logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

 

Zapraszamy

 

na organizowane przez PZITS w katowicach szkolenia branżowe.

 

Rozpoczynamy nowy cykl szkoleń prowadzonych, z uwagi na stan pandemii, w sytemie webinariów z wykorzystaniem platformy szkoleniowej Click Meeting.

 

Rozpoczynamy w dniu 25 stycznia od szkolenia :

 

Układy kontrolno-pomiarowe w obiegach grzewczych

 

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

1. układy kontrolno-pomiarowe:
-pomiar temperatury i ciśnienia i ich przetworników,
- wodomierzy, ciepłomierzy (przeliczników, przepływomierzy i czujników temperatury).
2. wymagania metrologicznie w odniesieniu do Dyrektywy MID, dopuszczalne błędy graniczne, kwestie legalizacyjne, budowa, działanie i dobór
3. aktualne przepisy prawne

 

Uczestnicy będą mieli dostęp do materiałów szkoleniowych.

Jak zwykle w szkoleniu brać będzie również udział firma dedykowana do tematyki szkoleniowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi propozycjami szkoleniowymi pod adresem: szkolenia

 

SZKOLENIE

 

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak zaprojektować magazyn chemiczny łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem.

 

17 LUTY GODZ. 11.00

 Szkolenie dedykowane projektantom jak również osobom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwach magazynujących materiały niebezpieczne.

 

Zapraszamy na spotkanie z  ekspertem w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trenerem, konsultantem i auditorem w zakresie systemów ISO 14001, 9001,45001 oraz specjalistą do spraw BHP.

 

Program szkolenia:


1. PodsAD 01tawy prawne dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych:
a) magazynowanie aktywne i pasywne,
b) wentylacja w magazynie chemii
c) oznakowanie CLP i oznakowanie miejsc magazynowania,
c) oznakowanie BHP w magazynie

2. Podział zagrożeń - klasyfikacja CLP i opisywane w niej zagrożenia.

3. Wyposażenie magazynu chemicznego - rozwiązania zgodne z przepisami łatwe do zaprojektowania
a) szafy zabezpieczające zgodnych z FM Global – alternatywa do szaf ognioodpornych ale czy dla każdego projektu ?
b) szafy ognioodporne zgodnych z EN14470 – czy projektować czy podpiąć do istniejącej wentylacji?
c) mobilne magazyny na chemię zgodne z DIBT – gotowe rozwiązania projektowe
d) wanny wychwytowe – czy mogą zastąpić nam separatory?

4. Projektowanie bezpieczeństwa w magazynie chemii czyli sposoby zapobiegania zdarzeniom niepożądanym
a) urządzenia awaryjne tj. natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu – jak i gdzie je projektować zgodnie z EN15154
b) wymagania techniczne do podłączenia urządzeń awaryjnych
c) temperatura wody dla pryszniców bezpieczeństwa
d) jakie rozwiązania wybrać do projektowania urządzeń awaryjnych na zewnątrz (rozwiązania mrozoodporne)
e) kabiny awaryjne z własnym zbiornikiem – gdzie je projektować?

5. Dyskusja.

W ramach szkolenia dowiecie się Państwo:

• jak zaprojektować i wyposażyć stanowisko pracy przy kontakcie z chemią zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz BHP
• jak prawidłowo dobrać i gdzie umieści w projekcie urządzenia awaryjne zgodnie z EN15154
• w jaki sposób zaprojektować składowanie chemii: szafa ognioodporna czy mobilny kontener? I co mówią na ten temat przepisy?

 

W szkoleniu weźmie czynny udział również firma AMARGO, polski producent zbiorników z tworzyw sztucznych: chemoodporne, magazynowe, procesowe, na wodę - dla przemysłu i obiektów publicznych dostarczający zbiorniki do magazynowania materiałów niebezpiecznych.

Zakres prezentacji:

tworzywowe szafy do zabudowy pomp zaladunkowych zbiornikow magazynu chemikaliow 550x355
1. Podstawowe dane niezbędne do zaprojektowania zbiornika, określenie konstrukcji, wykonanie obliczeń
2. Co / kiedy wymaga dozoru UDT
3. Jakie kroki należy wykonać by uzyskać UDT i zgodę na eksploatację zbiorników
4. Jaka konstrukcja zbiornika pozwoli spełnić wymagania rozporządzenia
5. Typy wskaźników poziomu: poziomowskaz suchy + styczniki / układ pomiaru bezkontaktowego (sonda ultradźwiękowa / radarowa)
Szafa sterująca / zebranie odczytów, sygnałów, możliwość retransmisji

zbiornik z mieszadlem i dnem pochylym 550x355

6. Rurociągi dwuścienne + detekcja
7. Stanowisko NO / UNO
8. Odprowadzenie oparów
9. Zabezpieczenia przed przekroczeniem ciśnień w zbiorniku
10. Układy ogrzewania / izolacja – zwłaszcza dla zbiorników np. stężonego ługu sodowego

 

 

 

OCZYSZCZ.odpływ z tacy    SUW AMARGO     wykładzina chemoodporna

 

 

SZKOLENIE        10.03.2021r.           godz. 11.00

 

Zapraszamy na szkolenie: 

Przyłącza kanalizacyjne.

Materiały, budowa i renowacja.

Poruszane zagadnienia to:

1. Definicja przykanalika
2. Zasady projektowania przyłączy kanalizacyjnych warunki hydrauliczne i wytrzymałościowe.schemat
3. Materiał.
4. Metody budowy: wykopowe i bezwykopowe.
metody bezwykopowe: przecisk pneumatyczny, przewierty sterowane.
5. Połączenie studzienek betonowych z przewodami z tworzywa sztucznego
6. Połączenie studzienek tworzywowych z przewodem z tworzywa sztucznego poprze uszcelkę „in situ
7. Renowacja starych przykanalików:
- czyszczenie
- przegląd telewizyjny
- renowacja: uszczelnianie, naprawa miejscowa, rękaw nasączany żywicą, system długich rur, metoda krakingu

 

Przykanalik: jest to przewód kanalizacyjny odprowadzający ścieki z nieruchomości (budynku lub jego otoczenia) do przewodu kanalizacji zewnętrznej (miejskiej) lub do innego odbiornika np. zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. (SN z 22.06.2017)

 

W skład przykanalika zgodnie z rozporządzeniem wchodzi główna studzienka połączeniowa i przewód kanalizacyjny.wykop
Przykanalik powinien stanowić własność odbiorcy ścieków i być przez niego eksploatowany (naprawiany, czyszczony)

Przy projektowaniu przykanalika należy szczególną uwagę zwrócić na włączenie się do istniejącej sieci. Należy dążyć do tego, aby odpowiednio licować ze sobą dna kanałów.

Zasady projektowania przyłączy kanalizacyjnych warunki hydrauliczne i wytrzymałościowe.

Głębokość ułożenia przewodów zewnętrznych zależy od stref głębokości.

 

Przyłącza z rur kielichowych mogą wykonanych z :
-PVC-U o ściance litej (klasa SN8)
-PVC-U, PP, PEHD o ściankach profilowych
- kamionki obustronnie szkliwionej, łączonych na uszczelki
- rur betonowych

Przykanaliki mogą być budowane metodami wykopowymi i bezwykopowymi

Połączenie studzienek betonowych z przewodami z tworzywa sztucznego

Połączenie studzienek tworzywowych z przewodem z tworzywa sztucznego poprze uszcelkę „in situ

wejscie do bet studni   studnia    przewiert

Omawiane będą również zagadnienia czyszczenia starych przyłączy kanalizacyjnych, ich przegląd przy użyciu CTV oraz metody renowacji:

- uszczelnianie łączy

- naprawy miejscowe

- naprawy rękawem nasączanym żywicą

- naprawy krótkimi modułami rurowymi KMR

- naprawy za pomocą długich rur np. systemu FLEXOREN

- naprawy metodą Krakingu

Z renowacja przyłączy w sposób nierozerwalny łączy sie renowacja studzienek i włazów kanalizacyjnych.

 renowacja studni           kraking

Szkolenie poprowadzi dr inż. Florian Piechurski - Politechnika Śląska  a materiały i rozwiązania techniczne przedstawią:

Bartłomiej Filiczak - Elplast+

Andrzej Wieszołek - Tractotechnik

 

Zapisy na szkolenie: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 501-810-149

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

12 MARCA 2021 r   godz. 11.00  -  WEBINAR

 

Kanalizacja ciśnieniowa. Wymiarowanie.

Warunki prawidłowej eksploatacji.

 

Alternatywa dla kanalizacji grawitacyjnej? Kiedy taki rodzaj kanalizacji jest jedynym rozwiązaniem problemów?

  Na co musimy się przygotować planując takie rozwiązanie systemowe?                  kanciśnieniowa

  Plusy i minusy rozwiązania oraz o czym musimy wiedzieć decydując się na system
  kanalizacji ciśnieniowej.      

  O tym oraz o innych zagadnieniach powiemy na szkoleniu w dniu 12.03.2021r  o godz.11.00

 

ZAPRASZAMY

Poruszane zagadnienia:


pompownia     1. Charakterystyka kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjno ciśnieniowej.
2. Rozwiązania techniczne i projektowanie pompowni ściekowych zatapialnych   
                         

              pomp 3

  3. Rozwiązania techniczne i projektowanie pompowni ściekowych z wstępną separacją

  4. Projektowanie i rozwiązania techniczne w zakresie rurociągów tłocznych
  5. Wybrane problemy eksploatacyjne i metody ich rozwiązywania:
  6. Uderzenia hydrauliczne
  7. Odpowietrzanie przewodów

  8. Powstawanie siarkowodoru (zagniwanie ścieków w przewodach tłocznych)
  9. Napowietrzanie

 

 

 

10. Czyszczenie rurociągów ciśnieniowych

11. Problemy w eksploatacji pompowni ścieków.

 

osady

odpowietrzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

                          Szkolenie poprowadzi dr inż. Florian Piechurski

 

                          W szkoleniu udział wezmą również przedstawiciele firm:

                          Elplast Plus oraz WILO

 

Zapisy email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl  te. 501-810-149

 

 


KOMUNIKAT DLA OSÓB ZDAJĄCYCH W SESJI MAJOWEJ

 


OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH


Organizuje w cyklu weekendowym


W TRZECH SESJACH ( PIĄTEK OD 16.00- 21.00 , SOBOTA, NIEDZIELA od 8.00- 16.00)
W DNIACH 09 - 11, 16 - 18, 23 - 25 KWIETNIA 2021r.

SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO
EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


w specjalnościach :
INSTALACYJNEJ w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
I INNYCH W TYM: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej , sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych


Uczestnicy w ramach kosztu kursu 1.800 PLN ( dla członków PZITS, PZITB, SEP koszt 1.600 PLN) otrzymują pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu.
Dla zainteresowanych osób dodatkowe warsztaty w zakresie wiedzy praktycznej z branży sanitarnej
( wymiar czasowy 60 godz. wod-kan, ciepło, gaz, wentylacja) – 06-09, 13-16 maja 2021 roku
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE : OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do16.00
Zgłoszenia z podaniem adresu email oraz numeru telefonu prosimy kierować na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH


Organizuje w cyklu weekendowym


W DWÓCH SESJACH ( CZWARTEK, PIĄTEK OD 16.00- 21.00 , SOBOTA, NIEDZIELA od 8.00- 18.00)
W DNIACH 06 - 09 oraz 13-16 MAJA 2021r.


WARSZTATY BRANŻOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO
EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


w specjalności INSTALACYJNEJ w wymiarze czasowym 60 godzin:
w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Koszt uczestnictwa:
- dla osób biorących udział w Kursie przygotowawczym do egzaminu - 600,00 zł
- dla pozostałych osób - 900,00 zł.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE : OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do1600
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARSZTATY MAJOWE

 

Kompendium wiedzy oraz całościowa powtórka materiału dotyczącego czterech głównych działów naszej branży gwarantują solidne przygotowanie do egzaminu i wysoki procent zdawalności.

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290199
DzisiajDzisiaj206
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2128
W tym miesiącuW tym miesiącu31134
WszystkichWszystkich2901990