logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Dla zainteresowanych projektantów oferta pracy:
 


Biuro projektowe poszukuje do pracy w zespole projektowym w Raciborzu:

Asystenta projektanta branży sanitarnej i hvac


Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

· Pomoc w przygotowywaniu projektów branżowych

· Jakość przygotowywanej dokumentacji technicznej;

· Terminowość.


Od kandydatów oczekuje się:

· znajomości oprogramowania typu CAD i pakietu Ms Office;

· sumienności i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Oferta dobrze płatnej pracy w doświadczonym zespole wraz z możliwością ciągłego rozwoju projektach w branży przemysłowej i biurowej. Praca przy ambitnych projektach.

Mile widziane doświadczenie przy projektowaniu instalacji hvac.
widełki płacowe to 2000-5000 netto, w zależności od doświadczenia jak i prezentowanych umiejętności.

Kontakt : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Politechnika logo 

 

Zapraszamy na XVI edycję studiów podyplomowych

w roku akademickim 2020/2021

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI

od października 2020 r.

Informacje ogólne

 

Organizatorem studiów podyplomowych Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji jest Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów i praktyków z branży wod-kan.
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).

Kierownik studiów: dr inż. Florian PIECHURSKI – tel. 32 237 24 42 /512 240 342

Sekretariat studiów: mgr inż. Elżbieta SAWICKA – tel. 601 303 894

 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji jest podwyższenie kwalifikacji kadry przedsiębiorstw zajmujących się problematyką zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zagospodarowania osadów. Słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają informacje natury prawnej i ekonomicznej.

 

Program studiów

Program studiów i prowadzący na stronie:

http://ise.polsl.pl/postep-techniczny-w-wodociagach-i-kanalizacji.html

Studia kończą się obroną pracy końcowej i egzaminem końcowym.

Słuchacze mają możliwość wyboru spośród wykładowców promotora pracy końcowej oraz możliwość zaproponowania problematyki pracy końcowej.

 

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry od października 2020 r. do września 2021 r. /zajęcia programowe od X.2020 r. do VI 2021 r./.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem, który przedstawiony będzie na początku roku akademickiego na cały rok.

W soboty zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00/17.00, a w niedzielę w godzinach 9.00 – 14.00 w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18A.

Koszt studiów:

Opłata za studia wynosi 4200,00 zł i istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach za każdy semestr.

 

Rekrutacja na studia

Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się przez rejestrację drogą elektroniczną za pomocą systemu SOREK od czerwca 2018 r.

Regulamin studiów podyplomowych dostępny jest na stronie głównej rekrutacji na Politechnikę ŚląskąKandydat

https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/ptwwik-spd/

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (wygenerowany i wydrukowany z systemu SOREK),
  • dyplom, odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

Kandydaci na studia mogą składać dokumenty:

Elżbieta SAWICKA
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 A

 

W razie pytań proszę o kontakt:

Elżbieta SAWICKA 601 303 894

PROGRAM STUDIÓW 

 

 

ZAPRASZAMY

 

Trwający stan pandemii nie spowolnił zmian jakie zachodzą w przepisach prawnych oraz zmian technologicznych i materiałowych. 

 

Aby nasza wiedza zawodowa pozostała na jak najwyższym poziomie, postaramy się w okresie najbliższych kilku miesięcy przedstawić zarówno wprowadzone zmiany w zakresie zapisów w ustawach jak również przedstawić nowości, które prezentują firmy dostarczające na budowy materiał i technologie.

Z uwagi na trudny dla wszystkich okres i okresowe trudności z dopasowaniem czasu naszych prelegentów, czasami ich obciążenia zawodowe zmieniają się bardzo dynamicznie, nasze plany szkoleniowe będą się rówież zmieniały. Będziemy stopniowo uzupełniać asortyment proponowanych szkoleń i spotkań.

Część szkoleń planujemy w wersji on-line, część odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych. Przy okazji bardzo prosimy o Wasze uwagi jaka forma szkoleń bardziej Wam odpowiada. Prosimy również o sugestie zagadnień i problemów do omówienia w najbliższym czasie.

Szkolenia zaczynamy we wrześniu 29.09.2020 o godz. 10.00 stacjonarnym spotkaniem z inż. arch. Adamem Wolnym, który omówi obowiązujące od 19 września 2020 roku zmiany w Prawie budowlanym.

 

Uzgodniony mamy również termin drugiej części szkolenia: 

Wymagana infrastruktura i zasady projektowania sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP-y).

Dr Piechurski omówi niezbędna infrastrukturę i jej dobór na MOP-ach w dniu 08.10.2020 roku

 

14 października 2020 roku zapraszamy na niezwykle ciekawe i unikatowe spotkanie ( stacjonarne) w naszej nowej siedzibie z panem Pierpaolo Frassine - długoletnim członkiem Europejskich Komisji Standaryzacyjnych, współautorem kilkunastu Norm z zakresu tworzyw sztucznych, związanym w latach 1995-2011 z firmą Plasson a obecnie z firmą Plastitalia.
Szkolenie będzie poświęcone kształtkom polietylenowym, aspektom technicznym i ekonomicznym ich stosowania, sytuacji prawnej i aktom normalizacyjnym. Szczególowo zostanie pokazany wpływ zabudowanych kształtek na warunki pracy rurociągu oraz zmiany warunków hydraulicznych rurociągu, wynikające z zabudowy kształtek.
Rynek tworzyw sztucznych zmienia się niezwykle dynamicznie, dzięki spotkaniu z panem Pierpaolo Frassine będziemy mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w zakresie polietylenu. 

Kolejne propozycje szkoleń przedstawimy w terminie późniejszym po uzgodnieniu tematów i terminów.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE,  zapisy poprzez  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 501-810-149

 

 

ZAPRASZAMY NA  NIEODPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE AutoCAD i Revit

 

Dzięki współpracy z firmą CadSoft, mamy niepowtarzalną okazję

aby ogłosić nabór na nieodpłatne szkolenia z oprogramowania AutoCad i Revit

w ramach realizacji projektu unijnego dotyczącego szkoleń organizowanych na terenie województwa śląskiego.

 


Na szkolenia kwalifikują się wszystkie zatrudnione kobiety, które ukończyły 25 lat, mężczyźni muszę spełnić dodatkowe warunki.

Warunki udziału w projekcie, wnioskodawca :


1. Jest w wieku 25 lat i więcej

2. Jest zatrudniony

3. Przynależy do przynajmniej jednej z grup defaworyzowanych, tj.:

- jest kobietą
- jest osobą o niskich kwalifikacjach
- jest osobą z niepełnosprawnościami
- jest osobą mieszkającą na terenach wiejskich
- jest osobą po 50 roku życia

4. Pracuje i zamieszkuje na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

 

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w szkoleniach powinna wypełnić tylko formularz zgłoszeniowy.
Dalsze dokumenty będę do wypełnienia podczas szkolenia.

 

Szkolenia prowadzone są w zakresie:

AutoCAD - -kurs podstawowy

AutoCAD - kurs średniozaawansowany

AutoCAD - kurs zaawansowany

REVIT  Architecture - kurs podstawowy

REVIT MEP - kurs podstawowy

 

Szkolenia prowadzone są w formie on-line.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt z PZITS O/Katowice: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

Formularz zgłoszeniowy

 

 

CZASOWE ODWODNIENIE I ZABEZPIECZENIE

WYKOPÓW.

 

Tak, to szkolenie, zgodnie z przewidywaniami, miało pełną obsadę zainteresowanych i było bardzo merytoryczne.

schematSzczegółowo omówione zostały metody odwadniania wykopów w zależności od ich rodzaju. Odrębnie omówiono drenaże oraz metody poboru wody podziemnej.


Co należy do głównych czynników mających wpływ na wybór systemu odwodnienia?:


a. warunki hydrogeologiczne odwadnianego terenu czyli przepuszcalność warstwy wodonośnej oraz jej układ, a także rodzaje zalegających na danym obszarze wód podziemnych (gruntowych),
b. czas w jakim utrzymujemy depresję,
c. wykopy, czyli ich rodzaje (konstrukcja kształtu wykopu, usytuowanie w stosunku do źródła zasilania wodą, wielkość wykopu oraz zagłębienie dna wykopu poniżej poziomu górnej powierzchni zalegającej wody gruntowej),
d. infrastruktura techniczna oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska w zasięgu samego leja depresji oraz w jego otoczeniu,
e. warunki i narzucane terminy wykonania prac, możliwości przerobowe, możliwość zasilania energią elektryczną oraz technologia prowadzenia i wykonywania robót,
f. parametry techniczne sprzętu do prac odwodnieniowych.

 

Kiedy i w jakich warunkach stosować igłofiltry oraz jakie czynności należy kolejno wykonać przy ich odwodn 05instalowaniu – to jedno w ważniejszych zagadnień omówionych na szkoleniu, jak również prawidłowa eksploatacja igłofiltrów.

Osobne zagadnienie stanowiły tematy agregatów pompowych, pomp do igłofiltrów oraz pomp do odwadniania.

Pokazano przykłady odwodnień stosowanych przy układaniu gazociągu w nawodnionym, niestabilnym terenie.odwodn 01

Wystąpienie dr inz.Floriana Piechurskiego było uzupełnione materiałami dostarczonymi przez firmę KLAUDIA zajmującą się produkcją iglofiltrów, zestawówzestaw pompowy igłofiltrowych, dystrybucją pomp i agregatów pompowych dla różnych zastosowań wraz z osprzętem. Firma świadczy również usługi w zakresie wynajmu pomp, usług w zakresie odwadniania, pompowania i serwisu pomp.

 

 

Zarówno obiekty liniowe, jak również wykopy obiektowe oprócz odwodnienia wymagają najczęściej prawidłowego zabezpieczenia skarp. Ten zakres zagadnienia niezwykle szczegółowo omówił pan Marek Kopras prezentując również nowoczesne rozwiązania zabezpieczenia różnego rodzaju wykopów produkowanymi przez swoją firmę KOPRAS elementami.

boks segmentowy 2019  sciana segmentowa     ows 01 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zapraszamy na kolejne szkolenia.

 

Następne o tematyce:

" Zasady wykonywania prób szczelności w instalacjach i sieciach wod kan  "   odbędzie się w dniu 6 lipca w godzinach od 11 do 14, tak jak poprzednio metodą on-line.

Zapisy przez sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                             lub telefoniczne 501-810-149                                                           

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

285119
DzisiajDzisiaj265
WczorajWczoraj889
W tym tygodniuW tym tygodniu2052
W tym miesiącuW tym miesiącu15411
WszystkichWszystkich2851192