logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

 Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

 

Na naszym szkoleniu w dniu 19 maja 2021 roku omawialiśmy temat: "Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych. Konieczność uzdatniania wody kotłowej, basenowej".

Jeden z referatów przygotowała pani Katarzyna Dominiak - Kierownik Sprzedaży firmy Veolia Water Technologies Sp. z o.o. Firma działa w Polsce od 1997 roku

Temat wystapienia obejmował tylko niewielką część zagadnień, którymi zajmuje się firma. Wystąpienie dotyczyło "Modułowych rozwiązań do uzdatniania wody przemysłowej i kotłowej".

Dla zobrazowania fachowego przygotowania firmy do rozwiązywania problemów gospodarki wodnościekowej przedstawiamy zakres oferowanych przez firmę usług:

zakres usług

 

 Globalne spojrzenie na potrzeby całej gospodarki wodno-ściekowej pozwala na bardzo profesjonalne podejście do potrzeb uzdatniania wody. W jakim celu uzdatniamy wodę?

- utrzymanie stałej jakości produktu końcowego

- generowanie oszczędności

- zapewnienie ciągłości produkcji

- utrzymanie stałej jakości wody

- brak strat produkcyjnych

- rozwój przemysłu

 

W jakich dziedzinach Veolia zaznacza bardzo mocno swoją obecność?:

- oferuje rozwiązania do projektowania, dostarczania, konserwacji i modernizacji miejskich stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,

- oferuje rozwiązania dla przemysłu komunalnego, motoryzacyjnego,

- optymalizacja jakości, przekształcanie odpadów w energię i uzdatnianie wody do produkcji biopaliw,

- rozwiązania do efektywnego uzdatniania wody i zmniejszenia zapotrzebowania na jej zużycie dla przemysłu chemicznego, elektrotechnicznego, fotowoltaiki, przemysłu spożywczego

 

Odrębnym, równie ważnym zagadnieniem są technologiczne działania firmy związane z wodą kotłową. To zagadnienie dotyczy również wielu gałęzi przemysłu, w tym energetyki, przemysłu ciężkiego, spożywczego, farmaceutycznego i innych.

 

Systemy przygotowania wody kotłowej muszą stale produkować wodę zdemineralizowaną o wysokiej jakości.
Wody zasilające kotły, ze względu na pochodzenie, często zawierają substancje zanieczyszczające przyczyniające się do powstawania osadów i korozji, które przenoszone do kotłów współdziałają  z urządzeniami wytwarzającymi parę wodną .

Negatywnym skutkiem tworzenia osadów jest bezpośrednio zmniejszona zdolność przejmowania ciepła, co wywołuje wzrost zużycia paliwa, wysokie temperatury a ostatecznie awarie. Właściwe przygotowanie wody kotłowej obejmuje szereg skomplikowanych procesów chemicznych.

Dla realnego wsparcia swoich klientów Veolia opracowała systemy modułowe (1310 wyprodukowanych w 2019 roku).  Poniżej graficznie przedstawione proponowane rozwiązania:

moduły

 

 Nie trzeba nikogo przekonywać do korzyści jakie płyną ze stosowania systemów modułowych:

- zachowanie wysokiej jakości wykonania

- skrócenie etapu projektowego

- krótki czas produkcji i instalacji

- niższe koszty

- możliwość modyfikacji

 

Odrębną usługą świadczoną przez firmę Veolia są Mobilne Stacje Uzdatniania Wody.

Co Firma oferuje w tym zakresie?:

MSUW

 

Przykłady zastosowań:

MSUW 2   woda mineralna

Dla wszystkich, którzy są zainteresowani pełna ofertą firmy Veolia, podajemy link, pod którym można znaleźć pełny katalog produktów.

VEOLIA

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy, a my zapraszamy na organizowane przez nasze Stowarzyszenie szkolenia, na których zawsze prezentowane są najnowsze technologie i rozwiązania stosowane w naszej branży.

 

Artykuł i zdjęcia - na podstawie materiałów prezentowanych na szkoleniu przez panią Katarzynę Dominiak - Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

Ewa Dworska

Prezes PZITS O.Katowice

W dniach 21 -23 czerwca 2021 roku w Katowicach,

w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym, dzięki partnerstwu z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią,

która została Partnerem Strategicznym konferencji -

odbyła się V edycja konferencji Stormwater Poland 2021

widok

Kilka słów podsumowania tych trzech dni.

W ciągu trzech dni konferencja zgromadziła blisko 350 uczestników zarówno stacjonarnie, jak i na platformie streamingowej.
Wysłuchano 27 prezentacji a we wszystkich dyskusjach udział wzięło 52 prelegentów ze świata nauki, biznesu i branży wod-kan.hala


Trzy sesje tematyczne w pierwszym dniu konferencji podjęły takie tematy jak:

śląska retencja, w czasie której słuchacze mogli poznać nie tylko przemysłową, ale również niebiesko-zieloną stronę Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i potencjał jaki tkwi w tej infrastrukturze, który z powodzeniem można wykorzystywać do łagodzenia skutków zmian klimatu. Uczestnicy tej sesji mieli również okazję poznać zagraniczne rozwiązania dotyczące wykorzystania wód opadowych przy rekultywacji i renaturyzacji obszarów postindustrialnych na przykładzie Zagłębia Ruhry.

Sesja druga zatytułowana „Miasto z klimatem” przybliżyła przede wszystkim już realizowane i planowane działania Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowane rozwojowi retencji i zagospodarowaniu wód opadowych w Polsce oraz zapobieganiu zjawiskom ekstremalnym.

Sesja trzecia: "Odwodnienia komunikacyjne" oraz sesja czwarta "Inteligentna eksploatacja"  miały bardzo duże znaczenie i były ogromnie ważne z perspektywy branży wod-kan.
Wiemy, że wzrasta liczba obiektów retencyjnych, długość sieci kanalizacji deszczowych, którym należy zapewnić niezawodność funkcjonowania. Dlatego poruszone zostały studia przypadków rozwiązań cyfrowych połączonych z elementami sztucznej inteligencji, które pozwalają na dynamiczne zarządzanie systemami odwodnienia i gospodarowanie wodami opadowymi.

sala
Całość konferencji zwieńczyła „Debata o Przyszłości”, którą poprowadzili Jacek Zalewski, dyrektor RetencjaPL oraz Renata Woźniak-Vecchie, kierowniczka działu modelowania RetencjaPL.

„O przyszłości ciężko się rozmawia, jeśli nie przyglądamy się z uwagą teraźniejszości” – zaczął Jacek Zalewski sygnalizując jednocześnie, że debata ma dwie części: „Co o przyszłości mówi nam teraźniejszość” oraz „Nadzieje na przyszłość”.
„Wzorem ubiegłych lat zostały sformułowane klarowne postulaty do zrealizowania jeszcze w bieżącym roku. Wśród naszych rozmówców mocno wybrzmiała kwestia jak najszybszego i systemowego przygotowania się do absorbcji środków unijnych przeznaczonych na wsparcie niebiesko-zielonej infrastruktury. Drugim, równie ważnym aspektem poruszonym w debacie, okazały się wyzwania w oczyszczaniu wód opadowych z substancji toksycznych, smogu czy olejów. Ten temat, niewątpliwie istotny, z pewnością pojawi się na przyszłorocznej konferencji Stormwater Poland” – podsumował Jacek Zalewski i dodał: Mam poczucie, że jesteśmy na dobrej drodze i mamy wszelkie narzędzia, by sprostać tym wyzwaniom”.
debata

„Program konferencji zbudowano tak, żeby w każdej sesji tematycznej wybrzmiało wyraźnie hasło: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Wierzymy, że myślenie o klimacie i wodach opadowych w kategoriach globalnych jest nie mniej istotne, jak małe działania, które jako miasta, gminy czy nawet osoby indywidualne możemy podejmować, żeby zmieniać świat wód opadowych” – mówił w podsumowaniu konferencji prof. Paweł Licznar.

 

Nie sposób w kilku słowach oddać szerokiego zakresu dyskusji i prezentowanych rozwiązań.
Nie ma odwrotu od przyjętego kierunku - konieczność retencjonowania i właściwego wykorzystywania wód opadowych 

stoisko

połączona z mądrą polityką lokalną i inżynierskim podejściem do eksploatacji systemu.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" zaprezentowała swój ostatni zeszyt poświęcony "Infrastrukturze deszczowej od stanu krytycznego do zasadniczych działań na rzecz klimatu". Opracowanie adresowane do właścicieli systemów opadowych oraz do ich operatorów zawiera wiele cennych wskazówek i rad.
Opracowanie jest dostępne w Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

A projektanci pompowni przeciwpowodziowych mogli otrzymać z firmy Grundfos materiał pomocny przy doborze i projektowaniu pompowni.

 

W trakcie dyskusji poruszony był temat gwałtownych opadów deszczu w ostatnich dniach, co wzmocniło  konieczność innego spojrzenia na projektowanie sieci kanalizacji deszczowej. Opad deszczu w Poznaniu charakteryzowal sie natężeniem 430 l/s/ha, a ostatnie trzy lata w Katowicach  natężenie deszczu dochodziło do 240 l/s/ha. Bez wspomagających narzędzi, bez atlasu natężeń deszczu dla danego obszaru nie jesteśmy w stanie prawidłowo zapraojektować ani sieci ani obiektów na niej usytuowanych. Nie jesteśmy przygotowani na opady deszczu typu "flash flood"( Poznań) ale obserwowane zmiany klimatu musimy w naszych obliczeniach uwzględniać.

Na przeciw takim wymaganiom wychodzi platforma WATERFOLDER. 

WaterFolder to pierwsza platforma dla projektantów pozwalająca na dobór urządzeń wielu producentów z branży wod-kan.

Już teraz są na niej obecne takie firmy jak: Ecol-Unicon, Hauraton, Amiblu, Uponor. Zachęcamy projektantów do skorzystania z dobrego narzędzia oraz wsparcia merytorycznego.

 

Dziękujemy organizatorom oraz włodarzom miasta Katowice za decyzję o lokalizacji Konferencji w obrębie naszej Aglomeracji.

Więcej informacji o tematyce, prelegentach na stronie: https://stormwaterpoland.com/

 

 

 Politechnika logo

 

XVII edycja studiów podyplomowych

 
w roku akademickim 2021/2022

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI

 

 

Informacje ogólne


Organizatorem studiów podyplomowych POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI jest:
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.


Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Warszawskiej oraz przez specjalistów-praktyków z branży wod-kan.


Studia skierowane są dla osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu studiów, czyli dla osób posiadających m. in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera.


Kierownik studiów: dr inż. Florian PIECHURSKI, tel. +48 512 240 342
Sekretarz studiów: mgr inż. Elżbieta SAWICKA, tel. +48 601-303-894

Cel studiów


Celem studiów podyplomowych POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI jest podnoszenie kwalifikacji kadry przedsiębiorstw zajmujących się problematyką zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów. Słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymują informacje natury prawnej i ekonomicznej.


Program studiów


Zamieszczono w załączniku: Program studiów podyplomowych w roku akad. 2021/2022


Organizacja studiów


Studia podyplomowe POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI trwają dwa semestry, począwszy od października 2021 r. do września 2022r., w tym zajęcia programowe trwają od października 2021 r. do czerwca 2022 r.


Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i w niedziele zgodnie z harmonogramem zajęć, który zostanie podany we wrześniu br. na cały rok akademicki w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18 A.

Zajęcia trwają w soboty od godziny 9.00 – 16/(17), a w niedziele od 9.00 – do max 14.00.


Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej.


Słuchacze mają możliwość wyboru promotora pracy końcowej a także możliwość zaproponowania problematyki pracy końcowej.


Koszt studiów


Pełna opłata za studia wynosi 4600 zł 00 gr. Opłata za jeden semestr wynosi 2300,00 zł

Możliwe jest wniesienie opłaty w dwóch ratach za każdy semestr osobno.

 

Rekrutacja na studia


Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI odbywa się przez rejestrację drogą elektroniczną za pomocą systemu SOREK od czerwca 2021 r.


Regulamin studiów podyplomowych dostępny jest na stronie głównej rekrutacji na Politechnikę Śląską - Kandydat


Kandydaci na studia składają dokumenty:


1. Listem poleconym wysłanym na adres:
Elżbieta SAWICKA
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska
44-100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18A


lub


2. Pocztą elektroniczną wysłaną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane dokumenty:


 kwestionariusz osobowy – wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,
 dyplom, odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

 

W razie pytań proszę o kontakt:
Elżbieta Sawicka 601 303 894

 

Program studiów podyplomowych w roku akad. 2021/2022

Nowatorskie połączenia rurociągów polietylenowych.


W dniu 29 października 2021 uczestniczyliśmy w szkoleniu inspirowanym nowościami pokazanymi na tegorocznych Targach Expo Gas Kielce 2021.


Moderatorem spotkania był Henryk Kurek wieloletni prezes katowickiego oddziału SITPNiG.


W trakcie spotkania zaprezentowano nowości techniczne, które stanowią autentyczny , nowy etap rozwojowy w swej dziedzinie.


Pierwszy temat – to technologie uszczelnień i materiały kompozytowe WRAP, omówiony szczegółowo przez Adama Batko reprezentującego firmę Gascontrol Polska


WRAP - to metody i materiały umożliwiające usuwanie nieszczelności na sieciach gazowych i wodociągowych przy znacznych ciśnieniach eksploatacyjnych.

 
Naprawy wykonywane w celu przywrócenia oryginalnych parametrów nośnych skorodowanych, zniekształconych bądź uszkodzonych mechanicznie rur.

Zaletą tej technologii jest możliwość przeprowadzania remontów bez konieczności wyłączania rurociągów z eksploatacji oraz zakres napraw wszelkiego typu elementów niezależnie od ich średnicy i kształtu.

Typowe obszary zastosowania:

• instalacje do przesyłu ropy naftowej
• rurociągi przesyłu oraz dystrybucji gazu ziemnego w pełnym zakresie ciśnień
• rafineryjny i petrochemiczny
• instalacje i obiekty morskie oraz przybrzeżne
• górniczy
• hutniczy i koksowniczy
• wodociągowy / oczyszczalnie ścieków

gascontrol efekty naprawy.jpg         gascontrol efekty naprawy 2.jpg

Na uwagę zasługuje autorski system kompozytowy GC Wrap.

W jego skład wchodzą:


• bandaże z włókna szklanego
• bandaże z włókna węglowego
• zestawy do awaryjnego zamykania wycieków

Wszystkie elementy systemu posiadają zgodność z międzynarodowym standardem technicznym ISO TS 24817 potwierdzoną certyfikatem wydanym przez instytut TUV Rheinland.

Na Targach w Kilecach Firma Gascontrol Polska uzyskała za swoje rozwiązania WYRÓŻNIENIE.

 gascontrol nagroda

Pełna oferta produktowa obejmuje:

1. GC HYDROWRAP

to system zaprojektowany do wzmacniania rur w sposób umożliwiający ich dalszą eksploatację pod maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem roboczym (MAOP) bez wyłączania instalacji. System składa się z wodoutwardzalnej żywicy uretanowej zaimpregnowanej w dwuosiowym włóknie szklanym, dokładnie przebadanej przez niezależny uniwersytet i laboratorium międzynarodowe. Pierwszy element i najbardziej wyjątkowa część systemu GC HYDRO WRAP to wyselekcjonowany materiał z dwuosiowego włókna szklanego, który zapewnia wzmocnienie w kierunkach obwodowym i osiowym i stanowi jeden z najbardziej wytrzymałych niemetalowych materiałów do napraw na rynku. Drugi element nadaje systemowi siłę wiążącą. Jest to impregnująca żywica uretanowa, która umożliwia równy rozkład obciążenia na całym naprawianym odcinku. W przypadku napraw wymagających modyfikacji powierzchni (np. przy rozległych wżerach lub nieregularnych kształtach) można zastosować dodatkowe elementy – primer oraz wypełniacz epoksydowy o wysokiej sprężystości. Wymienione elementy tworzą system kompozytowy mocniejszy niż stal. Strukturalna naprawa tworzy rurę wokół rury, a każda kolejna nawinięta warstwa zwiększa wytrzymałość na ciśnienie w rurociągu. Wysokie parametry techniczne oraz zgodność wykonanej naprawy z normami ISO TS 24817 oraz ASME PCC-2 zapewniają długi okres używalności – nawet do 50 lat.


2. GC CARBONWRAP

stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie kompozytowe służące do przywracania pierwotnej specyfikacji projektowej uszkodzonych rurociągów przesyłowych lub zbiorników pod ciśnieniem. Każda naprawa jest realizowana za pomocą standardów inżynierskich ASME PCC2 lub ISO TS 24817 – to międzynarodowe standardy techniczne dla napraw obarczonych wysokim ryzykiem, które wykonywane są przy pomocy materiałów kompozytowych. Inżynierowie Gascontrol Polska sp. z o.o. dysponują technologią przeprowadzania FEA (analiza metodą elementów skończonych) zarówno w przypadku uszkodzonych instalacji rurociągowych jak i kompozytowego systemu naprawczego GC CARBON WRAP. Technologia pozwala wzmocnić rury w kierunkach osiowym i obwodowym, a także zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń na całym naprawianym odcinku rurociągu lub zbiornika ciśnieniowego. Systemy kompozytowe GC CARBON WRAP przeznaczone są do pracy w temperaturach roboczych od -50°C do +230 °C bez ograniczeń w zakresie ciśnienia. Nasze systemy kompozytowe można stosować poprzez laminowanie ręczne, także na instalacjach rurowych podczas ich pracy bez konieczności ich wyłączania w celu przeprowadzenia naprawy. GC CARBON WRAP jest kompatybilny z rurami o dowolnych rozmiarach i kształtach, większością podłoży i niemal każdą konfiguracją rurociągową obejmującą zbiorniki, kołnierze, elementy armatury i inne.


3. GC LSK

to uniwersalny system naprawczy zaprojektowany przez zespół doświadczonych inżynierów, w celu trwałego usuwania wycieków / ulotów (paliwa ciekłe oraz gazowe) dla rur oraz kształtek w sposób umożliwiający ich dalszą bezpieczną eksploatację bez wyłączania instalacji z użycia. System składa się z dwuskładnikowej masy epoksydowej, specjalnie dobranej taśmy gumowej, której zadaniem jest utrzymanie kitu epoksydowego w ulocie/wycieku oraz odpowiedniej wielkości rolki materiału kompozytowego GC Hydro Wrap - wodoutwardzalnej żywicy uretanowej zaimpregnowanej w dwuosiowym bandażu z włókna szklanego, która trwale chroni naprawę, tworząc wysokiej twardości (75 w skali Shore D) powłokę zabezpieczającą, która szczelnie przylega do powierzchni rurociągu. Każdy zestaw zawiera akcesoria, które są niezbędne przy usuwaniu ulotów oraz wycieków. Przy pomocy systemu naprawczego GC LSK WRAP możliwe jest usuwanie nieszczelności oraz wycieków na znajdujących się na rurociągach wykonanych z różnych materiałów (stal, PVC, miedź, PP i inne) oraz także na połączeniach rurociągów (złącza mufowe, spawy, połączenia klejone oraz gwintowane). Zakres średnic rurociągów, w jakim mogą być używane zestawy GC LSK WRAP to 10 mm do 250 mm. Maksymalne robocze ciśnienie w czasie usuwania wycieku to 10 barów. Średnica ulotu to 5 mm. Powyższe parametry to wartości zalecane przez producenta. Rezultaty wykonywanych prac zależą w znacznym stopniu od umiejętności technika wykonującego naprawę oraz jego przeszkolenia.


4. GC LSK NP

to uniwersalny system naprawczy zaprojektowany przez zespół doświadczonych inżynierów, w celu trwałego usuwania wycieków / ulotów (paliwa ciekłe oraz gazowe) dla rur oraz kształtek w sposób umożliwiający ich dalszą bezpieczną eksploatację w warunkach chwilowego braku ciśnienia w rurociągu.

oprócz powyższych firma GASCONTROL oferuje również następujące systemy:

5. SYNTHOGLASS
6. SYNTHO-GLASS XT
7. THERMO-WRAP INSPECTABLE
8. SCAR GUARD
9. SYNTHO STEEL
10. SYNTHO-POXY HC
11. SYNTHO-SUBSEA LV

Szczegóły na stronie: http://gascontrol-polska.pl/oferta/antykorozja/materialy-kompozytowe/

Drugim tematem - były nowatorskie połączenia rurociągów polietylenowych .

Innowacyjność tych połączeń polega na technologiach wykonawstwa, nietypowych grubościach (SDR-9).


Produkty Firmy Reinert Ritz Germany zaprezentowane w trakcie szkolenia przez Michaela Stichternath a omawiane po polsku przez Krzysztofa Cichosa z firmy Willi, stanowią oprócz jakości najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.


Zaprezentowano również kształtki REINOGRIP: Innowacyjny system kształtek naprawczych / łączeniowych o do rur polietylenowych.

 

 

Zmiany opłat za egzaminy na uprawnienia energetyczne w 2022 roku.

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w nowelizacji Prawa Energetycznego z dnia 3 lipca 2021 roku
(Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1093)

za sprawdzenie kwalifikacji pobiera się opłatę od osoby kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji, nie wyższą niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia tego wniosku.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
(Dz.U. 2021 poz. 1690) ustalono, że od dnia 1 stycznia 2022 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł.

 

Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Oddziale Katowickim PZITS przyjęła poziom kosztu egzaminu na uprawnienia energetyczne w tej samej wartości jak w roku 2021 ( bez rewaloryzacji kwoty), w wysokości 280,00 zł

 

Decyzja o utrzymaniu poziomu opłaty za egzamin wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób, którym kończy się ważność posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, szczególnie w obecnej sytuacji ogólnego wzrostu cen wszystkich produktów i nośników energetycznych oraz wysokiej inflacji.

 

Obowiązujący w 2022 roku koszt egzaminu wynosi 280,00 zł.

Opłatę można przekazać przelewem na konto ING Bank Śląski w Katowicach na rachunek:


NR 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074


lub wpłacić gotówką w kasie Katowickiego Oddziału 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel./fax.: 32 / 256-35-32,

                                tel. kom. 501-810-149,   w dni robocze od godz. 9.00 do 16.00.

Zapisy przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela Sekretariat PZITS O/Katowice (adres jak wyżej).


Pełne teksty wymienionych rozporządzeń są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie www.isap.sejm.gov.pl

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290199
DzisiajDzisiaj211
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2133
W tym miesiącuW tym miesiącu31139
WszystkichWszystkich2901995