logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

 

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej – październik 2019 r.

 

Lp Tytuł Odnośnik
1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2019/1
2

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2031/1
3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2087/1
4

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo
zamówień publicznych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2020/1
5


Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w
sprawie składowisk odpadów

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326351
6

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową służącą
ochronie środowiska

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326350
7

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla
nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020 r

http://legislacja.rhttp://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/
12326200/katalog/12634708#12634708cl.gov.pl/
projekt/12326200/katalog/12634708#12634708
8

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje
i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326150
9

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326606

 

Normy publikowane przez PKN oraz Dyrektywy UE na stronie:

http://www.pzits.pl/www/wp-content/uploads/2019/10/Raport_GKL_PZITS_10_2019.pdf

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

196530
DzisiajDzisiaj402
WczorajWczoraj459
W tym tygodniuW tym tygodniu861
W tym miesiącuW tym miesiącu9277
WszystkichWszystkich1965305