logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Kadencja 1966-1969

przewodniczący                      - kol. Juliusz Wojtowicz,

zastępcy przewodniczącego   - kol. Alfred Grzywok, Marian Haponiuk:

sekretarz                                - kol. Jerzy Ożana,

skarbnik                                 - kol. Teodor Mazurkiewicz.

 

Kadencja 1969-1972

przewodniczący                       - kol. Wacław Herniczek,

zastępcy przewodniczącego    - kol. Zbigniew Bruliński, Jerzy Ożana,

sekretarz                                 - kol. Juliusz Koziński,

skarbnik                                  - kol. Benon Hirsa.

 

Z powodu śmierci kol. Wacława Herniczka, od 15.VI.1969 r. (w czasie trwania kadencji) wprowadzono następujące zmiany w składzie zarządu oddziału:

przewodniczący                       - kol. Zbigniew Bruliński,

zastępcy przewodniczącego    - kol. Jerzy Ożana, Jerzy Jastrzębski,

sekretarz                                 - kol. Henryk Koniarek,

zastępca sekretarza                - kol. Andrzej Kałuża,

skarbnik                                  - kol. Benon Hirsa,

zastępca skarbnika                 - kol. Krystyna Garstecka.

 

Kadencja 1972-1975

przewodniczący                       - kol. Jerzy Ożana,

zastępcy przewodniczącego    - kol. Benon Hirsa, Alfred Grzywok,

sekretarz                                 - kol. Henryk Koniarek,

skarbnik                                  - kol. Józef Rosnowski.

 

Kadencja 1975-1978

prezes                                     - kol. Jerzy Ożana,

wiceprezesi                             - kol. Benon Hirsa, Włodzimierz Sławuta,

sekretarz                                 - kol. Henryk Koniarek,

z-ca sekretarza                       - kol. Tadeusz Zuber,

skarbnik                                  - kol. Józef Rosnowski.

 

W czasie trwania kadencji, z powodu wyjazdu kol. Józefa Rosnowskiego funkcję skarbnika przejął kol. Tadeusz Zuber oraz dodatkowo na zastępcę skarbnika, powołano kol. Ilonę Guzowską.

 

Kadencja 1978-1983

prezes                                       - kol. Jerzy Ożana,

wiceprezesi                                - kol. Benon Hirsa, Włodzimierz Sławuta,

sekretarz                                   - kol. Ilona Guzowską,

skarbnik                                    - kol. Tadeusz Zuber,

zastępca skarbnika                   - kol. Felicja Szlemowicz.

 

W czasie trwania kadencji zrezygnowali z pracy w Zarządzie kol. Włodzimierz Sławuta i Tadeusz Zuber. Na zastępcę prezesa została wybrana kol. Zofia Głażewska, a funkcję skarbnika powierzono kol. Zygmuntowi Bazielichowi.

 

Kadencja 1983-1988            

prezes                        - kol. Jerzy Ożana,

wiceprezesi                - kol. Benon Hirsa, Eryk Soehrich,

sekretarz                    - kol. Ilona Guzowska,

z-ca sekret.                - kol. Ewa Wodecka,

skarbnik                      - kol. Zygmunt Bazielich,

z-ca skarbnika            - kol. Krystyna Mateusiak.

 

Z uwagi na wyjazd służbowy za granicę kol. Benona Hirsy, na zastępcę prezesa wybrano kol. Ewę Wodecką.

 

Kadencja 1988-1993            

prezes                         - kol. Zbigniew Janota,

wiceprezesi                 - kol. Adam Trzos, Jerzy Ożana,

sekretarz                     - kol. Ilona Guzowska,

z-ca skretarza             - kol. Ewa Wodecka,

skarbnik                      - kol. Zygmunt Bazielich,

z-ca skarbnika            - kol. Jan Niesyt,

członkowie:                 - kol. Zbigniew Dacy,

- kol. Bolesław Jurkiewicz,

- kol. Edward Koliński,

- kol. Krystyna Mateusiak,

- kol. Waldemar Ramos,

- kol. Jerzy Rychlewski,

- kol. Wojciech Herczyński.

 

Kadencja 1994-1998            

prezes                       - kol. Waldemar Nawrocki,

wiceprezesi                - kol. Jerzy Rychlewski, Jan Sarapata, Adam Trzos

sekretarz                    - kol. Zofia Rudnicka,

z-ca sekretarza          - kol. Jolanta Jagucka,

członkowie:                - kol. Zbigniew Dacy,

                                   - kol. Hanna Wierzbicka-Gryzełko,

- kol. Zbigniew Janota,

- kol. Bolesław Jurkiewicz,

- kol. Zbigniew Matuszyk,

- kol. Waldemar Ramos,

- kol. Ewa Wodecka,

- kol. Andrzej Żuławiński.

 

Kadencja 1999-2003            

prezes                         - kol. Zbigniew Matuszyk,

wiceprezes, sekretarz  - kol. Waldemar Nawrocki,

wiceprezes                  - kol. Bolesław Jurkiewicz,

skarbnik                      - kol. Jerzy Rychlewski,

członkowie:                  - kol. Jan Niesyt,

- kol. Renata Przywarska,

- kol. Krzysztof Szymański,

                                   - kol. Barbara Twardosz-Michniewska.

 

W czasie trwania kadencji w roku 2000 z pracy w Zarządzie zrezygnowali: kol. Waldemar Nawrocki, Bolesław Jurkiewicz, Renata Przywarska. Na wiceprezesa powołano kol. Krzysztofa Szymańskiego, a na sekretarza kol. Barbarę Twardosz-Michniewską. Dotychczasowego zastępcę członka Zarządu kol. Lubomira Stojewskiego, powołano w skład Zarządu Oddziału.

 

Po wprowadzonych zmianach Zarząd w latach 2000-2003 pracował w składzie:

prezes                      - kol. Zbigniew Matuszyk,

wiceprezes               - kol. Krzysztof Szymański,

sekretarz                  - kol. Barbara Twardosz-Michniewska,

skarbnik                   - kol. Jerzy Rychlewski,

członkowie:               - kol. Jan Niesyt,

                                 - kol. Lubomir Stojewski.

 

Kadencja 2003-2007

prezes                     - kol. Zbigniew Matuszyk,

wiceprezesi              - kol. Barbara Twardosz-Michniewska,

                                - kol. Krzysztof Szymański

sekretarz                 - kol. Bolesław Jurkiewicz,

skarbnik                  - kol. Lubomir Stojewski,

członkowie:              - kol. Jerzy Niesyt,

                                - kol. Jerzy Rychlewski,

                                - kol. Jan Pałasz.

 

Kadencja 2007-2011

Zarząd

prezes                        - kol. Zbigniew Matuszyk,

wiceprezesi                - kol. Ewa Dworska, kol. Hieronim Spiżewski

sekretarz                    - kol. Bolesław Jurkiewicz,

skarbnik                     - kol. Lubomir Stojewski,

członkowie:                 - kol. Małgorzata Prochas,

                                   - kol. Barbara Balcarek,

                                   - kol. Danuta Bochyńska-Podloch,

                                   - kol. Barbara Twardosz-Michniewska,

zastępcy członków:     - kol.    Edyta Jaros-Praniuk,

                                   - kol. Krzysztof Szymański,

                                   - kol. Elżbieta Nemś.

Komisja Rewizyjna               

przewodniczący          - kol. Zbigniew Janota,

członkowie                  - kol. Jolanta Jagucka,

                                   - kol. Jerzy Pisowicz,

zastępcy członków      - kol. Grażyna Mleczko,

                                   - kol. Jacek Siwecki.

Sąd koleżeński                      

przewodniczący         - kol. Michał Janota,

członkowie                 - kol. Wiesław Kotyla,

                                  - kol. Jerzy Ożana.

 

Z powodu śmierci prezesa Zbigniewa Matuszyka w dniu 03.08.2010 roku, funkcję prezesa do zakończenia kadencji, objął kol. Hieronim Spiżewski

 

Kadencja 2011-2015

Zarząd

prezes                        - kol. Jacek Siwecki,

wiceprezes                 - kol. Ewa Dworska

sekretarz                    - kol. Bolesław Jurkiewicz,

skarbnik                     - kol. Lubomir Stojewski,

członkowie:                - kol. Jerzy Kornecki,

                                  - kol. Barbara Twardosz-Michniewska,

                                  - kol. Antoni Ładoś,

                                  - kol. Elżbieta Nemś,

zastępcy członków:    - kol. Danuta Bochyńska-Podloch,

                                  - kol. Lucyna Przywara,

                                  - kol. Tadeusz Zuber.

Komisja Rewizyjna               

przewodniczący         - kol. Zbigniew Janota,

członkowie                 - kol. Jolanta Jagucka,

                                  - kol. Edyta Jaros-Praniuk,

zastępcy członków     - kol. Jerzy Pisowicz,

                                  - kol. Grażyna Mleczko.

Sąd koleżeński                      

przewodniczący         - kol. Michał Janota,

członkowie                 - kol. Ewa Konecka,

                                  - kol. Krystyna Augustyn

zastępcy członków     - kol. Jerzy Ożana,

                                   - kol. Katarzyna Kowalczyk

 

Kadencja 2015-2019
Zarząd
prezes                       - kol. Jacek Siwecki,
wiceprezes                - kol. Ewa Dworska,
                                  - kol. Danuta Bochyńska-Podloch,
sekretarz                   - kol. Zofia Rogowska,
skarbnik                    - kol. Elżbieta Nemś,
członkowie:               - kol. Tomasz Herok,
                                  - kol. Jerzy Kornecki,
                                  - kol. Barbara Twardosz-Michniewska,
                                  - kol. Florian Piechurski,
                                  - kol. Lucyna Przywara,
                                  - kol. Tadeusz Zuber.

Komisja Rewizyjna
przewodniczący     - kol. Zbigniew Janota,
członkowie               - kol. Jolanta Jagucka,
                                 - kol. Grażyna Mleczko,
                                 - kol. Mirosław Rosik,
                                 - kol. Piotr Spiżewski

Sąd Koleżeński
przewodniczący     - kol. Michał Janota,
członkowie               - kol. Krystyna Augustyn,
                                 - kol. Ewa Konecka,
                                 - kol. Adam Kotowicz

W czasie trwania kadencji w 2016 r. zrezygnowali z pracy w katowickim Oddziale PZITS kol. Tomasz Herok, kol. Mirosław Rosik i kol. Piotr Spiżewski na rzecz pracy w nowo utworzonym Oddziale Beskidzkim.
W 2018 roku kol. Krystyna Augustyn i kol. Ewa Konecka zrezygnowała z pracy w katowickim Oddziale PZITS.
Skład Sądu koleżeńskiego uzupełniono spośród osób kandydujących do władz na Zebraniu Oddziału, powołano kol. Antoniego Ładosia i kol. Janusza Zadrosza.

W dniu 25.12.2018 r. zmarł dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału kol. Zbigniew Janota Zarząd Oddziału kol. Jolanta Jagucka przejęła funkcję PO Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do końca upływającej kadencji.

 

Po zmianach skład Zarządu Oddziału przedstawiał się następująco:

Kadencja 2015-2019
Zarząd

prezes                         - kol. Jacek Siwecki,
wiceprezes                  - kol. Ewa Dworska,
                                    - kol. Danuta Bochyńska-Podloch,
sekretarz                     - kol. Zofia Rogowska,
skarbnik                      - kol. Elżbieta Nemś,
członkowie:                 - kol. Jerzy Kornecki,
                                   - kol. Barbara Twardosz-Michniewska,
                                   - kol. Florian Piechurski,
                                   - kol. Lucyna Przywara,
                                   - kol. Tadeusz Zuber.

Komisja Rewizyjna
przewodniczący       - kol. Zbigniew Janota,
członkowie                 - kol. Jolanta Jagucka,
                                  - kol. Grażyna Mleczko,

Sąd Koleżeński
przewodniczący       - kol. Michał Janota,
członkowie                 - kol. Antoni Ładoś,
                                  - kol. Janusz Zadrosz

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
19
20
21
23
24
25
26
28
29
31

Wspierają nas:

       KELVIN  METALPLAST    KAPRIN   AMIBLU  GRUNDFOS  KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

221451
DzisiajDzisiaj364
WczorajWczoraj677
W tym tygodniuW tym tygodniu4511
W tym miesiącuW tym miesiącu14631
WszystkichWszystkich2214516