logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

  
1.

25.01.2020
(poniedziałek)


Godz.11.00- 14.00

szkolenie
on-line

Układy kontrolno-pomiarowe w obiegach grzewczych
1. układy kontrolno-pomiarowe:
-pomiar temperatury i ciśnienia i ich przetworników,
- wodomierzy, ciepłomierzy (przeliczników, przepływomierzy i czujników temperatury).
2. wymagania metrologicznie w odniesieniu do Dyrektywy MID, dopuszczalne błędy graniczne, kwestie legalizacyjne, budowa, działanie i dobór
3. aktualne przepisy prawne

 

Wykładowca: Michał Janota

2.

 08.02.2021
(poniedziałek)

Godz.11.00-14.00

szkolenie on-line

Przyłącza wody. Materiał, budowa i renowacja. Metody bezwykopowe.

 

Wykładowca:
Florian Piechurski

3.


15.02.2021
(poniedziałek)

Godz. 11.00-14.00

szkolenie on-line 

Układy automatycznej regulacji w obiegach grzewczych
Szkolenie dotyczy:
- układów regulacji, sygnałów wymuszających, podstawowych bloków układów sterowania,
- regulacji centralnej, miejscowej i strefowej.
- charakterystyki układów automatycznej regulacji z określeniem ich sprawności
- omówienie urządzeń, takich jak: regulatory, sterowniki swobodnie programowalne, zawory regulacyjne z napędem i bezpośredniego działania (temperatury, ciśnienia, przepływu, różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu lub różnicy ciśnienia i przepływu).
- szczegółowe omówienie doboru zaworów jednodrogowych, dwudrogowych w układzie mieszającym i rozdzielczym oraz z wykorzystaniem sprzęgła hydraulicznego

Wykładowca: Michał Janota

4.

 

 

17.02.2021
(środa)

Godz. 11.00-15.00

szkolenie

on-line

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak zaprojektować magazyn chemiczny łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem
1. Podstawy prawne dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych:
a) magazynowanie aktywne i pasywne,
b) wentylacja w magazynie chemii
c) oznakowanie CLP i oznakowanie miejsc magazynowania,
c) oznakowanie BHP w magazynie
2. Podział zagrożeń - klasyfikacja CLP i opisywane w niej zagrożenia.
3. Wyposażenie magazynu chemicznego - rozwiązania zgodne z przepisami łatwe do zaprojektowania
a) szafy zabezpieczające zgodnych z FM Global – alternatywa do szaf ognioodpornych ale czy dla każdego projektu ?
b) szafy ognioodporne zgodnych z EN14470 – czy projektować czy podpiąć do istniejącej wentylacji?
c) mobilne magazyny na chemię zgodne z DIBT – gotowe rozwiązania projektowe
d) wanny wychwytowe – czy mogą zastąpić nam separatory?
4. Projektowanie bezpieczeństwa w magazynie chemii czyli sposoby zapobiegania zdarzeniom niepożądanym
a) urządzenia awaryjne tj. natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu – jak i gdzie je projektować zgodnie z EN15154
b) wymagania techniczne do podłączenia urządzeń awaryjnych
c) temperatura wody dla pryszniców bezpieczeństwa
d) jakie rozwiązania wybrać do projektowania urządzeń awaryjnych na zewnątrz (rozwiązania mrozoodporne)
e) kabiny awaryjne z własnym zbiornikiem – gdzie je projektować?

 Wykładowca: Agnieszka Dembińska, 

Firma AMARGO:

1. Podstawowe dane niezbędne do zaprojektowania zbiornika, określenie konstrukcji, wykonanie obliczeń
2. Co / kiedy wymaga dozoru UDT
3. Jakie kroki należy wykonać by uzyskać UDT i zgodę na eksploatację zbiorników
4. Jaka konstrukcja zbiornika pozwoli spełnić wymagania rozporządzenia
5. Typy wskaźników poziomu: poziomowskaz suchy + styczniki / układ pomiaru bezkontaktowego (sonda ultradźwiękowa / radarowa)
Szafa sterująca / zebranie odczytów, sygnałów, możliwość retransmisji

6. Rurociągi dwuścienne + detekcja

7. Stanowisko NO / UNO
8. Odprowadzenie oparów
9. Zabezpieczenia przed przekroczeniem ciśnień w zbiorniku
10. Układy ogrzewania / izolacja – zwłaszcza dla zbiorników np. stężonego ługu sodowego

Wykładowca: Szczepan Gorbacz

5.

 18.02.2021

(CZWARTEK)

 Godz.11.00-15.00

system on-line

Prawo budowlane po zmianach. Zawartość projektu budowlanego – wg nowych przepisów prawnych.

 Wykładowca:  Adam Wolny

SZKOLENIE PEŁNOPŁATNE DLA CZŁONKÓW śLOIIB

 6.

23.02.2021
(WTOREK)

Godz. 11.00-14.00

system on-line

„Wymiarowanie i regulacja instalacji wentylacyjnych bytowych i oddymiających.”
1. Wymiarowanie pionów instalacji wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
2. Wpływ trasy przewodów na rozkład ciśnień w instalacji
3. Przykład „jak nie należy projektować”
4. Propozycje poprawnych rozwiązań instalacji
5. Projektowanie instalacji oddymiających przewodowych

 Wykładowca: Barbara Przybycin

7. 

zmiana terminu

01-03.03.2021

 08 - 10.03.2021

3 dni x 8 godz.


szkolenie on-line

Kurs kosztorysowania – NORMA
Podstawy kosztorysowania
• cel, przeznaczenie, typy kosztorysów w tym przepisy dot. kosztorysów inwestorskich,
• forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej,
• metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa,
• koszty bezpośrednie oraz pośrednie ujmowane w kalkulacjach kosztorysowych,
• podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste,
scalone, podstawowe, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji,
• podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu,
• źródła cen robót, RMS – przykłady baz na różnych poziomach agregacji ceny.
Obsługa programu
1. Prezentacja wersji programów NORMA: PRO a EXPERT i Standard 2.
2. Warunki licencji, aktualizacja programu, bazy KNR, cenników RMS itp.
3. Przygotowanie programu – ustawienia domyślne użytkownika.
4. Opcje programu a kosztorysu, zarządzanie widokami, omówienie narzędzi oraz menu.
5. Spersonalizowanie bazy katalogów (KNR i innych) pod potrzeby użytkownika.
6. Wyszukiwanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych tj.:
• pozycje typowe - katalogowe,
• edycja pozycji katalogowych oraz jej nakładów RMS oraz zastosowanie analizy
indywidualnej,
• pozycje nie katalogowe: kalkulacja własna, pozycje uproszczone i szczegółowe,
7. Wycena nakładów wg cen własnych.
8. Importy cenników nakładów RMS oraz cenników robót.
9. Wycena nakładów w oparciu o cennik RMS (Intercenbud i Sekocenbud).
10. Aktualizacja cen wg aktualnych cenników RMS lub/oraz robót.
11. Narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe.
12. Wydruki zestawy, szablon oraz przygotowanie danych do wydruku.

Wykładowca:

Małgorzata Siemienowicz-Książek - Partner Soft

 8.

05.03.2021
(piątek)
zmiana terminu

24.05.2021
Godz. 11.00- 14.00

system 
on-line

Wymagania dotyczące izolacji przewodów rurowych, jakości czynnika grzewczego i ochrony przed hałasem


Wymagania izolacji przewodów rurowych (grubość i rodzaj), jakości czynnika grzewczego i ochrony przed hałasem.
Rurociagi, zbiorniki, kominy, kotły turbiny, wymienniki ciepła

 Wykładowca:

Michał Janota

 9.

10.03.2021
(środa)

Godz. 11.00- 14.00

system 
on-line

 

Przyłącza kanalizacyjne. Materiał, budowa i renowacja. Metody bezwykopowe.

 

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,

Firma: Traktotechnik, Elplast+

 10.

12.03.2021

(piątek)

godz. 11.00-14.00

system 
on-line

 

Kanalizacja ciśnienieniowa. Wymiarowanie. Warunki prawidłowej eksploatacji.

 

Wykładowca:
dr Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,

Firma: WILO, Elplast+

11.

15.03.2021

ZMIANA TERMINU

szkolenie przeniesione na wrzesień

(WTOREK)

godz.11.00 - 14.00

system on-line

Zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarzadzania ryzykiem. Ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę.
 

Wykładowca:

Anita Zakrzewska - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

12. 18.03.2021
(czwartek)
godz.11.00 - 14.00
system on line

"Ekologiczna koncepcja odwodnieniowa dla terenów zurbanizowanych.
Atlas deszczowy PANDA - nowe możliwości symulacji hydraulicznych".

 1. Co to jest deszcz miarodajny

 2. Atlas PANDa

 3. Platforma WaterFolder, działanie kalkulatorów.


Wykładowca:

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar-Pol. Wrocławska,

Karol Mikołajewski - RETENCJA.PL

13.

22.03.2021

(poniedziałek)

godz.11.00 - 14.00

ODWOŁANE

Kogeneracja

  

Wykładowca: Łukasz Dąbrowski

14.

25.03.2021

zmiana terminu
31.03.2021

godz.11.00 - 14.00

system on-line

Jak zapewnić retencję wody deszczowej na silnie zurbanizowanych obszarach miejskich. Przykłady rozwiązań.

Systemy polietylenowe jako wielowariantowe rozwiązania retencji i odprowadzenia wód deszczowych.

Właściwości, projektowanie i montaż.

Wybrane aplikacje kanałów retencyjnych w obszarach zurbanizowanych.

Wykładowcy:

prof. dr hab. inż. Daniel Słyś; Kierownik Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Politechniki Rzeszowskiej

Paweł Birecki; Doradca Techniczny UPONOR INFRA

15. 

29.03.2021 

(poniedziałek)

gosz.11.00 - 14.00


system on-line

 

Wewnętrzne instalacje wodne. Materiał i armatura.

1.Rozwiązania instalacji wodociągowych
2. Materiały w instalacjach wodociągowych
3. Porównanie właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych poszczególnych rodzajów materiałów
4. Rodzaje i charakterystyka armatury w instalacji wodociągowych
5. Systemy mocowania instalacji
6. Projektowanie instalacji wodociągowych
7. Pomiar zużycia wody
8. Eksploatacja instalacji oraz zapobieganie jej zanieczyszczeniu

Nowoczesne instalacje rozprowadzenia wody w budynkach z zastosowaniem technologii rurowych oraz armatury firmy COMAP

 Przegląd instalacji wodociągowych zaprasowywanych wraz z systemami zapobiegania kontaminacji wody. 
Łazienka publiczna i półpubliczna – rozwiązania bezdotykowe. 
Łazienka oszczędna - certyfikacja Leed i Bream. 
Nowości łazienkowe: usuwanie zapachów z WC, toalety myjące, rozwiązania bezbrodzikowe.

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,
Zenon Blutko - GEBERIT

Fabian Mzyk - COMAP

 16.

07.04.2021

(środa)

GODZ.11.00 - 14.00

system on-line 

Wentylacja strumieniowa. System integrujący urządzenia ppoż. Projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji a wilgotność powietrza i jej wpływ na zdrowie oraz komfort.

 I. Projektowanie systemów wentylacji mieszkań. Rodzaje systemów oraz ich wpływ na komfort mieszkańców w świetle warunków cieplno-wilgotnościowych.

1. Systemy wentylacji higrosterowane
2. Systemy wentylacji stałoprzepływowej
3. Komfort cieplno-wilgotnościowy użytkowników

II. Wentylacja indukcyjna, system integrujący urządzenia p.poż

1. Wentylacja indukcyjna – strumieniowa - mieszająca
- rozdział powietrza w pomieszczeniach
- podział wentylowanej przestrzeni
2. Współpraca systemów wentylacyjnego i SSP
- detekcja dymów
- detekcja CO i LPG
- sterowanie wentylacją bytową
- sterowanie wentylacją pożarową

Wykładowcy: Katarzyna Szybalska,Barbara Przybycin

17.

14.04.2021

(środa)

GODZ.11.00 - 15.00

system on-line

Urządzenia awaryjne – co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do projektowania
1. Urządzenia awaryjne tj. natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu – jak i gdzie je projektować ?
2. Omówienie wytycznych projektowych EN15154
3. Omówienie przepisów krajowych ogólnych oraz szczegółowych
4. Wymagania techniczne do podłączenia urządzeń awaryjnych
5. Temperatura wody dla pryszniców bezpieczeństwa
6. Jakie rozwiązania wybrać do projektowania urządzeń awaryjnych na zewnątrz (rozwiązania mrozoodporne)
7. Kabiny awaryjne z własnym zbiornikiem – gdzie je projektować i jakie założenia przyjąć?
8. Termostatyczne zawory mieszające – jakie parametry musi spełniać aby prawidłowo działało urządzenie awaryjne?
9. Rozwiązania do laboratorium – a brak miejsca. Jak to rozwiązać?
10. Jakie założenia przyjąć dla urządzeń awaryjnych projektowanych w strefach zagrożenia wybuchem
11. Dyskusja.

Wykładowca: Agnieszka Dembińska

18

19.04.2021

(piątek)

GODZ.11.00 - 14.00

system on-line

Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne. Materiały i armatura.
Rozwiązania niskoszumowe.

Materiały stosowane do wykonywania instalacji kanalizacyjnej.

Wytyczne i uwagi montażowe instalacji kanalizacyjnych.
Systemy mocowania instalacji kanalizacyjnych.
Zamknięcia przeciwpożarowe.
Dobór średnic.

Wykładowcy: 

dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,

Zenon Blutko - GEBERIT:

Kanalizacja niskoszumowa Silent
Kanalizacja w budynkach wysokich- system Sovent i Supertube
Nowości kanalizacyjne.
Bezpieczne dachy płaskie- odwodnienie awaryjne”

19

23.04.2021

(piątek)

GODZ.11.00 - 14.00

system on-line

Technologia SMART w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi.

1. Rozwiązania techniczne do retencji i rozsączania wody deszczowej
2. Wavin StormHarvester - Nowe spojrzenie na inteligentne zarządzanie wodą deszczową
3. Wytyczne do projektowania zbiorników rozsączających i systemów liniowych rozsączjacych
4. Kalkulatory doboru urządzeń retencyjno - rozsączajacych
5. Standardy przy planowaniu i projektowaniu systemów retencyjno – rozsączających a nowa norma PN-EN 1752-1:2019-11
6. Przykłady rozwiązań

Wykładowca:

dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Agnieszka Wrzesińska - Wavin

20

28.04.2021

(środa)

GODZ.11.00 - 14.00

system on-line

Pompy ciepła w epocie SMART

 

1 Zasada działania i rodzaje pomp ciepła
2. Składowe elementy sprężarkowej pompy ciepła
2.1 Sprężarka
2.2 Zawór rozprężny
2.3 Wymienniki ciepła
2.4 Osprzęt i armatura zabezpieczająco-odcinająca
3. Dolne i górne źródło ciepła - charakterystyka
3.1 Powietrze atmosferyczne,
3.2 Grunt (warstwy przypowierzchniowe i głębokie)
3.3 Woda powierzchniowa, gruntowa i głębinowa oraz morska
3.4 Woda z procesu technologicznego
4 Czynniki chłodnicze w obiegu pompy ciepła
5 Pompy ciepła w świetle unijnych przepisów
6 Współczynniki i klasy efektywności energetycznej pomp ciepła
7 Tryby pracy pomp ciepła w systemach grzewczych
8 Rozwiązania monosystemowe i dwusytemowe pomp ciepła
9. Metody regulacji mocy pompy ciepła
10. Sterowanie
11. Projektowanie pomp ciepła
11.1Ogólne wytyczne
11.2 Wytyczne montażowe instalacji dolnego źródła
11.3 Wytyczne montażowe instalacji centralnego ogrzewania
11.4 Wytyczne montażowe instalacji ciepłej wody użytkowej
12. Certyfikacja instalatorów pomp ciepła
13. Przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych (f-gazów)
14. Rynek pomp ciepła
15. Odbiór źródła z pompą ciepła

Wykładowca:

Michał Janota

21

05.05.2021

zmiana terminu

19.05.2021

(środa)

GODZ.11.00 - 14.00

system on-line

Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych. Konieczność uzdatniania wody kotłowej , basenowej. Zalecenia projektowe, stosowane rozwiązania.

Wykładowca:

dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,

Katarzyna Dominiak - Veolia:

1. Krótki opis firmy Veolia Water Technologies
2. Po co uzdatniamy wodę
3. Jaki przemysł, taka woda uzdatniona
4. Woda kotłowa a możliwości technologiczne
5. Rozwiązania modułowe
6. Mobilne stacje uzdatnianie wody - zaplanuj remont
7. Kilka przykładowych rozwiązań
8. Pytania i odpowiedzi

Robert Muszański - firma Wofil
" Znaczenie badań stacji pilotowych dla właściwego wyboru technologii oczyszczania wody".

22

12.05.2021

(środa)

GODZ.11.00 - 14.00

system on-line

Wytyczne projektowe doboru urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne z zakładów gastronomicznych oraz wody deszczowe z obiektów przyautostradowych i stacji benzynowych.

Wykładowca:

dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,

Zbigniew Sochacki - KESSEL

Prezentacja rozwiązań firmy Wavin:

Aleksandra Wojciul :

1. Instalacje niskoszumowe kanalizacyjne
- Instalacje niskoszumowe kanalizacyjne
- System mocowań oraz instalacja systemu
- Akustyka
- Ochrona przeciwpożarowa
- Narzędzia wspomagające projektowanie

2. Zawór bezwodny HepvO
- Budowa, zasada działania
- Przykłady zastosowań

23

21.05.2021

(piątek)

GODZ.11.00 - 14.00

system on-line

Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce, dynamiczny rynek, uwarunkowania prawne.
Zmiany materiałowe w przewodach gazowych. Nowe dopuszczenia.

Wykładowca:

Aleksandra Imiołek - Antea Group

Henryk Kurek

Artur Dyląg - EGEPLAST

24

09.06.2021

(środa)

godz.11.00-14.00

system on-line

szkolenie przeniesione na II połowę września

I Wybrane zagadnienia z projektowania sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych
1. Wykaz Norm
2. Klasy projektów
3. Naprężenia i siły działające na rurociąg zakopany w ziemi
4. Dopuszczalne naprężenia osiowe w rurociągach preizolowanych
5. Maksymalne długości instalacyjne
6. Metody układania rurociągów
- kompensacja naturalna
- kompensacja kompensatorami mieszkowymi
- podgrzew wstępnym
- naciąg wstępnym
7. Obliczenia sieci komputerowym programem wytrzymałościowym
II Praktyczne zastosowania różnych rozwiązań w sieci preizolowanej
8. Kompensacja nietypowa (różne kąty załamania sieci)
9. Lokalizacja odgałęzień w sieci preizolowanej
10. Preizolowane kompensatory wielorazowe
11. Połączenia sieci kanałowej z siecią preizolowaną –przykłady
III Dokumentacja techniczna
IV Instalacja alarmowa (na życzenie)

Wykładowca:

Hanna Bindarowska

Dla zarejestrowanych uczestników w prezencie dodatkowo Poradnik Projektanta Preizolowanych Sieci Ciepłowniczych od firmy RADPOL.

 

UWAGA: uzupełnienia tematyki i aktualizacje danych firm współorganizujących szkolenia umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej PZITS Katowice www.pzits.com.pl

KOSZT SZKOLEŃ ON-LINE

 • dla członków ŚlOIIB – bezpłatne,
  • dla członków PZITS i studentów – 30,00 zł/ osobę,
  • dla pozostałych uczestników – 70,00 zł/ osobę.

KOSZT SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 130,00 zł/ osobę.
 • Prawo budowlane dla członków ŚlOIIB - pełnopłatne - 130,00 zł/ osobę

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 960,00 zł/ osobę,
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB
 •  kurs kosztorysowania II stopnia – 800,00 zł/ osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 7 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

209900
DzisiajDzisiaj229
WczorajWczoraj300
W tym tygodniuW tym tygodniu1212
W tym miesiącuW tym miesiącu8279
WszystkichWszystkich2099009