logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Budynki z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej.

Jednorodzinny dom pasywny.

 

„Nowe budynki, zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, są predysponowane do osiągania stosunkowo wysokiego stopnia samowystarczalności energetycznej. W UE przygotowywane są regulacje zmierzające do tego, by budynki zużywały jak najwięcej energii odnawialnej wyprodukowanej na miejscu. Umożliwi to osiąganie bardzo niskich kosztów eksploatacyjnych i realizację polityki suwerenności oraz samowystarczalności energetycznej państw, a także wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju.”

Powyższy tekst to cytat z 6 numeru Rynku Instalacyjnego, artykułu przygotowanego przez pana Pawła Lachmana.

Czy możliwe jest uzyskanie dla budynków jednorodzinnych samowystarczalności energetycznej? W swoim artykule Paweł Lachman opisuje przeprowadzoną symulację opartą o konkretne założenia. Założenia obejmowały zastosowanie magazynu energii elektrycznej.

Jakie były wyniki tej symulacji – znajdziecie Państwo odpowiedź w ww artykule lub w trakcie
                       naszego szkolenia organizowanego w dniu 20 listopada 2023 roku (godz.11.00 - on-line).

Na szkoleniu dowiecie się również w jaki sposób i dzięki czemu można zwiększyć roczny poziom samowystarczalności energetycznej.
Dla poszerzenia wiedzy kierunkowej warto sięgnąć do poradnika PORT PC dla architektów, projektantów i inwestorów pt. Domy zeroemisyjne w programie „Moje Ciepło”.

Zaktualizowany poradnik jest dostępny pod adresem: https://portpc.pl/pdf/11Kongres/4_Poradnik_Domy_zeroemisyjne_w_programie_Moje_Cieplo_edycja_2023.pdf

 

W tym samym numerze Rynku Instalacyjnego (nr6/2023), redaktor Waldemar Joniec podaje konkretny przykład realizacji kierunku budowy domów samowystarczalnych energetycznie. Jak to osiągnąć? Wysoki poziom samowystarczalności energetycznej i komfortu oraz niskie koszty eksploatacji najłatwiej obecnie osiągnąć, budując w standardzie pasywnym oraz korzystając z instalacji fotowoltaicznej, wentylacji z odzyskiem ciepła i pompy ciepła. Istotne znaczenie ma także świadome, przemyślane użytkowanie budynków.
Na szkoleniu omawiany będzie szczegółowo konkretny przykład budowy takiego budynku i zaprezentowane zostaną wyniki badań po 5 latach eksploatacji testowanego budynku pasywnego.


Szczegółowo omówione będą następujące elementy:wizualizacja bud pasywnego


- etap planowania i wyboru technologii,
- budowa i budynek oraz samowystarczalność energetyczna
- wentylacja
- instalacja c.co. i c.w.u. oraz chłodzenie
- instalacja PV, magazyn i odbiorniki
- koszty eksploatacyjne
- edukacja – jak nie popełniać błędów

 

Paweł Lachman  Paweł Lachman - Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła  PORT PC

 

Główne zadania PORT PC
Główne cele prowadzonych działań to:
– zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła,
– rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła
– stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce

Waldemar Joniec  Waldemar Joniec - redaktor naczelny miesięcznika Rynek Instalacyjny w Grupa MEDIUM

Rynek Instalacyjny to od lat źródło fachowej wiedzy na temat instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej klimatyzacji oraz wentylacji.

Rynek Instalacyjny to nowoczesne czasopismo techniczne dla projektantów instalacji i instalatorów branży wod-kan i HVAC. Publikowane są w nim praktyczne artykuły techniczne i opisy innowacyjnych, pilotażowych instalacji.

Omawiane są tematy związane z:

- wentylacją i klimatyzacją,
- systemami i urządzeniami grzewczymi,
- sieciami i instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
- sterowaniem i optymalizacją pracy instalacji,
- OZE i energooszczędnością.

Rynek Instalacyjny towarzyszy polskiej branży instalacyjnej od 1993 r., w ciągu roku wydawanych jest 10 numerów pisma.

* - ilustracja budynku pasywnego:  Źródło: Wirlebenhaus

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE W DNIU 20.11.2023

godz.11.00 - szkolenie w trybie on-line

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.501-810-149

 

projektuj 430X430

 

Nueva Terrain jako członek społeczności PBPSA (Światowego Stowarzyszenia Producentów Systemów Polibutylenowych) ma zaszczyt zaprosić na nadchodzące seminarium internetowe.

6 grudnia 2023 r., godz. 13:00

 

Webinar PBPSA to okazja na bezpośrednią współpracę z producentami! To także możliwość zadawania pytań w formie „na żywo” dotyczących wytrzymałości rur z tworzyw sztucznych, odporności na ciśnienie i temperaturę.

Kluczowe tematy:

- Znaczenie wyboru odpowiedniego materiału na systemy rurociągów.

- Odkrycie niezawodnego działania polibutylenu (PB-1).

- Wgląd w odporność na ciśnienie i temperaturę rur z tworzyw sztucznych.

 

Linki informacyjne:

 

https://www.pbpsa.com/webinar-polybutene-piping

rejestracja tutaj:

https://www.pbpsa.com/webinar-polybutene-piping#form1

 

Informacje dodatkowe:

- Webinar będzie w języku angielskim,

- Webinar jest bezpłatny,

- Dostępny online -  po zarejestrowaniu, każdy uczestnik otrzyma link do Webinaru,

- Materiałów szkoleniowych nie będzie.

 


Webinar jest prowadzony przez menedżera ds. marketingu PB i dyrektora technicznego PB firmy LYONDELLBASELL (LYB).


LYONDELLBASELL (LYB) jest jednym z największych na świecie producentów surowców tworzyw sztucznych.

Produkują (oprócz PB) także PPR, PVC, PERT, HDPE i wiele innych tworzyw sztucznych – tak więc jest to szczególnie miarodajne źródło informacji technicznej.

Można dodać, że LYB ma także oddział w Polsce: https://basellorlen.pl/pl/


Webinar będzie nagrany i dostępny także dla osób chcących powtórzyć materiał czy nie mogących wziąć udziału w tym czasie.

 

 

Jak wykorzystać symulację komputerową do optymalizacji przestrzeni miejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju?

 

Prezentowaliśmy już na prowadzonym przez nas szkoleniu zastosowanie symulacji komputerowej w zakresie wsparcia prawidłowego projektowania i użytkowania  zbiorników wód opadowych oraz weryfikacji skuteczności kanałów do retencjonowania wód opadowych. (19.10.2023r)

komora przelewowa

 

Ale to tylko jedno z wielu zastosowań. Możliwości symulacji komputerowej są niezwykle przydatne i możliwe do zastosowania w projektowaniu przyjaznej i przede wszystkim bezpiecznej dla jej mieszkańców przestrzeni miejskiej.

 

Firma MESCO, która zajmuje się wdrażaniem w życie i wsparciem wszelkich działań związanych z zagadnieniami symulacji komputerowej przygotowała webinar, w którym pokazano jak wykorzystać analizy CFD do projektowania  przestrzeni miejskiej. 

 

Firma udostępniła dla naszych członków link do organizowanego przez nią webinarium:

https://www.youtube.com/watch?v=8_Dlen-iXf0

 

 

Podczas spotkania zostały omówione poniższe tematy:

1. Analiza komfortu wiatrowego przechodniów – Cundall Polska sp. z o.o.

2. Oddziaływanie wiatru na obiekty budowlane – Politechnika Śląska

3. Symulacje przepływu wewnątrz budynków i tuneli – Politechnika Śląska

4. Modelowanie systemu kanalizacyjnego – od ogółu do szczegółu. – CDM Smith

5. Jak Wam się powodzi? Nie przelewa się? Analiza numeryczna powodzi. – MESco

6. Practical examples of simulations for cities based on Bremen and St. Gallen. – Virtual City Systems

 

Szerszy zakres symulacji komputerowej z wykorzystaniem w budownictwie można zobaczyć również pod następującym linkiem: 
https://youtu.be/dM5g3lyS5bE

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z propozycjami firmy MESCO oraz do czynnego wykorzystania sumulacji kompyterowej zarówno na etapie projektowania jak również do zoptymalizowania już funkcjonujących rozwiązń.

 

 

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się niezwykle doniosła uroczystość: 

 

Setny jubileusz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego.

sztandar                          100 lecie NOT 2

Wśród zaproszonych gości był m.in. były premier RP, prof. Jerzy Buzek, Janusz Steinhoff wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, Ewa Mańkiewicz-Cudny – polska fizyczka, redaktorka, dziennikarka, popularyzatorka wynalazczości - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowic, Piotr Wojtas Prezes Zarządu Śląskiej Rady NOT FSNT, prezydenci miasta, przedstawiciele stowarzyszeń będących członkami Federacji  oraz firmy współpracujące z FSNT NOT w Katowicach.

 

                         Buzek   E.Mankiewicz Cudny   Krupa   Wojtas

 

Podczas wydarzenia wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym członkom stowarzyszenia oraz medale okolicznościowe z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Województwa Śląskiego.

 

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia profesora Jerzego Buzka, który zwrócił uwagę na rolę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego w procesie przejęcia i rozwoju przemysłu na terenie Śląska po zakończeniu I wojny światowej. Celem Stowarzyszenia było również wzbogacanie wiedzy technicznej jego członków i praca nad rozwojem województwa śląskiego i całej Polski. Profesor podkreślił ogromny wkład Stowarzyszenia na kształtowanie i budowę gospodarki, szczególnie w tym pierwszym okresie powojennym.

Rys historyczny związany z powołaniem i działanością Stowarzyszenia uzupęłnili w swoich wystąpieniach profesor Dariusz Rott  z Uniwerstytetu Śląskiego oraz Prezes Zarządu Śląskiej Rady FSNT NOT - Piotr Wojtas.

 

5 lutego 1922 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia, na zebraniu 5 sierpnia 1922 r. przyjęto statut, w którym nastąpiła zmiana nazwy na Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego.
2 września 1922 r. wybrano w miejsce Zarządu pierwszą Radę. W końcu 1933 r. Stowarzyszenie skupiało 25% inżynierów i techników polskich pracujących na Górnym Śląsku. 

Stowarzyszenie przyczyniło się do powołania Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych i Śląskiego Instytutu Psychotechnicznego, zainicjowało również starania o uruchomienie na Śląsku politechniki. Ten zamiar udało się zrealizować dopiero po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku.

 

Naczelna Organizacja Techniczna w Katowicach została powołana 20.09.1947 r.
i jest kontynuatorką
Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego.

 

Po zakończeniu części historycznej, Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz  Prezes Zarządu Śląskiej Rady FSNT NOT - Piotr Wojtas wręczyli zasłużonym członkom Stowarzyszenia odznaki honorowe NOT.

sala   ŚlOIIB 2

Członkowie Honorowego Komitetu Organizacyjnego otrzymali pamiątkowe medale okolicznościowe.

medal

 

Gratulujemy jubileuszu i życzymy dalszych wielu lat owocnej pracy.

 

 

 

Wykorzystanie symulacji CFD do oceny skuteczności działania
wentylacji strumieniowej garaży zamkniętych.

 

Rynek Instalacyjny logo

 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych określa wymagania dotyczące konieczności zastosowania wentylacji oddymiającej w garażu.

Nie definiuje jednak sposobu, w jaki ma być ona zrealizowana, ale określa jej cele funkcjonalne: zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi.

GARAŻ

 

Ocena skuteczności projektowanego rozwiązania jest możliwa dzięki wykorzystaniu symulacji CFD.

Brakuje jednak norm określających sposób realizacji tego zadania, co z kolei powoduje brak jednolitego podejścia do oceny poprawności projektów wentylacji. Tym samym projektanci nie mają pewności co do przyjętych parametrów projektowanego systemu, a organom kontrolnym brakuje spójnych kryteriów oceny.

Sytuacja ta skłoniła autorów1 do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem wytycznych weryfikujących skuteczność działania systemów strumieniowej wentylacji oddymiającej.


W Polsce dominuje projektowanie urządzeń przeciwpożarowych w oparciu o przepisy nakazowe. Oddymianie

Zmiany w warunkach techniczno-budowlanych wprowadziły jednak konieczność wykazywania spełnienia określonych celów projektowych przez systemy wentylacji oddymiającej.

W celu weryfikacji skuteczności projektowanej instalacji zaczęto powszechnie wykorzystywać narzędzia inżynierskie. Przykładem mogą być garaże podziemne, w których projektanci decydują o zastosowaniu wentylacji strumieniowej.

Obecnie nie występują przypadki oddawania do użytkowania garaży wyposażonych w takie systemy bez wcześniejszego sprawdzenia projektu za pomocą modelowania numerycznej mechaniki płynów (CFD).

Niestety osoby wykonujące analizy CFD mają trudności z prawidłowym doborem założeń oraz kryteriów akceptacji projektu wentylacji. W efekcie projektanci nie są pewni przyjętych parametrów projektowanego systemu, a organy kontrolne w różnych częściach kraju stosują niespójne kryteria oceny.

 

W tej sytuacji zespół złożony ze specjalistów zatrudnionych w Akademii Pożarniczej (d. Szkoła Główna Służby Pożarniczej) oraz firmie Aereco podjął prace nad przygotowaniem wytycznych, które określą proces prowadzenia symulacji CFD weryfikujących skuteczność działania systemów strumieniowej wentylacji oddymiającej.


Zakres wytycznych będzie obejmował m.in. definicję pożaru projektowego, na który składają się: wybór umiejscowienia pożaru oraz wartości parametrów wejściowych symulacji i ustawień programu wykonującego analizy. Kolejny obszar opracowania będzie określał parametry odwzorowujące uruchamianie i działanie instalacji wentylacji oddymiającej. Głównym celem wytycznych jest zdefiniowanie wskaźników oceny poprawności projektu wentylacji oddymiającej w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowników, ekip ratowniczych dokonujących interwencji oraz ochrony mienia. Wytyczne swoim zakresem obejmą również raportowanie i dokumentowanie procesu analizy.

W ramach prac nad przygotowaniem wytycznych została już opracowana i będzie zalecana do stosowania bardziej precyzyjna metodyka oceny zasięgu widzialności w symulacjach komputerowych. Poniżej opisano ideę oceny zasięgu widzialności, który jest podstawowym parametrem sprawdzanym w analizach CFD wykonywanych na potrzeby weryfikacji działania wentylacji oddymiającej.

Widzialność w dymie.

 
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stanowi, że widzialność jest jednym z głównych parametrów analizowanych przy ocenie warunków ewakuacji. Spadek zasięgu widzialności w pomieszczeniu jest czynnikiem utrudniającym ewakuację ludzi z budynku w warunkach pożaru.

W symulacjach komputerowych, które służą do oceny spełnienia wymagań § 270 WT, projektanci są zobowiązani sprawdzać bezpieczeństwo ewakuacji pod względem przewidywanego zadymienia.

 

Przyjmuje się, że bezpieczna wartość masowej koncentracji dymu nie powinna być większa niż 0,105 g/m3 na wysokości 1,80 m. Odpowiada ona lokalnemu zasięgowi widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem nie mniejszemu niż 10 m.

 

W dalszej części artykułu zamieszczonego w nr 11 Rynku Instalacyjnego znajdziecie:

• Widzialność w dymie

• Znaki ewakuacyjne

• Przykład oceny widzialności znaków ewakuacyjnych

Autorzy:

Adam Krasuski , Andrzej Krauze , Michał Zugaj , Adam Dorsz , Arkadiusz Zawrotniak , Włodzimierz Łącki | Rynek Instalacyjny 11/2023

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290198
DzisiajDzisiaj205
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2127
W tym miesiącuW tym miesiącu31133
WszystkichWszystkich2901989