logo 2021          



POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  



PZITS

 
 
 


 

XVIII edycja studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023 POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI

 

Politechnika logoW porozumieniu z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje kadry kierowniczej przedsiębiorstw zajmujących się problematyką zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zagospodarowania osadów.

 

Informacje ogólne:


Organizatorem studiów podyplomowych „Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji” jest Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów i praktyków z branży wod-kan.

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).


Kierownik studiów: dr inż. Florian PIECHURSKI – tel. 512 240 342
Sekretariat studiów: mgr inż. Elżbieta SAWICKA – tel. 601 303 894


Cel studiów:


Celem studiów podyplomowych „Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji” jest podwyższenie kwalifikacji kadry przedsiębiorstw zajmujących się problematyką zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zagospodarowania osadów.

Słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają informacje natury prawnej i ekonomicznej.

Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej. Słuchacze mają możliwość wyboru spośród wykładowców promotora pracy końcowej oraz możliwość zaproponowania problematyki pracy końcowej.


Organizacja studiów:


Studia podyplomowe trwają 2 semestry od października 2022 r. do września 2023 r. /zajęcia programowe od X.2022 r. do VI 2023 r./.


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie
z harmonogramem, który przedstawiony będzie na początku roku akademickiego na cały rok.


W soboty zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00/17.00, a w niedzielę w godzinach 9.00 – 13.00/14.00 w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18A.


Rekrutacja na studia:


Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się przez rejestrację on-line:
Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji - Rekrutacja na Politechnikę Śląską (polsl.pl)


Termin rekrutacji na studia:


Rekrutacja odbywa się zgodnie z Zarządzeniem NR 98/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na Politechnice Śląskiej:


Nabór I: od 6-06-2022 r. do 26-08-2022 r.
Nabór II: od 29-08-2022 r. do 28-09-2022 r


Regulamin studiów podyplomowych dostępny jest naWydz IS png
https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/ptwwik-spd/


W razie pytań proszę o kontakt: pocztą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
i tel. 601 303 894 Elżbieta SAWICKA

ZAPRASZAMY

na organizowane przez PZITS Katowice

 

KURS i WARSZTATY BRANŻOWE


PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


w formie HYBRYDOWEJ


on-line – platforma ClickMeeting

stacjonarnie – Katowice, ul. Podgórna 4

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

KURS:

W TRZECH SESJACH ( PIĄTEK od 16ᴼᴼ- 20ᴼᴼ, SOBOTA, NIEDZIELA od 8ᴼᴼ- 16ᴼᴼ)
W DNIACH 07- 09, 14 - 16, 21 - 23 PAŻDZIERNIKA 2022r

Koszt kursu: 1800,00 zł, ( dla członków PZITS, PZITB, SEP koszt 1.600 PLN). Uczestnicy otrzymują pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu.

 

WARSZTATY:

W DWÓCH SESJACH ( CZWARTEK, PIĄTEK od 16.00- 20.00 , SOBOTA, NIEDZIELA od 08.00- 16.00)

W DNIACH: 28 - 31 PAŹDZIERNIKA 2021 r. 04 - 07 LISTOPADA 2021 r.

Koszt uczestnictwa w całym cyklu Warsztatów - 700,00 złotych dla uczestników KURSU, dla pozostałych uczestników 1000,00 złotych

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE : OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kurs:
- pomaga uporządkować niezbędną do egzaminu wiedzę,
- pozwala przedyskutować trudne zagadnienia.

W trakcie Kursu omawiane są zagadnienia podstawowych działów stanowiących tematykę egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

 

Warsztaty branżowe to:

- usystematyzowanie wiedzy z czterech podstawowych działów naszej branży: wod-kan, cipeło, gaz, wentylacja i klimatyzacja.

 

Warsztaty zapewniają:

- uzupełnienie wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie praktyki zawodowej.

Uzyskana wiedza pozwala lepiej przygotować się do egzaminu ustnego, w którym należy wykazać się wiedzą praktyczną ze wszystkich działów naszej branży.

Udział w zajęciach warsztatowych w sposób znaczący podnosi prawdopodobieństwo zdania egzaminu ustnego.

 

Szczegółowe informacje na temat kursu pod linkiem: http://www.pzits.com.pl/index.php/kurs-przygotowujacy-do-egzaminow-na-uprawnienia-budowlane

Szczegółowe informacje na temat Warsztatów pod linkiem: http://www.pzits.com.pl/images/moje/SZKOLENIA/Warsztaty_info_na_strone_II_polrocze_2022.pdf

 

SZKOLENIA I WARSZTATY

 

ZAPRASZAMY WSYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROPOZYCJAMI SZKOLEŃ I WARSZTATÓW PROPONOWANYCH W DRUGIEJ POŁOWIE ROKU.

 

W drugiej połowie roku proponujemy zróżnicowany charakter szkoleń i warsztatów.

Teamtyka będzie obejmowała wszystkie nasze kierunkowe zagadnienia zwiazane z wodą, kanalizacją, ciepłem, gazem i wentylacją.

Przedstawione tematy są naszymi propozycjami.


Do końca nie wiemy co nam przyniesie jesień w zakresie sytuacji epidemiologicznej, co może mieć przełożenie zarówno na obecność prelegentów jak również na formę prowadzonych szkoleń. 

 

Chcemy wrócić do bezpośrednich kontaktów prelegentów z uczestnikami szkoleń, umożliwiając również obecność na szkoleniu tym, którzy nie mogą dotrzeć do naszej siedziby.

 

 

Stąd propozycja szkoleń hybrydowych.

 

Sytuacja w tym zakresie może zmieniać się dynamicznie, prosimy więc o czytanie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz na mediach społecznościowych.

 

Kontynujemy szkolenia z kosztorysowania, z obsługi Profil Koordynatora, rozszerzając szkolenie o warsztaty dla średniozaawansowanych oraz wprowadzamy, po raz pierwszy, warsztaty z podstaw AutoCada ale pokazujące możliwości zastosowania  w innych, stosowanych przez instalatorów, programach.

Kontynujemy również tematy związane z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Omawiane będą zasady projektowania, obliczania i konstrukcji zbiorników ppoż. oraz pompowni przeciwpożarowych.

 

Wracamy również do tematów renowacji sieci i studni dostępnymi na rynku metodami. 

 

Zwracamy uwagę na zupełnie nowe zagadnienie możliwości wykorzystania rowów do obniżenia uciążliwości podtopień.

 

Jak każdego roku, zapraszamy na szkolenie pokazujące zmiany wprowadzone do Ustawy Prawo budowlane, w trakcie którego inż. arch Adam Wolny omówi te zagadnienia, które w codziennej praktyce nastręczają najwięcej problemów.

 

Dziękujemy również firmie GRUNDFOS, która bardzo aktywnie włączyła się w nasz system szkolenia i prezentacji nowoczesnych rozwiązań technicznych.

 

Link do tabeli zawierającej propozycje szkoleń: http://www.pzits.com.pl/index.php/szkolenia-seminaryjne03 3

Szczegółowe informacje mozna uzyskać w siedzibie PZITS: tel. 501-810-149 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

POŻEGNANIE KOLEGI ADAMA TRZOSA

 

 

06 sierpnia 2022 roku odszedł od nas kolega Adam Trzos, rzeczoznawca, człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz środowiska i oddany pracy w Stowarzyszeniu.

aDAMBył członkiem naszego Oddziału od 1964 roku.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa Katowickiego Oddziału PZITS.


W trakcie swojej 40 letniej kariery zawodowej, był ściśle związany ze środowiskiem inżynierów i techników sanitarnych.

Pracując w Hucie Batory w Chorzowie pełnił kolejno obowiązki technologa wody i ścieków, starszego inżyniera ds. gospodarki wodnej i odpylania, a także z-cy kierownika wydziału energetycznego.

Następnie związany był z jednym z największych biur projektowych w Polsce - Biprowod Warszawa, Oddział w Zabrzu, gdzie zajmował stanowisko kierownika pracowni i starszego projektanta.

Wracając do hutnictwa, podjął pracę w hucie i zakładzie żelaza w Iraku na stanowisku asystenta kierownika pionu energetycznego. Po powrocie do kraju zajmował stanowisko dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, a następnie kierownika ds. organizacyjno - technicznych w firmie VTM Holding, produkującej m.in. materiały izolacyjne dla budownictwa.

Pod koniec pracy zawodowej związany był z katowickim oddziałem koszalińskiej firmy EN ECO PTC, a następnie Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie, gdzie pełnił obowiązki projektanta oraz konsultanta.


W trakcie pracy zawodowej szkolił młodą kadrę nie tylko w kraju, ale również za granicą - w Iraku szkolił miejscowych pracowników

ADAM 3

 do pracy w hucie.

Był autorem koncepcji i projektu instalacji awaryjnej dostawy wody dla huty KHOR al ZUBAIR w Iraku,
jak również nadzorował jej budowę i rozruch.

W okresie pracy w Ośrodku Badań I Kontroli Środowiska w Katowicach nadzorował przekształcenie
Ośrodka Wojewódzkiego w przedsiębiorstwo państwowe.

Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć również budowę dwóch baterii filtrów w Zakładach Produkcji
Keramzytu w Mszczonowie.


Gdziekolwiek pracował w trakcie swojej kariery zawodowej, był wzorem dla współpracowników.

Był osobą ogromnie życzliwą, ciepłą i pogodną.

Zawsze otwarty na wyzwania, chętny do pracy i pomocy.


Za swój ogromny wkład pracy w działalność Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w roku 2019 został odznaczony Honorową Złotą Odznaką PZITS z Diamentem.

 


                                                                                                                                                Masz stałe miejsce w naszych sercach.


                                                                                                                                                            Koleżanki i Koledzy
                                                                                                                                                          Zarząd Oddziału PZITS
                                                                                                                                                                  KATOWICE

 

 

Kolejne proponowane przez nas szkolenie mające na celu poszerzenie wiedzy projektantów w zakresie przepisów BHP.
Dedykowane dla instalatorów.

 

14 kwietnia 2021 roku godz.11.00

zapisy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-184

 

Tym razem szkolenie będzie dotyczyło projektowania urządzeń awaryjnych.

Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z substancjami chemicznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia ludzi musimy przewidzieć instalację urządzeń awaryjnych.

 

Zaprosiliśmy do prezentacji tego typu rozwiązań experta, auditora i specjalistę w jednej osobie:

 

Agnieszka Dembińska - Od ponad 20 lat pomagam przedsiębiorcom projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy.
Specjalizuję się w szkoleniach z magazynowania materiałów niebezpiecznych łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem.
Każdy projekt i każdy klient jest inny, w swojej pracy kładzie nacisk na indywidualne potrzeby uczestnika szkolenia oraz przełożenia teorii na praktykę
Jestem ekspertem w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trener, konsultant i auditor w zakresie systemów ISO 14001, 9001,45001 oraz specjalista do spraw BHP.

 

KOGO ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE???                                                                  oczomyjka

 

Na szkolenie zapraszamy projektantów instalacji sanitarnych

• Zastanawiasz się od czego zacząć i jak się zabrać do projektowania urządzeń awaryjnych tak aby wszystko było zaprojektowane zgodnie z przepisami ?


• Szukasz kogoś kto mógłby Ci pomóc i miał dla Ciebie czas?

 

W ramach szkolenia dowiecie się Państwo:


• Przepisy krajowe ogólne i szczegółowe.
• Omówienie wytycznych normy EN15154
• Czy projektować odpływ czy nie?
• Jakie minimalne ciśnienie wody jest wymagane aby urządzenia działały prawidłowo?
• Wytyczne dotyczące wydatku wody zg.EN15154 vs ANSI
• Jakie zmiany wnosi w kwestie projektowania piąty rozdział normy EN15154, który obowiązuję od grudnia 2019r.
• jak prawidłowo dobrać i gdzie umieści w projekcie urządzenia awaryjne zgodnie z EN15154?
• Czego unikać przy projektowaniu urządzeń awaryjnych?
• Do wody o jakiej temperaturze powinny być podłączone urządzenia awaryjne?
• w jaki sposób zaprojektować urządzenia mrozoodporne?

 A SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 

1. Urządzenia awaryjne tj. natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu – jak i gdzie je projektować ?
2. Omówienie wytycznych projektowych EN15154
3. Omówienie przepisów krajowych ogólnych oraz szczegółowych
4. Wymagania techniczne do podłączenia urządzeń awaryjnych
5. Temperatura wody dla pryszniców bezpieczeństwa
6. Jakie rozwiązania wybrać do projektowania urządzeń awaryjnych na zewnątrz (rozwiązania mrozoodporne)
7. Kabiny awaryjne z własnym zbiornikiem – gdzie je projektować i jakie założenia przyjąć?
8. Termostatyczne zawory mieszające – jakie parametry musi spełniać aby prawidłowo działało urządzenie awaryjne?
9. Rozwiązania do laboratorium – a brak miejsca. Jak to rozwiązać?
10. Jakie założenia przyjąć dla urządzeń awaryjnych projektowanych w strefach zagrożenia wybuchem
11. Dyskusja.

 

A dla tych, którzy doczytali informację do końca, mamy gratis od prelegenta.

 

Poniżej zamieszczamy link do artykułu dotyczącego projektowania laboratorium przemysłowego - krok po kroku.

Za zgodą autorki, artykuł do pobrania bezpłatnie.

https://adembinska.pl/nowa-grupa-na-linkedin-projektanci-instalacji-przemyslowych-2/

 

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290200
DzisiajDzisiaj221
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2143
W tym miesiącuW tym miesiącu31149
WszystkichWszystkich2902005