logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

 

Kolejne proponowane przez nas szkolenie mające na celu poszerzenie wiedzy projektantów w zakresie przepisów BHP.
Dedykowane dla instalatorów.

 

14 kwietnia 2021 roku godz.11.00

zapisy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 501-810-184

 

Tym razem szkolenie będzie dotyczyło projektowania urządzeń awaryjnych.

Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z substancjami chemicznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia ludzi musimy przewidzieć instalację urządzeń awaryjnych.

 

Zaprosiliśmy do prezentacji tego typu rozwiązań experta, auditora i specjalistę w jednej osobie:

 

Agnieszka Dembińska - Od ponad 20 lat pomagam przedsiębiorcom projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy.
Specjalizuję się w szkoleniach z magazynowania materiałów niebezpiecznych łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem.
Każdy projekt i każdy klient jest inny, w swojej pracy kładzie nacisk na indywidualne potrzeby uczestnika szkolenia oraz przełożenia teorii na praktykę
Jestem ekspertem w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trener, konsultant i auditor w zakresie systemów ISO 14001, 9001,45001 oraz specjalista do spraw BHP.

 

KOGO ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE???                                                                  oczomyjka

 

Na szkolenie zapraszamy projektantów instalacji sanitarnych

• Zastanawiasz się od czego zacząć i jak się zabrać do projektowania urządzeń awaryjnych tak aby wszystko było zaprojektowane zgodnie z przepisami ?


• Szukasz kogoś kto mógłby Ci pomóc i miał dla Ciebie czas?

 

W ramach szkolenia dowiecie się Państwo:


• Przepisy krajowe ogólne i szczegółowe.
• Omówienie wytycznych normy EN15154
• Czy projektować odpływ czy nie?
• Jakie minimalne ciśnienie wody jest wymagane aby urządzenia działały prawidłowo?
• Wytyczne dotyczące wydatku wody zg.EN15154 vs ANSI
• Jakie zmiany wnosi w kwestie projektowania piąty rozdział normy EN15154, który obowiązuję od grudnia 2019r.
• jak prawidłowo dobrać i gdzie umieści w projekcie urządzenia awaryjne zgodnie z EN15154?
• Czego unikać przy projektowaniu urządzeń awaryjnych?
• Do wody o jakiej temperaturze powinny być podłączone urządzenia awaryjne?
• w jaki sposób zaprojektować urządzenia mrozoodporne?

 A SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 

1. Urządzenia awaryjne tj. natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu – jak i gdzie je projektować ?
2. Omówienie wytycznych projektowych EN15154
3. Omówienie przepisów krajowych ogólnych oraz szczegółowych
4. Wymagania techniczne do podłączenia urządzeń awaryjnych
5. Temperatura wody dla pryszniców bezpieczeństwa
6. Jakie rozwiązania wybrać do projektowania urządzeń awaryjnych na zewnątrz (rozwiązania mrozoodporne)
7. Kabiny awaryjne z własnym zbiornikiem – gdzie je projektować i jakie założenia przyjąć?
8. Termostatyczne zawory mieszające – jakie parametry musi spełniać aby prawidłowo działało urządzenie awaryjne?
9. Rozwiązania do laboratorium – a brak miejsca. Jak to rozwiązać?
10. Jakie założenia przyjąć dla urządzeń awaryjnych projektowanych w strefach zagrożenia wybuchem
11. Dyskusja.

 

A dla tych, którzy doczytali informację do końca, mamy gratis od prelegenta.

 

Poniżej zamieszczamy link do artykułu dotyczącego projektowania laboratorium przemysłowego - krok po kroku.

Za zgodą autorki, artykuł do pobrania bezpłatnie.

https://adembinska.pl/nowa-grupa-na-linkedin-projektanci-instalacji-przemyslowych-2/

 

 

 

ZAPRASZAMY   28 KWIETNIA 2021 ROKU  godz.11.00

POMPY CIEPŁA W EPOCE  SMART.

 

Pompy ciepła to  jedna z najlepiej rozwijających się gałęzi energetycznych w Polsce.

Dane wskazują, że w 2020 roku w  Polsce liczba sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania budynków po raz pierwszy przekroczyła liczbę sprzedanych kotłów węglowych oraz była większa niż ilość sprzedanych pomp ciepła w Wielkiej Brytanii.

Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu tym rynkiem, stąd przygotowany specjalny materiał szkoleniowy, który w głównych punktach będzie zawierał następujące zagadnienia:

1 Zasada działania i rodzaje pomp ciepła
2. Składowe elementy sprężarkowej pompy ciepła
2.1. Sprężarkapompownia
2.2. Zawór rozprężny
2.3. Wymienniki ciepła
2.4. Osprzęt i armatura zabezpieczająco-odcinająca
3. Dolne i górne źródło ciepła - charakterystyka
3.1. Powietrze atmosferyczne,
3.2. Grunt (warstwy przypowierzchniowe i głębokie)
3.3. Woda powierzchniowa, gruntowa i głębinowa oraz morska
3.4. Woda z procesu technologicznego
4. Czynniki chłodnicze w obiegu pompy ciepła
5. Pompy ciepła w świetle unijnych przepisów
6. Współczynniki i klasy efektywności energetycznej pomp ciepła
7. Tryby pracy pomp ciepła w systemach grzewczych
8. Rozwiązania monosystemowe i dwusytemowe pomp ciepła
9. Metody regulacji mocy pompy ciepła
10. Sterowanie
11. Projektowanie pomp ciepła
11.1. Ogólne wytyczne
11.2.  Wytyczne montażowe instalacji dolnego źródła
11.3.  Wytyczne montażowe instalacji centralnego ogrzewaniadziałanie pompy ciepła
11.4.  Wytyczne montażowe instalacji ciepłej wody użytkowej
12. Certyfikacja instalatorów pomp ciepła
13. Przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych (f-gazów)
14. Rynek pomp ciepła
15. Odbiór źródła z pompą ciepła

WYKŁADOWCA: MICHAŁ JANOTA

 

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. 501-810-149

 

 

 

23 kwietnia 2021 roku zapraszamy na szkolenie:

 

Alternatywne sposoby zagospodarowania wód opadowych

Technologia SMART w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi.

 

godz. 11.00 szkolenie on-line

 

 Wody opadowe należą do zasobów wodnych, które zapewniają odnawialność wód powierzchniowych i podziemnych. Toteż problematyka należytego wykorzystania i zagospodarowania wód opadowych towarzyszy osadnictwu niemalże od samego początku. Dowodem są zachowane, a nawet w większym czy mniejszym stopniu nadal eksploatowane formy kilkusetletnich rozwiązań z zakresu odwadniania miasta.

Tradycyjne podejście do problemu zagospodarowania wód deszczowych bazuje na zasadzie szybkiego ujęcia i odprowadzenia systemami kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej do wód powierzchniowych [5]. Takie rozwiązanie stwarza wiele negatywnych zjawisk dla terenów odwadnianych, a także dla odbiornika. Na terenach, na których funkcjonuje tradycyjny system kanalizacji można często zaobserwować obniżenie poziomu wód gruntowych i nadmierne osuszenie gruntu w wyniku zmniejszenia zasilania przez wody deszczowe [10]. Wadliwa gospodarka wodami opadu atmosferycznego wpływa w istotny sposób na zachwianie równowagi ekologicznej, zanik wrażliwej roślinności, oraz zmiany w strukturze gruntu.

 

Na czym polega zrównoważone zagospodarowanie wód deszczowych, jak rozwiązać problem wód opadowych oraz przykłady alternatywnych rozwiązań przedstawimy w trakcie naszego szkolenia.

 

Dr inż.Florian Piechurski omówi szczegółowo następujące zagadnienia:

 1. Zrównoważone zagospodarowanie wód deszczowych

2. Skutki umocnienia i uszczelnienia powierzchni wpływające na zasoby wodne obszarów zurbanizowanych
3. Sposoby ograniczenia udziału powierzchni nieprzepuszczalnych
4. Działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi
4.1.Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych
Wymagana redukcja normowanych wskaźników zanieczyszczenia w spływach opadowych
5. Podstawy projektowania urządzeń do wsiąkania i retencjonowania wód deszczowych
Parametry hydrogeologiczne gruntu
Wodoprzepuszczalność gruntu
6.Podstawowe zasady wymiarowania urządzeń do wsiąkania wody w grunt
7. Podstawowe zasady projektowania urządzeń do retencji wód deszczowych
8. Urządzenia do retencji i infiltracji wód deszczowych
Zakres stosowania urządzeń infiltracyjnych
9.Przykłady alternatywnego zagospodarowania wód opadowych
Rola wody w kształtowaniu przestrzeni publicznych miasta

staw zbiornik   dachy 

 

 

Reklama Skrzynki FB 640x960 1

 

 

Niezwykle ważne zagadnienie wdrażania nowoczesnych technologii w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi i retencyjno-rozsączającymi przedstawi pani Agnieszka Wrzesińska z firmy Wavin.

1. Rozwiązania techniczne do retencji i rozsączania wody deszczowej

2. Wavin StormHarvester - Nowe spojrzenie na inteligentne zarządzanie wodą deszczową
3. Wytyczne do projektowania zbiorników rozsączających i systemów liniowych rozsączjacych
4. Kalkulatory doboru urządzeń retencyjno - rozsączajacych
5. Standardy przy planowaniu i projektowaniu systemów retencyjno – rozsączających a nowa norma PN-EN 1752-1:2019-11
6. Przykłady rozwiązań

 

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. 501-810-149

 

 

Witamy i zapraszamy w swoim imieniu wszystkich zainteresowanych
projektowaniem i funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

 

 

W dniach 11-12 maja 2021 Wydawnictwo Seidel-Przywecki organizuje szkolenie pt.

 

 „Zastosowanie programu Ekspert Osadu Czynnego (wersja 3.0) do wymiarowania oczyszczalni ścieków metodą osadu czynnego”

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie funkcjonalności programu do wymiarowania oczyszczalni ścieków Ekspert Osadu Czynnego 3.0 wersja Kombi zgodnie z Wytyczną DWA A131.

Program oblicza wartości wymiarujące dla oczyszczalni z osadem czynnym, łącznie z zapotrzebowaniem na tlen.

Dotychczas najważniejszym parametrem wymiarującym proces oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego było BZT5.

W nowej Wytycznej DWA parametrem wymiarującym dla osadu czynnego jest ChZT, z uwzględnieniem jego różnych frakcji.

 

Program bazujący na wytycznych DWA jest stosowany w wielu krajach na świecie – w Polsce dostępny jest pod nazwą Ekspert Osadu Czynnego.


Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na stronie https://seidel-przywecki.eu/webinaria/zastosowanie-programu-ekspert-osadu-czynnego-kombi-3-0-do-wymiarowania-oczyszczalni-sciekow-metoda-osadu-czynnego/

 

DLA CZŁONKÓW PZITS koszt szkolenia jest obniżony do 350,00 zł netto

osad czynny

Prowadzący:

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka Politechnika Gdańska prof. PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Technologii Wody i Ścieków

mgr inż. Wojciech Przywecki – Biuro Inżynierskie Przywecki i Partnerzy.

 

Program oblicza następujące elementy oczyszczalni z osadem czynnym:

Wielkość komór osadu czynnego (objętości komór denitryfikacji i nitryfikacji).
Wielkość i głębokość osadników wtórnych.
Zapotrzebowanie na tlen.
Ilość dyfuzorów niezbędnych do napowietrzania komór.
Strumień osadu recyrkulowanego.
Maksymalny teoretyczny strumień recyrkulacji wewnętrznej.


Seminarium adresowane jest do projektantów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków, do nauczycieli szkół wyższych, do studentów szkół wyższych (wydziałów inżynierii środowiska, ochrony środowiska itp.), a także do osób oceniających projekty oczyszczalni ścieków.

Pytania prosimy kierować do kol. Lidii Glazer      tel. kom. 784 372 590

 

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

19.05.2021 godz.11.00-14.00

 

Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych.
Konieczność uzdatniania wody kotłowej , basenowej.

Zalecenia projektowe, stosowane rozwiązania.

 

Na szkoleniu poruszone będą następujące zagadnienia:

1. Procesy i urządzenia do poprawy jakości wody


• komunalnych (woda przeznaczona do spożycia (do picia), woda wodociągowa)
• przemysłowych (woda przemysłowa, zwłaszcza dla przemysłu spożywczego, woda do celów chłodniczych i grzewczych - w obiegach zamkniętych , półotwartych lub otwartych)
• basenowych (woda basenowa w krytych pływalniach, otwartych kąpieliskach )

 

2. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne wody – oczyszczanie


Koagulacja
Filtracja
Odżelazianie i odmanganianie
Filtracja na węglu aktywnym
Usuwanie azotanów
Zmiękczanie wody
Filtry mechaniczne
Dezynfekcja
Odwrócona osmoza (demineralizacja)

 

3. Czym jest woda przemysłowa - przygotowanie


Woda przemysłowa jest używana w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i procesach produkcyjnych.
W zależności od zapotrzebowania używa się wody surowej, oczyszczonej 
lub wtórnej w obiegu zamkniętym .
Przemysłowe stacje uzdatniania wody mogą opierać się na różnych systemach uzdatniania.

Wśród nich możemy wyróżnić takie procesy jak:

• filtracja na węglu aktywnym
• wymiana jonowa
• systemy odwróconej osmozy
• filtracja membranowa
• nanofiltracja
• bioremediacja
• ozonowanie
• odparowywanie ścieków
• chemiczne oczyszczanie wody - korekta chemiczna (za pomocą różnych substancji)
• dezynfekcja wody za pomocą UV, temperatury, środków chemicznych

 

4. Wymagania jakości wody dla basenów publicznych w obiegu zamkniętym

Koagulacja
Filtracja na złożu wielowarstwowym
Korekta pH
Dezynfekcja
Usuwanie chloru związanego
Cyrkulacja wody w obiegu

Tę część szkolenia poprowadzi dr inż. Florian Piechurski

 

Na szkoleniu gościć będziemy przedstawicieli Firmy Veolia, którzy zaprezentują nam stosowane rozwiązania dla uzdatniania wody na potrzeby przemysłu.

Krótki zarys przedstawianych zagadnień:logo veolia

1. Krótki opis firmy Veolia Water Technologies
2. Po co uzdatniamy wodę
3. Jaki przemysł, taka woda uzdatniona
4. Woda kotłowa a możliwości technologiczne
5. Rozwiązania modułowe
6. Mobilne stacje uzdatnianie wody - zaplanuj remont
7. Kilka przykładowych rozwiązań
8. Pytania i odpowiedzi

Dla zainteresowanych podajemy link do Katalogu firmowego:

https://www.veoliawatertechnologies.pl/centrum-informacji/publikacje

Katalog homebaner 0

Wspierają nas:

       KELVIN  METALPLAST    KAPRIN   AMIBLU  GRUNDFOS  KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

221451
DzisiajDzisiaj358
WczorajWczoraj677
W tym tygodniuW tym tygodniu4505
W tym miesiącuW tym miesiącu14625
WszystkichWszystkich2214510