logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Czy o pompowniach wiemy wszystko?

 

Warto sprawdzić czy wiedza, którą mamy o tak popularnym obecnie obiekcie jakim jest pompownia jest pełna. 

Dla tych, którzy będą chcieli zmierzyć się z tym tematem planujemy co najmniej dwa spotkania seminaryjne w tym roku szkoleniowym. 

Rozpoczniemy od pompowni ściekowych a w drugiej połowie roku omówimy pompownie stosowane dla wody, w różnych zastosowaniach.

Pierwsze szkolenie, które zatytułowaliśmy:

"PODSTAWY TECHNIKI POMPOWEJ. DOBÓR SYSTEMÓW POMPOWYCH"

 

przeprowadzone zostanie w trybie on-line na naszej platformie szkoleniowej


w dniu 16 lutego 2024 roku, w godzinach od 11.00 do 14.00

Wprowadzenie do tematu oraz zasadniczy wkład w wiedzę o pompach przedstawi dr inż. Florian Piechurski, wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, członek Zarządu Głównego PZITS.

Tematyka, którą przedstawi mieści się w zagadnieniach:

1. Kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjno – ciśnieniowa.

2. Rozwiązania sieciowych przepompowni ścieków:
- z pompami zatapialnym,
- z pompami z wstępną separacją części stałych -  tłocznie,
- pompownie pneumatyczne

3. Pompownie domowe.

4. Warunki doboru pomp ściekowych:
- określenie wydajności,
- wyznaczenie wysokości podnoszenia

5. Ochrona systemów rurociągów tłocznych:
- napowietrzanie i płukanie,
- napowietrzanie i odpowietrzanie,
- czyszczenie

Do współpracy w jak najszerszym przedstawieniu problematyki pompowej zaprosiliśmy również do aktywnego udziału w naszym szkoleniu, współpracującą z nami od wielu lat firmę GRUNDFOS

 

 

pompownieKolega Paweł Jasiński, starszy inżynier wsparcia technicznego w firmie Grundfos, zajmujący się doborem i wsparciem technicznym w zakresie instalacji i obiektów ściekowych i osadowych w gospodarce komunalnej i obiektach przemysłowych [sieci ciśnieniowe, pompownie ścieków, pompownie przeciwpowodziowe, oczyszczalnie ścieków] zapozna nas szczegółowo na czym polega różnica w zabudowie pomp z płaszem i bez płaszcza, w zabudowie suchej i mokrej.wys podnoszenia

A tych, którzy mają problem z doborem parametrów pompowni, poprowadzi za rękę przez dobór wydatku pompowni, statyczną i dynamiczną wysokości podnoszenia i dobór odpowietrzenia. 

Zapraszamy również tych, którzy mają problem z prawidłowym wyznaczeniem punktu pracy pompy
( jednej lub kilku w układzie równoległym).

To tylko część zagadnień poruszanych w trakcie naszego spotkania. Jak zapowiedział nasz prelegent będą również ...

PRZYKŁADY,    SZTUCZKI   I  KRUCZKI.....

zabudowa sucha

 

 

ZAPRASZAMY  16.02.2024 szkolenie  on-line

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.501-810-149

 

Członkowie PIIB mogą zapisać się na szkolenie poprzez portal izbowy - dla nich szkolenie jest bezpłatne.

Projektowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulatory doboru.


20 maja 2024 roku – godz.11.00 szkolenie on-line


We współpracy z RETENCJA.PL ( obecnie wiodącym na polskim rynku konsultantem w cyfrowym zarządzaniu wodami opadowymi) przygotowaliśmy szkolenie, które ma pokazać projektantom różne formy wsparcia projektowego, łączącego nowoczesną wiedzę i rozwiązania IT, w zakresie doboru rozwiązań oraz urządzeń do odprowadzania oraz zagospodarowania wód opadowych.

grafika RETENCJA

 

 

 

Główny nacisk będzie położony na możliwości i korzyści korzystania z platformy WaterFolder, oferującej w jednym miejscu narzędzia przydatne w procesie projektowania rozwiązań dla branży wod-kan.logo waterfolder large


Na dzień dzisiejszy korzysta z niej ponad 8000 projektantów. Znajdują się na niej kalkulatory do obliczania retencji, infiltracji, zielonych dachów, kosztów eksploatacji, pomp i pompowni, regulatorów przepływu, podczyszczania, przewodów czy też odwodnień liniowych.
Dzięki finansowaniu z NCBiR platforma WaterFolder przekształcana jest w nową platformę WaterFolder Connect.

Korzystając z rozwiązań oferowanych na platformie WaterFolder możemy ułatwić sobie dobór zbiorników retencyjnych, systemów rozsączających, odwodnienia liniowego, zbiorników rurowych…itp


W doborach natężenia deszczów miarodajnych wykorzystywany jest model PANDa.Panda
Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) to platforma cyfrowa, która zawiera informacje o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich 930 miast w Polsce. Została stworzona kompleksowa mapa deszczów w Polsce, zawierająca precyzyjne dane z okresu 30 lat.
PANDa oferuje dane w pełni precyzyjne, obiektywne i niepodważalne. Tym samym zyskuje przewagę nad starymi metodami pomiarowymi (np. opracowany 100 lat temu wzór Błaszczyka, oparty o dane nawet sprzed 180 lat!), które nie odzwierciedlają rzeczywistych wielkości natężeń deszczów miarodajnych oraz mają tendencję do zaniżania wyników obliczeń.
We wszystkich doborach istnieje możliwość wykorzystywania danych z Atlasu Deszczów Miarodajnych PANDa


O czym dokładnie będziemy mówili? Zaprosiliśmy na nasze szkolenie wybitnych specjalistów w dziedzinie odwodnień w infrastrukturze miejskiej.


Program szkolenia:


Rozpoczniemy szerszym omówieniem czym jest Platforma WaterFolder.

Genezę powstania oraz zalety tej platformy omówi Tomasz Grochowski, współzałożyciel oraz Prezes Zarządu spółki RETENCJAPL., pasjonat nowoczesnych technologii oraz łączenia wiedzy z narzędziami IT.


Planowanie odwodnieni miejskich oraz wykorzystanie kalkulatorów w codziennej pracy projektanta – omówi prof. dr hab. inż. Paweł Licznar
Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar – jest jednym ze współtwórców portali www.retencja.pl i www.waterfolder.com. W latach 2016-2020 pełnił funkcję dyrektora naukowego projektu opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Od 2021 roku koordynuje prace naukowe w dofinansowanym przez NCBiR projekcie POIR.01.01.01-00-0119/21: WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.
Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych. Specjalista w zakresie pomiarów i przetwarzania danych opadowych oraz modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych.


Szkolenie z kaltulatora doboru przeprowadzą:

- zbiorniki rozsączające - Agnieszka Wrzesińska, Wavin
- zbiorniki rurowe - Marcin Tasak, Amiblu
- odwodnienia liniowe - Maciej Pawlak, Hauraton
- zbiorniki otwarte - Tomasz Dudek, Retencjapl
- zbiornik zbiorniki retencyjne - Monika Kszczot, Ecol-Unicon
- zbiorniki PEHD - Aleksandra Przybycień, Uponor Infra

 

Agnieszka Wrzesińska - Wavin

Absolwentka Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, kierunku Inżynieria Środowiska.
Z firmą Wavin związana jest od roku 2007, gdzie początkowo pracowała na stanowisku doradcy technicznego, a od roku 2010 pracuje jako menedżer produktu, odpowiadając za wdrażanie, rozwój produktów związanych z zagospodarowaniem wody deszczowej.

 

Maciej Pawlak - Kierownik działu technicznego w HAURATON Polska

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska.
Od roku 2012 związany z HAURATON Polska, gdzie zajmuje się doradztwem technicznym dla projektantów i wsparciem procesu powstawania i rozwoju produktów.

 

Tomasz Dudek – Retencjapl

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, w specjalności budownictwa wodnego i geotechniki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej w specjalności mosty i budowle podziemne.
Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach związanych z hydrauliką, hydrologią i hydrotechniką. Łączy wiedzę dotyczącą zarządzania projektem od etapów koncepcji do projektów budowlanych i wykonawczych. Jak również wiedzę techniczną, w tym odnośnie modelowania hydrodynamicznego.

 

Aleksandra Przybycień – Uponor Infra

Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na UR w Krakowie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie, które zdobyła przy projektowaniu oraz pracy na budowie. Swoją wiedzę wykorzystuje jako doradca techniczny w firmie Uponor Infra. Jest odpowiedzialna za wsparcie techniczne sprzedaży oraz dobór rozwiązań projektowych.

 

Marcin Tasak - Amiblu Poland Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Uzyskał stopień magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 

Łukasz Kowalczyk -  Ecol-Unicon.


 

ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

 

 

23 kwietnia 2021 roku zapraszamy na szkolenie:

 

Alternatywne sposoby zagospodarowania wód opadowych

Technologia SMART w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi.

 

godz. 11.00 szkolenie on-line

 

 Wody opadowe należą do zasobów wodnych, które zapewniają odnawialność wód powierzchniowych i podziemnych. Toteż problematyka należytego wykorzystania i zagospodarowania wód opadowych towarzyszy osadnictwu niemalże od samego początku. Dowodem są zachowane, a nawet w większym czy mniejszym stopniu nadal eksploatowane formy kilkusetletnich rozwiązań z zakresu odwadniania miasta.

Tradycyjne podejście do problemu zagospodarowania wód deszczowych bazuje na zasadzie szybkiego ujęcia i odprowadzenia systemami kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej do wód powierzchniowych [5]. Takie rozwiązanie stwarza wiele negatywnych zjawisk dla terenów odwadnianych, a także dla odbiornika. Na terenach, na których funkcjonuje tradycyjny system kanalizacji można często zaobserwować obniżenie poziomu wód gruntowych i nadmierne osuszenie gruntu w wyniku zmniejszenia zasilania przez wody deszczowe [10]. Wadliwa gospodarka wodami opadu atmosferycznego wpływa w istotny sposób na zachwianie równowagi ekologicznej, zanik wrażliwej roślinności, oraz zmiany w strukturze gruntu.

 

Na czym polega zrównoważone zagospodarowanie wód deszczowych, jak rozwiązać problem wód opadowych oraz przykłady alternatywnych rozwiązań przedstawimy w trakcie naszego szkolenia.

 

Dr inż.Florian Piechurski omówi szczegółowo następujące zagadnienia:

 1. Zrównoważone zagospodarowanie wód deszczowych

2. Skutki umocnienia i uszczelnienia powierzchni wpływające na zasoby wodne obszarów zurbanizowanych
3. Sposoby ograniczenia udziału powierzchni nieprzepuszczalnych
4. Działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi
4.1.Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych
Wymagana redukcja normowanych wskaźników zanieczyszczenia w spływach opadowych
5. Podstawy projektowania urządzeń do wsiąkania i retencjonowania wód deszczowych
Parametry hydrogeologiczne gruntu
Wodoprzepuszczalność gruntu
6.Podstawowe zasady wymiarowania urządzeń do wsiąkania wody w grunt
7. Podstawowe zasady projektowania urządzeń do retencji wód deszczowych
8. Urządzenia do retencji i infiltracji wód deszczowych
Zakres stosowania urządzeń infiltracyjnych
9.Przykłady alternatywnego zagospodarowania wód opadowych
Rola wody w kształtowaniu przestrzeni publicznych miasta

staw zbiornik   dachy 

 

 

Reklama Skrzynki FB 640x960 1

 

 

Niezwykle ważne zagadnienie wdrażania nowoczesnych technologii w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi i retencyjno-rozsączającymi przedstawi pani Agnieszka Wrzesińska z firmy Wavin.

1. Rozwiązania techniczne do retencji i rozsączania wody deszczowej

2. Wavin StormHarvester - Nowe spojrzenie na inteligentne zarządzanie wodą deszczową
3. Wytyczne do projektowania zbiorników rozsączających i systemów liniowych rozsączjacych
4. Kalkulatory doboru urządzeń retencyjno - rozsączajacych
5. Standardy przy planowaniu i projektowaniu systemów retencyjno – rozsączających a nowa norma PN-EN 1752-1:2019-11
6. Przykłady rozwiązań

 

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. 501-810-149

 

 

Witamy i zapraszamy w swoim imieniu wszystkich zainteresowanych
projektowaniem i funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

 

 

W dniach 11-12 maja 2021 Wydawnictwo Seidel-Przywecki organizuje szkolenie pt.

 

 „Zastosowanie programu Ekspert Osadu Czynnego (wersja 3.0) do wymiarowania oczyszczalni ścieków metodą osadu czynnego”

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie funkcjonalności programu do wymiarowania oczyszczalni ścieków Ekspert Osadu Czynnego 3.0 wersja Kombi zgodnie z Wytyczną DWA A131.

Program oblicza wartości wymiarujące dla oczyszczalni z osadem czynnym, łącznie z zapotrzebowaniem na tlen.

Dotychczas najważniejszym parametrem wymiarującym proces oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego było BZT5.

W nowej Wytycznej DWA parametrem wymiarującym dla osadu czynnego jest ChZT, z uwzględnieniem jego różnych frakcji.

 

Program bazujący na wytycznych DWA jest stosowany w wielu krajach na świecie – w Polsce dostępny jest pod nazwą Ekspert Osadu Czynnego.


Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na stronie https://seidel-przywecki.eu/webinaria/zastosowanie-programu-ekspert-osadu-czynnego-kombi-3-0-do-wymiarowania-oczyszczalni-sciekow-metoda-osadu-czynnego/

 

DLA CZŁONKÓW PZITS koszt szkolenia jest obniżony do 350,00 zł netto

osad czynny

Prowadzący:

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka Politechnika Gdańska prof. PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Technologii Wody i Ścieków

mgr inż. Wojciech Przywecki – Biuro Inżynierskie Przywecki i Partnerzy.

 

Program oblicza następujące elementy oczyszczalni z osadem czynnym:

Wielkość komór osadu czynnego (objętości komór denitryfikacji i nitryfikacji).
Wielkość i głębokość osadników wtórnych.
Zapotrzebowanie na tlen.
Ilość dyfuzorów niezbędnych do napowietrzania komór.
Strumień osadu recyrkulowanego.
Maksymalny teoretyczny strumień recyrkulacji wewnętrznej.


Seminarium adresowane jest do projektantów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków, do nauczycieli szkół wyższych, do studentów szkół wyższych (wydziałów inżynierii środowiska, ochrony środowiska itp.), a także do osób oceniających projekty oczyszczalni ścieków.

Pytania prosimy kierować do kol. Lidii Glazer      tel. kom. 784 372 590

 

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

19.05.2021 godz.11.00-14.00

 

Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych.
Konieczność uzdatniania wody kotłowej , basenowej.

Zalecenia projektowe, stosowane rozwiązania.

 

Na szkoleniu poruszone będą następujące zagadnienia:

1. Procesy i urządzenia do poprawy jakości wody


• komunalnych (woda przeznaczona do spożycia (do picia), woda wodociągowa)
• przemysłowych (woda przemysłowa, zwłaszcza dla przemysłu spożywczego, woda do celów chłodniczych i grzewczych - w obiegach zamkniętych , półotwartych lub otwartych)
• basenowych (woda basenowa w krytych pływalniach, otwartych kąpieliskach )

 

2. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne wody – oczyszczanie


Koagulacja
Filtracja
Odżelazianie i odmanganianie
Filtracja na węglu aktywnym
Usuwanie azotanów
Zmiękczanie wody
Filtry mechaniczne
Dezynfekcja
Odwrócona osmoza (demineralizacja)

 

3. Czym jest woda przemysłowa - przygotowanie


Woda przemysłowa jest używana w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i procesach produkcyjnych.
W zależności od zapotrzebowania używa się wody surowej, oczyszczonej 
lub wtórnej w obiegu zamkniętym .
Przemysłowe stacje uzdatniania wody mogą opierać się na różnych systemach uzdatniania.

Wśród nich możemy wyróżnić takie procesy jak:

• filtracja na węglu aktywnym
• wymiana jonowa
• systemy odwróconej osmozy
• filtracja membranowa
• nanofiltracja
• bioremediacja
• ozonowanie
• odparowywanie ścieków
• chemiczne oczyszczanie wody - korekta chemiczna (za pomocą różnych substancji)
• dezynfekcja wody za pomocą UV, temperatury, środków chemicznych

 

4. Wymagania jakości wody dla basenów publicznych w obiegu zamkniętym

Koagulacja
Filtracja na złożu wielowarstwowym
Korekta pH
Dezynfekcja
Usuwanie chloru związanego
Cyrkulacja wody w obiegu

Tę część szkolenia poprowadzi dr inż. Florian Piechurski

 

Na szkoleniu gościć będziemy przedstawicieli Firmy Veolia, którzy zaprezentują nam stosowane rozwiązania dla uzdatniania wody na potrzeby przemysłu.

Krótki zarys przedstawianych zagadnień:logo veolia

1. Krótki opis firmy Veolia Water Technologies
2. Po co uzdatniamy wodę
3. Jaki przemysł, taka woda uzdatniona
4. Woda kotłowa a możliwości technologiczne
5. Rozwiązania modułowe
6. Mobilne stacje uzdatnianie wody - zaplanuj remont
7. Kilka przykładowych rozwiązań
8. Pytania i odpowiedzi

Dla zainteresowanych podajemy link do Katalogu firmowego:

https://www.veoliawatertechnologies.pl/centrum-informacji/publikacje

Katalog homebaner 0

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290206
DzisiajDzisiaj278
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2200
W tym miesiącuW tym miesiącu31206
WszystkichWszystkich2902062