logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Na terenach zurbanizowanych dominują uszczelnione powierzchnie dachów i utwardzone nawierzchnie ulic, chodników i parkingów.


Znaczącą rolę w zwiększaniu retencji na obszarach miejskich ma rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury.

Niebiesko-zielona infrastruktura to rozwiązania oparte na przyrodzie w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, gospodarczych i społecznych.

Do niebiesko-zielonej infrastruktury zaliczyć można: stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne, tereny zielone i mokradłowe itp.


Dlaczego elementy niebiesko-zielonej infrastruktury są tak ważne w kontekście retencji?

Zatrzymują wody opadowe w miejscu ich powstawania – na obszarze, na którym wystąpił opad deszczu. Wspierają tradycyjny system odprowadzania wód deszczowych i go odciążają, powodując zwiększenie powierzchni wsiąkania wody oraz parowania, umożliwiają ponowne wykorzystanie wód opadowych np. do podlewania zieleni.

Ekologia połączona z użytecznością i spełnianiem funkcji chroniącej przed podtopieniami i powodziami błyskawicznymi doskonale się sprawdza.

Temat coraz częściej podnoszony zarówno przez stronę rządową jak i przez różnego rodzaju fundacje, organizacje społeczne oraz podejmowany przez firmy działające w ramach branży sanitarnej i budowlanej.

Coraz więcej miast wlącza programy budowy systemów retencyjnych i zmniejszenia stopnia "betonozy".

 

Zielono-niebieska infrastruktura to koncepcja wykorzystania terenów zieleni i zasobów wodnych w obszarach miejskich do łagodzenia negatywnych skutków urbanizacji oraz zmian klimatycznych. Zieleń i woda traktowane są jako infrastruktura, ponieważ są projektowane jako system, który ma użytkowy charakter i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania współczesnych terenów zurbanizowanych.

 

Koncepcja polega na zastępowaniu terenów utwardzonych w przestrzeni miasta wielofunkcyjnymi rozwiązaniami bazującymi na elementach przyrodniczych oraz wodnych. W zielono-niebieskiej infrastrukturze powierzchnie biologicznie czynne w mieście stanowią system rozwiązań technologicznych, który wspomaga tradycyjne rozwiązania infrastruktury miejskiej (np. kanalizacji deszczowej) – a z czasem może je zastępować.

 

Najważniejsze funkcje obiektów zielono-niebieskiej infrastruktury to zatrzymywanie wody deszczowej, oczyszczanie, nawilżanie i ochładzanie powietrza.

 

Inicjatywę wsparcia samorządów i organizacji pozarządowych dobrym materiałem poglądowym wyjaśniającym zasady i cel stosowania rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury podjeła Fundacja Sędzimira wydając tematyczne publikacje:

 

"Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – narzędzia strategiczne." oraz 

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach - Katalog techniczny.

 

Przykładem rozpoczęcia realizacji tej niezwykle potrzebnej każdemu miastu inicjatywy jest ogłoszony w ubiegłym roku przez Wojewódzki Fundusz Ochronyzielone przystanki Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nabór wniosków w ramach Programu „Zielono-niebieska Infrastruktura”.

Zaproponowano rodzaje przedsięwzięć, które mogą być przedmiotem wniosku: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych). Już w bieżącym roku będziemy mieli okazje zobaczyć pierwsze rezultaty tego działania.

 

Na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również widzimy działania podjete w kierunku uaktywnienia jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu. Planowane jest ogłoszenie nowego konkursu na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę. Będzie to element projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”.  

 

Celem konkursu jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu.

 

Od wielu lat temat wprowadzenia takich zmian w infrastrukturze miejskiej, które pozwolą na znaczne zwiększenie retencji wód opadowych i docelowo zapobiegną lub przynajmniej ograniczą tragiczne skutki deszczy nawalnych przy równoczesnym zapewnieniu retencji tych wód i wykorzystania ich w okresach suchych podoszony jest na Konferencjach RETENCJA.PL Dwie ostatnie edycje tej Konferencji odbyły się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach. W tym roku Konferencja odbędzie sę w Poznaniu w dniach 17-18 kwietnia 2024 roku - STORMWATER POLAND 

 

Ten ważny temat postanowiliśmy również włączyć do naszych tematów seminaryjnych.

 

W dniu 20 marca 2024 roku o godz. 11.00 odbędzie się szkolenie:

 

"Błękitno-zielone rozwiązania w infrastrukturze. Projektowanie obiegu wody deszczowej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze."

 

Szkolenie w formie on-line, zapisy w Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-149

 

Szkolenie poprowadzi pani Agnieszka Wrzesińska, poznanianka, absolwentka Politechniki Poznańskiej. Swoją karierę zawodową budowała w takich firmach, jak Envirotech sp. z .o. o., Tadmar S.A. i Viessmann sp. z o.o. Obecnie (od 2007 r.) jest związana z firmą Wavin, gdzie początkowo pracowała na stanowisku doradcy technicznego, a od roku 2010 jest menedżerem produktu i odpowiada za wdrażanie oraz rozwój produktów związanych z zagospodarowaniem wody deszczowej.

 

Jaki będzie program szkolenia? Proponujemyomówienie następujących zagadnień:

 

- Jakie oparte na naturze rozwiązania możemy zastosować we współczesnych miastach.
- Jaką metodykę można zastosować do rozproszonych obiektów retencyjno-infiltracyjnych.
- Jakie dane należy uwzględnić podczas przygotowywania doboru systemów rozsączających.
- W jaki sposób przyjąć natężenie deszczu oraz czas jego trwania.
- Rozwiązania, które mają wpływ za zdrowie i jakość życia ludzi, obniżając temperaturę w miastach.
- zbiorniki Wavin TreeTank (ułatwia rozwój korzeni drzew pod uszczelnionymi nawierzchniami)
- Wavin PolderRoof (przekształca płaskie dachy w obszary do zbierania wody)

 

Stosowane coraz częściej w róznych miastach rozwiązania proponowane przez Wavin dają nadzieję na możliwość odpoczynku w centrach miast, w otoczeniu zieleni.

 Zbiornik Tree Tank   Rynek cieszyński drzewa w zbiornikach Tree Tank    Zbiornik na wody opadowe

Co to jest Wavin TreeTank?

Wavin TreeTank to zbiorniki antykompresyjne Q-Bic Plus dla drzew -  nowe rozwiązanie firmy Wavin, które umożliwia ich wzrost i zapobiega niszczeniu dróg przez korzenie. Rozwiązanie to zapewnia korzeniom wodę, sole mineralne oraz powietrze, jednocześnie stanowiąc barierę przed wyrastaniem ich na powierzchnię.

 Zbiornik Tree Tank 2

 

Zbiorniki antykompresyjne dla drzew Wavin TreeTank to nowa propozycja, dzięki której zieleń w miastach może rozwijać się bez przeszkód, nie niszcząc nawierzchni ulic, a  mieszkańcy miast mogą czerpać jeszcze więcej „zrównoważonych” korzyści.

Ze strony Wavin można pobrać aktualną broszurę dotyczącą zbiorników antykompresyjnych Wavin TreeTank, stworzonych specjalnie dla drzew.
Ta broszura jest kompendium wiedzy na temat innowacyjnego rozwiązania, które wspomaga wzrost i rozwój drzew w obszarach miejskich. Pobierając  broszurę, można dowiedzieć się więcej o zaletach zbiorników antykompresyjnych, takich jak optymalizacja gospodarki wodnej, zatrzymywanie wody deszczowej oraz redukcja ryzyka suszy. Można również poznać proces instalacji i najlepsze praktyki związane z wykorzystaniem zbiorników Wavin TreeTank dla drzew oraz cenne informacje, jak  wzmocnić zdrowie i piękno drzew w swoim otoczeniu.

Zbiornik Tree Tank 3

 

 

ZAPRASZAMY

 

W artykule wykorzystano materiały ze stron:

https://www.gov.pl/web/retencja/blekitno-zielona-infrastruktura-dlaczego-jest-tak-wazna-dla-retencji

https://www.gov.pl/web/nfosigw/miasto-z-klimatem--zielono-niebieska-infrastruktura-nowe-mozliwosci-dla-gmin

https://ade.niaiu.pl/archipediapl/zielono-niebieska-infrastruktura

https://www.wavin.com/pl-pl/rozwiazania/treetank-zbiorniki-dla-drzew

https://eu-assets.contentstack.com/v3/assets/blt573fdbfcb1106c2a/blt0784ffdc18645d54/64707121e736056888502491/Broszura_Zbiorniki-dla-Drzew-2021.pdf

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-zielono-niebieska-infrastruktura.html

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

285126
DzisiajDzisiaj336
WczorajWczoraj889
W tym tygodniuW tym tygodniu2123
W tym miesiącuW tym miesiącu15482
WszystkichWszystkich2851263