logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA W PAŹDZIERNIKU.

 

on-line

 

26.10.2021

 

 

KONTROLA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WG WYMAGAŃ PRAWA BUDOWLANEGO,

W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

Zakres objęty szkoleniem:

Wymagania formalne

1. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
2. PRAWO BUDOWLANE

Normy

3. PN-EN 15240 lipiec 2009  Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji.
4. PN-EN 15239 styczeń 2010 Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne inspekcji systemów wentylacji.
5. PN-EN 12599 zamiast PN-EN/78-10440 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Pomiary kontrolne


• Metody pomiarowe i urządzenia pomiarowe
• Pomiary specjalne
• Pomiary towarzyszące
• Warunki prowadzenia pomiarów

WYKŁADOWCA:
prof. nadzwyczajny dr hab inż.Zbigniew Trzeciakiewicz - wieloletni pracownik Politechniki Śląskiej Katedry Ogrzewictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

28.10.2021

 

Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania

systemów rur preizolowanych

w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.

Zakres szkolenia:

I Krótka prezentacja produktów RADPOL


II Wybrane zagadnienia z projektowania sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych


1. Wykaz Norm
2. Klasy projektów
3. Naprężenia i siły działające na rurociąg zakopany w ziemi
4. Dopuszczalne naprężenia osiowe w rurociągach preizolowanych
5. Maksymalne długości instalacyjne
6. Metody układania rurociągów
- kompensacja naturalna
- kompensacja kompensatorami mieszkowymi
- podgrzew wstępnym
- naciąg wstępnym
7. Obliczenia sieci komputerowym programem wytrzymałościowym


III Praktyczne zastosowania różnych rozwiązań w sieci preizolowanej


8. Kompensacja nietypowa (różne kąty załamania sieci)
9. Lokalizacja odgałęzień w sieci preizolowanej
10. Lokalizacja zwężek
11. Rury ochronne w sieci preizolowanej -wpływ na naprężenia osiowe
12. Preizolowane kompensatory wielorazowe
13. Połączenia sieci kanałowej z siecią preizolowaną –przykłady


IV Dokumentacja techniczna

Wykładowca:
Hanna Bindarowska - kierownik biura projektowego Radpol

 

29.10.2021

 

Nowatorskie połączenia rurociągów

polietylenowych.

Zakres szkolenia:

1. Technologie uszczelnień, materiały uszczelniające i taśmy WRAP do usuwania
nieszczelności na czynnych sieciach gazowych i wodociągowych.


2. Praktyczne i ekonomiczne zalety stosowania połączeń kołnierzowych typu SF
w instalacjach wodociągowych.


3. Połączenia mechaniczne typu GRIP jako alternatywna metoda łączenia wodociągów


4. Korzyści płynące ze stosowania polietylenowych kształtek personalizowanych.


5. Połączenia PE/ Stal produkowane metodą wtryskową jako gwarancja bezpieczeństwa
sieci gazowych


6. Polietylenowe odwadniacze wodociągów jako alternatywa dla odwadniaczy stalowych

 

 

Wykładowcy:

Henryk Kurek

Adam Batko - Specjalista d,/s rozwoju rynku Firmy Gascontrol Polska.

Michael Stichternath - Product Menager Firmy Reiner Ritz.

 

ZAPRASZAMY.  Szkolenia prowadzone są w systemie on-line na platformie szkoleniowej ClickMeeting w godzinach 11.00 - 14.00

formularz zgłoszeniowy na szkolenie http://www.pzits.com.pl/index.php/formularze

Informacje szczegółowe: tel.501-810-149 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ZAPRASZAMY

 

Już w styczniu rozpoczynamy kolejny blok szkoleń seminaryjnych, webinariów i warsztatów tematycznych kierowanych do inżynierów i techników budownictwa, do projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru, do pracowników administracji budowlanej, nadzoru budowlanego, eksploatatorów budynków oraz służb technicznych przedsiębiorstw komunalnych.

 

 

Proponujemy również zagadnienia ściśle związane z ekeologią, z wdrażaniem technologii ograniczających energochłonność  kierowane do jednostek samorządowych jako propozycje kierunkowe.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w szkoleniach, tym bardziej, że większość z nich realizowana jest w trybie on-line z wykorzystaniem platformy szkoleniowej Click Meeting.

 

 

Zapraszamy również do współpracy przy opracowywaniu tematów i zagadnień wymagających uszczegółowienia, szerszego omówienia lub przedstawienia zrealizowanych inwestycji.

 

Przedstawimy zarówno zagadnienia prawne będące podstawą działania inżyniera (Prawo budowlane, ocena oddziaływania na środowisko, zgadnienia utylizacji odpadów powstających w trakcie budowy, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki, zagadnienia ochrony ppoż.) jak również omówimy warsztat projektanta ( dobór technologii i urządzeń, projektowanie na szkodach górniczych, kursy kosztorysowania, BIM, warsztaty z Profila koordynatora) itp. 

 

 

Oferta jest bardzo szeroka, szkolenia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów , uzupełnione prezentacjami konkretnych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

 

Szczegółowe terminy i zagadnienia zawarte są w tabeli w dziale "SZKOLENIA".

 

 

 

Wentylacja w domach spółdzielczych poddanych termomodernizacji. Poprawa jakości powietrza.

 

28 lutego 2022 roku - godzina 11.00

 

Zapraszamy na wyjątkową prezentację przygotowaną przez współpracujące z naszym Stowarzyszeniem Firmy FRAPOL i DANFOSS.


Jest to oferta wychodząca naprzeciw potrzebom spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcom wspólnot mieszkaniowych w zakresie prawidłowego przeprowadzenia termomodernizacji starych budynków i ich przystosowania pod nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Firma Frapol dzięki zdobytemu doświadczeniu wychodzi na przeciw potrzebom spółdzielni mieszkaniowym dla których przeprowadzenie podobnych inwestycji jest procesem często niezwykle czasochłonnym
i skomplikowanym.

Na naszym spotkaniu omawiany będzie program „Oddech dla Spółdzielni”, który zapewnia:termomodernizacja

• Bezpłatne wsparcie merytoryczne i konsultacje bez żadnych deklaracji i zobowiązań po stronie klienta,
• Indywidualną analizę inwestorską dla każdej inwestycji,
• Pomoc w pozyskaniu dofinansowań,
• Wsparcie na etapie projektowym i wykonawczym,
• Wsparcie przy rozliczeniu i monitoringu inwestycji.


Wdrożenie tego programu:


• Determinuje kierunek rozwoju polskich spółdzielni mieszkaniowych.
• Dostosowuje struktury finansowania do lokalnych potrzeb.
• Zawiera pakiety działań analitycznych i technicznych.
• Zmniejsza zużycie energii w budynku.
• Gwarantuje oszczędności w budżecie spółdzielni.
• Zwiększa komfort życia lokalnej społeczności.

Przy termomodernizacji niezwykle ważna jest również modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
i wymiana głowic termostatycznych.


Właściwie zrównoważona instalacja centralnego ogrzewania to podstawa sprawnie działającego systemu grzewczego, co z kolei przekłada się na zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom oraz ograniczenie zużycia energii.


Zastosowanie automatycznego równoważenia daje konkretne korzyści w postaci:czas reakcji głowic
• Właściwy rozdział medium grzewczego w całej instalacji (tym samym eliminację przegrzanych
i niedogrzanych mieszkań)
• Poprawną regulację temperatury w pomieszczeniach
• Brak hałasów z instalacji
• Oszczędność energii i niższe koszty ogrzewania


Firma Danfoss w ramach swojej działalności aktywnie współpracuje ze Spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie poprawy komfortu cieplnego mieszkańców oraz obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej.


Na podstawie zrealizowanej analizy technicznej możemy zdecydowanie potwierdzić, że wymiana starych zaworów i głowic termostatycznych z ograniczeniem temperatury +16oC pozwala na obniżenie zużycia energii cieplnej budynków.

Zastosowanie wspominanych głowic eliminuje zjawisko dogrzewania nieogrzewanych pomieszczeń przez inneRównoważenie instalacji mieszkania.

Lokatorzy, którzy dotychczas korzystali z„darmowego ciepła” sąsiadów, mogą mieć nieco wyższe rachunki, jednak w ogólnym rozrachunku zużycie energii maleje.

Zastosowanie głowic z dolnym ograniczeniem temperatury +16oC zapobiega również degradacji samych budynków, gdyż permanentnie nieogrzewane mieszkania są narażone na rozwój pleśni i zagrzybienia na ścianach.

Należy również pamiętać, że utrzymanie temperatury na poziomie nie niższym niż 16oC np. podczas dłuższego wyjazdu, to również mniejsze zużycie energii i niższe rachunki przy ponownym dogrzewaniu pomieszczeń do temperatury komfortu.

 

Na spotkaniu przedstawione będą założenia programu, jego efekty na podstawie zrealizowanych inwestycji oraz będzie możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami obu firm.


Dla uczestników przygotowany jest obszerny materiał szkoleniowy i informacyjny.

 

Frapol                                       Danfos

 

Zapisy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 501-810-149

PRAWO  BUDOWLANE

ADAM WOLNY

 

7 marca 2022 roku   godz. 10.00  - 15.00

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowa elektroniczna forma załatwiania spraw z możliwością przedłożenia projektu wyłącznie w formie elektronicznej.

2. Nowe uwarunkowania "środowiskowe" przy wydawaniu m.in decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Zmiana w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu projektowanego.

4. Zmiana dotycząca odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych.

5. Zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego.

6. Rozszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych wg art. 29.

7. Rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego.

8. Nowa formuła udzielania pozwolenia na budowę.

9. Zmiana przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.

10. Zmiana przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę

11. Nowa ochrona prawna dla decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

12. Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

13. Budynki mieszkalne jednorodzinne o pow. zab. 70m2 – bez pozwolenia

14. Omówienie innych drobniejszych zmian – Pytania i odpowiedzi

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

 

W ramach prowadzonych szkoleń i kursów uruchamiamy w tym półroczu nowe szkolenie:

 

WARSZTATY - PROFIL KOORDYNATOR 8

 

Cel szkolenia:profil02

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z programem Profil Koordynator 8. Szkolenie obejmuje niezbędne wprowadzenie i pracę indywidualną z programem. Uczestnik realizuje przykładowe zadanie projektowe zgodnie z instrukcjami prowadzącego szkolenie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób poczatkujących.

Zakres.

Tworzenia profili podłużnych, tras przebiegu sieci w planie sytuacyjnym, zestawień materiałów, robót ziemnych, węzłów.

Agenda szkolenia

L.p Zakres Czas szacunkowy w min.
1 Omówienie zasad pracy z programem 10
2 Tworzenie i edycja profilu na podstawie danych wprowadzanych tabelarycznie (tworzenie głównych ciągów oraz odgałęzień, lokalizacja skrzyżowań z elementami uzbrojenia terenu) 30
3 Praca z mapami wektorowymi (tworzenie profilu w oparciu o wskazanie węzłów na zaimportowanych mapach, półautomatyczne wczytywanie skrzyżowań z elementami uzbrojenia terenu, praca z trójwymiarowymi siatkami terenu) 90
4 Tworzenie profilu w oparciu o importowane z pliku wektorowego współrzędne węzłów projektowanej sieci  z planu sytuacyjnego, automatyczne wczytywanie skrzyżowań z elementami uzbrojenia terenu, praca z trójwymiarowymi siatkami terenu) 90
5 Omówienie generowanie tras przebiegu sieci oraz profili podłużnych 10
6 Omówienie generowanie zestawień: materiałów, robót ziemnych oraz tworzenie tabelarycznych zestawień węzłów (studni, wpustów). 10
  Czas 240

 

Warsztaty w trybie on-line na platformie zoom.

 

Prowadzący dr inż. Paweł Grajper Katedra Inżynierii Wody i Ścieków - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

 

Warunki udziału w WARSZTATACH:  profil03

 

1. Konieczna, przed przystąpieniem do szkolenia, we własnym zakresie instalacja programu w wersji treningowej.

 

2. Uczestnik powinien posiadać zainstalowany program CAD oraz znać podstawy jego obsługi.

 

Z uwagi na ograniczoną jednorazowo ilość miejsc na WARSZTATACH, będą one powtarzane cyklicznie w miarę zgłaszania się kolejnych chętnych na szkolenie.

 

Startujemy z pierwszymi WARSZTATAMI  w dniu 08.04.2022 roku -

drugi termin WARSZTATÓW 27 MAJA 2022 w godz. 10.00 - 15.00

 

Zapisy przez Formularz na stronie internetowej PZITS O.Katowice lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.501-810-149

 

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

285130
DzisiajDzisiaj376
WczorajWczoraj889
W tym tygodniuW tym tygodniu2163
W tym miesiącuW tym miesiącu15522
WszystkichWszystkich2851303