeń omówi dr inż. Florian Piechurski

 

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, wymogi formalne dla dokumentacji projektowej zewnętrznej sieci wodociągowej jak i wewnętrznej instalacji ppoż, zagadnienie podziału na strefy pożarowe omówi rzeczoznawca ds zabezpieczenia przeciwpożarowego st. bryg. w st.spocz.mgr inż. Kamil Kwosek

Natomiast systemy przeciwpożarowe, instalacje tryskaczowe - zasady ich doboru, wymagania techniczne i dopuszczenia do stosowania omówi przedstawiciel firmy WILO, kierownik ds szkoleń i rozwoju aplikacji mgr inż. Bartosz Tywonek

 

Szczegółowy plan szkolenia wygląda następująco:

Rzeczoznawca ds. zabezp. ppoż - Kamil Kwosek


1. Przepisy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
2. Wymagania formalne dla dokumentacji projektowej
3. Współpraca z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych podczas projektowania obiektów i instalacji
4. Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej wg nowych przepisów
5. Podział na strefy pożarowe – zasady podziału i konsekwencje
6. Projektowanie zewnętrznej sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej
7. Obliczanie wody do celów przeciwpożarowych
8. Dokumentowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych
9. Czynności kontrolno-rozpoznawcze PSP

Dr inż. Florian Piechurski


Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowych
1. Źródła wody dla instalacji hydrantowych
2. Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa
Klasyfikacja hydrantów
1. Zasady rozmieszczania hydrantów
2. Urządzenia do podnoszenia ciśnienia
3. Budowa nowoczesnych zestawów pompowych do podwyższania ciśnienia
4. Zasady prowadzenia instalacji oraz materiały wykonania instalacji
5. Przykład rozwiązania projektowego instalacji przeciwpożarowej w budynku wysokim

Bartosz Tywonek – WILO


1. Systemy przeciwpożarowe. Zasady doboru, wymagania techniczne, dopuszczenia do stosowania.
2. Hydranty i instalacja tryskaczowa.
3. Techniczna ochrona przeciwpożarowa. Uzgodnienie projektu budowlanego.
4. Uprawnienia organów Państwowej Straży Pożarnej.
5. Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantowej.
6. Jakie elementy instalacji nazywane są urządzeniami przeciwpożarowymi –
zgodnie z rozporządzenie MSWiA z 7czerwca 2010r.
7. Jakie urządzenia i jak często podlegają obowiązkowi przeglądów technicznych –
zgodnie z rozporządzenie MSWiA z 7czerwca 2010r.
8. Co jest wymagane dla wyrobu budowlanego aby wprowadzić go do obrotu? – aktualny stan prawny
9. Certyfikowane rozwiązanie do zaopatrzenia w wodę instalacji ppoż.

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

ZAPRASZAMY NA WEBINAR 

 

„Rozwiązania VRF oraz pomp ciepła w budynkach komercyjnych oraz wielorodzinnych"

 

w dniu 30 marca 2022 roku o godz. 11.00

 

Przedstawiciel firmy Mitsubishi Electric zaprezezentuje hybrydową technologię VRF, która  została zaprojektowana specjalnie na potrzeby nowoczesnej architektury o wysokich wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej i komfortu.

 

To jedyne na świecie rozwiązanie, które łączy w sobie zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła i systemu z cyrkulacją wody.

 

Konkretnie oznacza to, że ponieważ czynnik chłodniczy krąży tylko między urządzeniem zewnętrznym a hybrydowym kontrolerem BC lub Hydro Unit, funkcję nośnika energii w samym budynku pełni tylko woda. Przynosi to w efekcie znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na czynnik chłodniczy, czyli dokładnie to, czego oczekuje się od przyszłościowej techniki klimatyzacyjnej.

 

Systemy te znakomicie sprawdzają się w następujących obiektach:

Hotele                                                                                                                                           
Biurowce
Budynki, w których niepożądane byłoby prowadzenie przewodów czynnika chłodniczego we wnętrzachmitsubishi 05


Hybrydowe systemy VRF korzystają z urządzeń zewnętrznych VRF City Multi zasilanych czynnikiem chłodniczym R410A lub R32.

Dzięki połączeniu zredukowanej ilości czynnika chłodniczego i niskiej wartości GWP, R32 pozwala na zmniejszenie ekwiwalentu CO2 instalacji o ponad 21 % w porównaniu ze standardowymi systemami VRF z czynnikiem R410A.

W rezultacie wynosi on nawet mniej niż limit, który – w myśl rozporządzenia w sprawie F-gazów – ma obowiązywać dopiero w 2030 r.

Hybrydowe systemy VRF serii R2 i Y Mitsubishi Electric umożliwiają wyposażenie budynku w nowoczesną technikę klimatyzacyjną na dwa sposoby, stosownie do potrzeb.

Jaka jest podstawowa różnica między tymi dwoma rozwiązaniami:

Seria R2 może być używana równocześnie do chłodzenia i ogrzewania budynku.

Seria Y może działać w trybie chłodzenia lub ogrzewania.

Instalacja czynnika chłodniczego R32 musi spełniać wymogi bezpieczeństwa stosowania w strefach przebywania ludzi, które zależą od relacji między wielkością pomieszczenia a ilością czynnika chłodniczego i zdefiniowane są w krajowych i międzynarodowych normach (np. PN EN 378 i IEC 60335).

Technologia hybrydowa VRF umożliwia zgodne z normami spożytkowanie wszystkich zalet systemu VRF także w przypadku korzystania z czynnika chłodniczego R32. Ilość elementów wypełnionych czynnikiem chłodniczym we wnętrzach jest zminimalizowana, podobnie jak zakres wymaganych środków ochrony przeciwpożarowej.

 

Hybrydowy system VRF — wszystkie zalety w skrócie:


Wysoka efektywność energetyczna
Dzięki sprężarkom inwerterowym najnowszej generacji, mikrokanałowym aluminiowym wymiennikom ciepła o dużej powierzchni i konsekwentnego rozwijania wszystkich podzespołów instalacji system odznacza się wysoką efektywnością energetyczną.
Do urządzeń zewnętrznych

 

Wyjątkowa wygoda
Krążąca w obiegu wewnętrznym hybrydowych systemów VRF woda zapewnia łagodne temperatury nawiewanego powietrza i bardzo ciche działanie urządzeń wewnętrznych — a to oznacza wyraźnie wyższy komfort klimatyczny w każdym pomieszczeniu.
Do urządzeń wewnętrznych

 

Prostota projektowania i realizacji
Równoczesne działanie w trybie chłodzenia i ogrzewania wymaga tylko dwóch przewodów o bardzo małym przekroju. Ułatwia to znacznie montaż.mitsubishi 04
Zasobniki buforowe są zbędne ze względu na zastosowanie techniki inwerterowej.

 

Inteligentne sterowanie
Sterowanie hybrydowymi systemami VRF opiera się na wymianie danych między urządzeniami a sterownikami oraz ewentualnie automatyką budynkową za pośrednictwem sprawdzonej magistrali M-Net. Różne sterowniki i pojedyncze układy sterowania w pomieszczeniach z funkcjami rozliczania oraz akcesoria dostępne opcjonalnie.

 

Elastyczność planowania
Maksymalna elastyczność pod względem wykorzystania i podziału powierzchni oraz wyboru funkcji przez użytkownika zapewnia swobodę planowania.

 

Dla zainteresowanych, dostępna jest na stronie Firmy Mitsubishi Electric:  BROSZURA HVRF

lub pod adresem: https://innovations.mitsubishi-les.com/files/pdf/pl/ME-Hybrydowy-City-Multi-VRF-PL.pdf

tekst zaczerpnięty ze strony:https://innovations.mitsubishi-les.com/pl/hvrf-technologia                          mitsubishi 01

 Agenda szkolenia na stronie Fb: https://www.facebook.com/pzitskatowice

Zapisy na szkolenie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

 

25 KWIETNIA 2022 ROKU ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIE W PZITS

 

MASOWE POMIARY NA STACJACH GAZOWYCH

 

Temat związany z tematyką gazową, więc naszym moderatorem będzie, jak zwykle, Henryk Kurek -  współautor norm branżowych i Standardów Technicznych z zakresu gazownictwa.

W ramach współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa kierował trzema zespołami opracowującymi Standardy Techniczne z zakresu polietylenowych sieci gazowych. Rzeczoznawca w zakresie użytkowania gazu i eksploatacji urządzeń gazowych. 

 

W ramach prezentacji nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w gazownictwie,

na najbliższe szkolenie zaprosił Dyrektora Handlowego firmy EMERPOL Sp.z o.o., Mirosława Ambroziewicza,

który omówi stosowane rozwiązania wagowych pomiarów na stacjach gazowych 

oraz  Macieja Marusiaka Emerson Polska - specjalistę w dziedzinie urządzeń do masowego pomiaru przepływu MicroMotion/ Emerson oraz uprawnionego oficera MID w Polsce

 

Poniżej najważniejsze zagadnienia, które będa poruszane w trakcie tego szkolenia:

 

- Dlaczego pomiar masowy strumienia gazu
- Przykłady zastosowań pomiaru masowego w stacjach gazu ziemnego w Polsce
- Zasada działania gazomierza masowego Coriolisa
- Typy i modele gazomierzy masowych MicroMotion - Emerson
- Zastosowania do pomiaru technologicznego
- Zastosowania do pomiaru rozliczeniowego MID
- Pytania

 

 

Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w szkoleniu. 

Zapisy w PZITS O.Katowice: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290205
DzisiajDzisiaj271
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2193
W tym miesiącuW tym miesiącu31199
WszystkichWszystkich2902055