logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo–techniczną skupiającą osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach:
•    gazownictwa,
•    wodociągów i kanalizacji,
•    technologii wody i ścieków,
•    ogrzewnictwa,
•    ciepłownictwa,
•    wentylacji i klimatyzacji,
•    oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami,
•    balneotechniki,
•    ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi,
•    urbanistyki podziemnej,
•    oraz dziedzin pokrewnych.

Początki działalności Stowarzyszenia sięgają roku 1919r., kiedy to w Warszawie, z inicjatywy inżynierów i techników gazownictwa, utworzone zostało Zrzeszenie Gazowników Polskich, które w roku 1922, po przystąpieniu wodociągowców, zmieniło nazwę na: Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich. W 1936r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na: Polskie Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych.

W 1956r. X Zjazd Stowarzyszenia w Toruniu przyjął nowy statut oraz zatwierdził kolejną zmianę nazwy na: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, którą Stowarzyszenie używa do dnia dzisiejszego.


Katowicki Oddział PZITS powstał w 1938r. jako Oddział Śląsko – Krakowski Stowarzyszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, a od 1945r. działa jako Oddział Śląski, przemianowany następnie na Oddział Katowicki.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i apolityczną, ma charakter proekologiczny, a w swej działalności szczególny nacisk kładzie na rozwój i propagowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia to:
•    rozwijanie techniki i myśli technicznej branży sanitarnej i ochrony środowiska,
•    popularyzacja wiedzy i postępu technicznego,
•    podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej kadry inżynieryjno – technicznej,
•    doradztwo i rzeczoznawstwo techniczne,
•    udzielanie branżowej rekomendacji wiarygodności zawodowej i technicznej firm.

Stowarzyszenie organizuje odczyty, narady, sympozja, konferencje, wystawy, wycieczki szkoleniowo – techniczne oraz prowadzi kursy doskonalenia zawodowego.

W 2001 roku Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w organizację Samorządu Zawodowego Architektów, Urbanistów i Inżynierów Budownictwa.

W chwili obecnej 20 tysięcy inżynierów i techników branży sanitarnej i ochrony środowiska jest drugą pod względem liczebności grupą zawodową w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, stowarzyszenia naukowo – techniczne są organizatorami szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków PIIB. Zmieniające się przepisy prawne w budownictwie wymuszają konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego inżynierów i techników pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Oddział nasz od samego początku istnienia PIIB aktywnie włączył się w organizację szkoleń zawodowych członków PIIB branży sanitarnej i branż pokrewnych.

Katowicki Oddział PZITS organizuje szkolenia seminaryjne z zakresu Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Energetycznego oraz nowoczesnych technologii w zakresie projektowania, techniki budowy i renowacji sieci i instalacji ciepłowniczych, wod – kan., gazowych  i wentylacyjnych. Szkolenia odbywają się 2 razy w roku (wiosną i jesienią) w siedzibach NOT: Katowice, Gliwice i Bielsko Biała.

W ramach działalności statutowej Katowicki Oddział PZITS prowadzi szkolenia i przeprowadza egzaminy dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz gazowych.

Komisja Kwalifikacyjna PZITS, powołana przez Prezesa URE posiada uprawnienia do stwierdzania przygotowania zawodowego w formie egzaminu kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne. Szkolenia i egzaminy prowadzone są w siedzibie Oddziału w Katowicach, ul. Podgórna 4, lub na życzenie zainteresowanych, w siedzibach przedsiębiorstw zgłaszających zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Zespół Rzeczoznawców Budowlanych Katowickiego Oddziału PZITS na zlecenie osób fizycznych i prawnych opracowuje opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych oraz sieci ciepłowniczych, wod-kan i gazowych.

Zespół d/s organizacji szkoleń zawodowych prowadzi kursy zawodowe z zakresu nadzoru i montażu instalacji i sieci z tworzyw sztucznych. Uczestnicy szkoleń po zdaniu egzaminów otrzymują świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania lub nadzorowania rurociągów z tworzyw sztucznych.

Poza formą indywidualnego członkostwa w Stowarzyszeniu, istnieje możliwość uzyskania przez Przedsiębiorstwa statusu Członka Wspierającego, co daje wymierne korzyści i znaczące przywileje w postaci ulg w uczestnictwie pracowników danej firmy w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz promocji przedsiębiorstw w publikacjach i czasopismach PZITS.
                                                                                   

Jacek Siwecki
                                                                 Prezes Katowickiego Oddziału PZITS

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
19
20
21
23
24
25
26
28
29
31

Wspierają nas:

       KELVIN  METALPLAST    KAPRIN   AMIBLU  GRUNDFOS  KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

221455
DzisiajDzisiaj400
WczorajWczoraj677
W tym tygodniuW tym tygodniu4547
W tym miesiącuW tym miesiącu14667
WszystkichWszystkich2214552