logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


1. Zaproszenie do nowego cyklu szkoleń seminaryjnych

    Katowice

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Katowickiego Oddziału PZITS za kadencję w latach 2011-2015

1. Terminy szkoleń:

2. Terminarz PZITS

3. Karta zgłoszenia na kurs

4. Zmiana terminu szkolenia:
"Szkolenie: Budownictwo jednorodzinne-zasady i wytyczne projektowania w świetle aktualnych przepisów Prawa budowlanego i warunków technicznych" z dnia 12 listopada 2015 roku przeniesiony zostaje na dzień 15 grudnia 2015 roku.

5. W dniu 12.01.2016 roku odbędzie się  dodatkowe szkolenie "Prawo budowlane-zmiany w swietle nowelizacji przepisów" prowadzone przez Adama Wolnego.

Egzaminy na uprawnienia energetyczne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał przy Oddziale PZITS w Katowicach, ul. Podgórna 4 komisję kwalifikacyjną dla stwierdzania wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, potwierdzonych świadectwem.

 

19 września 2019 roku zmarł Tadeusz Zuber, nasz kolega i wieloletni aktywny członek naszego Stowarzyszenia. Był członkiem PZITS o/Katowice od 1964 roku

 

ZuberWielokrotnie nagradzany za społeczną działalność i zaangażowanie najwyższymi odznaczeniami branżowymi oraz państwowymi.

Kolega Tadeusz Zuber był dla nas wszystkich przykładem inżyniera, który swój zawód traktuje niezwykle poważnie, odpowiedzialnie i z ogromnym zaangażowaniem. Ogromu inicjatyw i nowatorskich przedsięwzięć w zakresie naszej branży, które podjął i zrealizował nie sposób wymienić. Na podkreślenie zasługuje jego aktywny udział w działaniach na rzecz ekologii i podnoszenia świadomości inżynierów w zakresie naszej odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

Był jednym ze współorganizatorów konferencji „Postęp techniczny w dziedzinie oczyszczania ścieków”, która przez wiele lat wytyczała kierunki rozwoju i nowe technologie w oczyszczaniu ścieków. Przez wszystkie lata pracy aktywnie uczestniczył w życiu stowarzyszenia oraz wspierał działania katowickiego oddziału jako dyrektor katowickich wodociągów.

Pełniąc funkcje w zarządzie oddziału zawsze wykazywał się inicjatywą w działaniu oraz wsparciem merytorycznym dla młodszych kolegów.

Żegnamy kolegę Tadeusza Zubera z ogromnym żalem i poczuciem straty.

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

 

 

JUBILEUSZ 80 - LECIA KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITS

 

 

W dniu 22 listopada 2019 roku katowicki Oddział PZITS zorganizował obchody 80 rocznicy powołania Oddziału.

Uroczystość odbyła się w jubileuszowym roku 100-lecia powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Polsce.


Jubileusz był okazją do podziękowania naszym koleżankom i kolegom, którzy w ostatnich latach wyróżnili się swoim zaangażowaniem w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

Oprócz zaszczytnych honorowych złotych odznak PZITS z diamentem, prezes Zarządu Głównego PZITS, Krystyna Korniak-Figa, wręczyła również osobom z najdłuższym stażem w Stowarzyszeniu jubileuszowe medale 100-lecia PZITS ufundowane przez Zarząd Główny dla uczczenia roku jubileuszowego.

rewers wiz1


Gratulacje z okazji jubileuszu dla wszystkich członków Oddziału, na ręce kol. prezes Ewy Dworskiej, złożyli przedstawiciele innych oddziałów, stowarzyszeń zgrupowanych w FSN NOT, uczelni technicznych ( Politechniki Śląskiej i ATH w Bielsku-Białej) oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli zakładów wodociągowych i firm branżowych współpracujących z katowickim Oddziałem PZITS.


Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Roman Karwowski, składając gratulacje z okazji jubileuszu podkreślił bardzo dobrą współpracę Izby ze Stowarzyszeniem oraz znaczący wkład przedstawicieli PZITS-u w proces powstawania Izby Inżynierów Budownictwa na Śląsku.

W uznaniu zasług i podziękowaniu za dotychczasową współpracę Oddział katowicki został uhonorowany Medalem ŚlOIIB.

Medal SlOIIB                         SlOIIB 2

 

Medal w imieniu Kapituły wręczył Roman Karwowski, Przewodniczący Rady ŚlOIIB.


Konferencja oprócz części uroczystej związanej z wręczeniem odznaczeń, wyróżnień i podziękowań obejmowała również część merytoryczną składająca się z następujących referatów:

 

 1. Krótki rys historyczny katowickiego oddziału PZITS – Michał Janota, PZITS o/Katowice,
 2. Rozwój Katowickich Wodociągów na tle rozwoju Miasta Katowice - Jan Psiuk, Katowickie Wodociągi,
 3. Zmiany w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Śląska - Florian Piechurski, Politechnika Śląska,
 4. Technologie oczyszczania wody - Jolanta Gumińska,
 5. Rozwój technologii oczyszczania ścieków oraz rozwiązania przyszłościowe - Krzysztof Barbusiński,
 6. Zmiany w systemach ogrzewań budynków oraz ciepłownictwie - Piotr Lubina,
 7. Gospodarka obiegu zamkniętego na Śląsku – Krzysztof Pikoń,
 8. Wentylacja i klimatyzacja - co zmieniło się w ostatnim dwudziestoleciu - Zbigniew Trzeciakiewicz,
 9. Aktualne problemy ochrony powietrza - Barbara Kozielska
 10. Niska emisja - Ewa Dziekońska, Polski Klub Ekologiczny, Koło w Tychach,
 11. System zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Śląskiej – Andrzej Siudy, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów.

Materiały konferencyjne zostały dołączone na płycie CD do wydanej przez PZITS O/Katowice Monografii.


Obchody Jubileuszu zakończył występ zespołu „Sąstąd”, młodych ludzi dla których ten rok był rokiem debiutu na scenie festiwalu opolskiego oraz debiutu płytowego.

 Sąstąd


Wysoki poziom artystyczny został podkreślony umiejętnie zastosowaną oprawą świetlną.

Konferencji towarzyszyła prezentacja najnowszych produktów firm współpracujących z oddziałem w zakresie informacji o nowych materiałach, technologiach i rozwiązaniach technicznych.

Swoje rollupy, materiały reklamowe oraz nawet modele nowych rozwiązań prezentowali:

RADPOL, STEINZEUG-KERAMO, KESSEL, GRUNDFOS, UNIWERSAL, SPLASTIC.


Konferencję zorganizowano we wnętrzach dawnej „Karczmy Śląskiej”, obecnie Dworku pod Lipami, na terenie Parku Giszowieckiego.

Część uczestników, pod opieką przewodnika, miała możliwość zapoznać się z historią budowy osiedla Giszowiec, zachowanymi budynkami oraz zwiedzić „Gawlikówkę” czyli muzeum Ewalda Gawlika, malarza zwanego często Van Goghiem z Nikisza, który uwiecznił dla nas życie mieszkańców Giszowca, Nikiszowca i Szopienic.

Muzeum


Patronat nad uroczystą Konferencją objęli:

 

 

Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz

 

Górnośląskie Przedsiębiorstw Wodociągów.


Partnerami branżowymi byli:

 

 

Radpol, Kessel, Uniwersal, Kaprin, Elplast+, Steinzug-Keramo, Grundfos, Kelvin, Metalplast, Polski Klub Ekologiczny koło w Tychach oraz Aviva.


Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

 

 

Rynek Instalacyjny, INSTAL oraz wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

285121
DzisiajDzisiaj287
WczorajWczoraj889
W tym tygodniuW tym tygodniu2074
W tym miesiącuW tym miesiącu15433
WszystkichWszystkich2851214