logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

 

 

23 kwietnia 2021 roku zapraszamy na szkolenie:

 

Alternatywne sposoby zagospodarowania wód opadowych

Technologia SMART w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi.

 

godz. 11.00 szkolenie on-line

 

 Wody opadowe należą do zasobów wodnych, które zapewniają odnawialność wód powierzchniowych i podziemnych. Toteż problematyka należytego wykorzystania i zagospodarowania wód opadowych towarzyszy osadnictwu niemalże od samego początku. Dowodem są zachowane, a nawet w większym czy mniejszym stopniu nadal eksploatowane formy kilkusetletnich rozwiązań z zakresu odwadniania miasta.

Tradycyjne podejście do problemu zagospodarowania wód deszczowych bazuje na zasadzie szybkiego ujęcia i odprowadzenia systemami kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej do wód powierzchniowych [5]. Takie rozwiązanie stwarza wiele negatywnych zjawisk dla terenów odwadnianych, a także dla odbiornika. Na terenach, na których funkcjonuje tradycyjny system kanalizacji można często zaobserwować obniżenie poziomu wód gruntowych i nadmierne osuszenie gruntu w wyniku zmniejszenia zasilania przez wody deszczowe [10]. Wadliwa gospodarka wodami opadu atmosferycznego wpływa w istotny sposób na zachwianie równowagi ekologicznej, zanik wrażliwej roślinności, oraz zmiany w strukturze gruntu.

 

Na czym polega zrównoważone zagospodarowanie wód deszczowych, jak rozwiązać problem wód opadowych oraz przykłady alternatywnych rozwiązań przedstawimy w trakcie naszego szkolenia.

 

Dr inż.Florian Piechurski omówi szczegółowo następujące zagadnienia:

 1. Zrównoważone zagospodarowanie wód deszczowych

2. Skutki umocnienia i uszczelnienia powierzchni wpływające na zasoby wodne obszarów zurbanizowanych
3. Sposoby ograniczenia udziału powierzchni nieprzepuszczalnych
4. Działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi
4.1.Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych
Wymagana redukcja normowanych wskaźników zanieczyszczenia w spływach opadowych
5. Podstawy projektowania urządzeń do wsiąkania i retencjonowania wód deszczowych
Parametry hydrogeologiczne gruntu
Wodoprzepuszczalność gruntu
6.Podstawowe zasady wymiarowania urządzeń do wsiąkania wody w grunt
7. Podstawowe zasady projektowania urządzeń do retencji wód deszczowych
8. Urządzenia do retencji i infiltracji wód deszczowych
Zakres stosowania urządzeń infiltracyjnych
9.Przykłady alternatywnego zagospodarowania wód opadowych
Rola wody w kształtowaniu przestrzeni publicznych miasta

staw zbiornik   dachy 

 

 

Reklama Skrzynki FB 640x960 1

 

 

Niezwykle ważne zagadnienie wdrażania nowoczesnych technologii w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi i retencyjno-rozsączającymi przedstawi pani Agnieszka Wrzesińska z firmy Wavin.

1. Rozwiązania techniczne do retencji i rozsączania wody deszczowej

2. Wavin StormHarvester - Nowe spojrzenie na inteligentne zarządzanie wodą deszczową
3. Wytyczne do projektowania zbiorników rozsączających i systemów liniowych rozsączjacych
4. Kalkulatory doboru urządzeń retencyjno - rozsączajacych
5. Standardy przy planowaniu i projektowaniu systemów retencyjno – rozsączających a nowa norma PN-EN 1752-1:2019-11
6. Przykłady rozwiązań

 

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. 501-810-149

 

 

Witamy i zapraszamy w swoim imieniu wszystkich zainteresowanych
projektowaniem i funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

 

 

W dniach 11-12 maja 2021 Wydawnictwo Seidel-Przywecki organizuje szkolenie pt.

 

 „Zastosowanie programu Ekspert Osadu Czynnego (wersja 3.0) do wymiarowania oczyszczalni ścieków metodą osadu czynnego”

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie funkcjonalności programu do wymiarowania oczyszczalni ścieków Ekspert Osadu Czynnego 3.0 wersja Kombi zgodnie z Wytyczną DWA A131.

Program oblicza wartości wymiarujące dla oczyszczalni z osadem czynnym, łącznie z zapotrzebowaniem na tlen.

Dotychczas najważniejszym parametrem wymiarującym proces oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego było BZT5.

W nowej Wytycznej DWA parametrem wymiarującym dla osadu czynnego jest ChZT, z uwzględnieniem jego różnych frakcji.

 

Program bazujący na wytycznych DWA jest stosowany w wielu krajach na świecie – w Polsce dostępny jest pod nazwą Ekspert Osadu Czynnego.


Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na stronie https://seidel-przywecki.eu/webinaria/zastosowanie-programu-ekspert-osadu-czynnego-kombi-3-0-do-wymiarowania-oczyszczalni-sciekow-metoda-osadu-czynnego/

 

DLA CZŁONKÓW PZITS koszt szkolenia jest obniżony do 350,00 zł netto

osad czynny

Prowadzący:

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka Politechnika Gdańska prof. PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Technologii Wody i Ścieków

mgr inż. Wojciech Przywecki – Biuro Inżynierskie Przywecki i Partnerzy.

 

Program oblicza następujące elementy oczyszczalni z osadem czynnym:

Wielkość komór osadu czynnego (objętości komór denitryfikacji i nitryfikacji).
Wielkość i głębokość osadników wtórnych.
Zapotrzebowanie na tlen.
Ilość dyfuzorów niezbędnych do napowietrzania komór.
Strumień osadu recyrkulowanego.
Maksymalny teoretyczny strumień recyrkulacji wewnętrznej.


Seminarium adresowane jest do projektantów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków, do nauczycieli szkół wyższych, do studentów szkół wyższych (wydziałów inżynierii środowiska, ochrony środowiska itp.), a także do osób oceniających projekty oczyszczalni ścieków.

Pytania prosimy kierować do kol. Lidii Glazer      tel. kom. 784 372 590

 

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

19.05.2021 godz.11.00-14.00

 

Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych.
Konieczność uzdatniania wody kotłowej , basenowej.

Zalecenia projektowe, stosowane rozwiązania.

 

Na szkoleniu poruszone będą następujące zagadnienia:

1. Procesy i urządzenia do poprawy jakości wody


• komunalnych (woda przeznaczona do spożycia (do picia), woda wodociągowa)
• przemysłowych (woda przemysłowa, zwłaszcza dla przemysłu spożywczego, woda do celów chłodniczych i grzewczych - w obiegach zamkniętych , półotwartych lub otwartych)
• basenowych (woda basenowa w krytych pływalniach, otwartych kąpieliskach )

 

2. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne wody – oczyszczanie


Koagulacja
Filtracja
Odżelazianie i odmanganianie
Filtracja na węglu aktywnym
Usuwanie azotanów
Zmiękczanie wody
Filtry mechaniczne
Dezynfekcja
Odwrócona osmoza (demineralizacja)

 

3. Czym jest woda przemysłowa - przygotowanie


Woda przemysłowa jest używana w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i procesach produkcyjnych.
W zależności od zapotrzebowania używa się wody surowej, oczyszczonej 
lub wtórnej w obiegu zamkniętym .
Przemysłowe stacje uzdatniania wody mogą opierać się na różnych systemach uzdatniania.

Wśród nich możemy wyróżnić takie procesy jak:

• filtracja na węglu aktywnym
• wymiana jonowa
• systemy odwróconej osmozy
• filtracja membranowa
• nanofiltracja
• bioremediacja
• ozonowanie
• odparowywanie ścieków
• chemiczne oczyszczanie wody - korekta chemiczna (za pomocą różnych substancji)
• dezynfekcja wody za pomocą UV, temperatury, środków chemicznych

 

4. Wymagania jakości wody dla basenów publicznych w obiegu zamkniętym

Koagulacja
Filtracja na złożu wielowarstwowym
Korekta pH
Dezynfekcja
Usuwanie chloru związanego
Cyrkulacja wody w obiegu

Tę część szkolenia poprowadzi dr inż. Florian Piechurski

 

Na szkoleniu gościć będziemy przedstawicieli Firmy Veolia, którzy zaprezentują nam stosowane rozwiązania dla uzdatniania wody na potrzeby przemysłu.

Krótki zarys przedstawianych zagadnień:logo veolia

1. Krótki opis firmy Veolia Water Technologies
2. Po co uzdatniamy wodę
3. Jaki przemysł, taka woda uzdatniona
4. Woda kotłowa a możliwości technologiczne
5. Rozwiązania modułowe
6. Mobilne stacje uzdatnianie wody - zaplanuj remont
7. Kilka przykładowych rozwiązań
8. Pytania i odpowiedzi

Dla zainteresowanych podajemy link do Katalogu firmowego:

https://www.veoliawatertechnologies.pl/centrum-informacji/publikacje

Katalog homebaner 0

 

 Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

 

Na naszym szkoleniu w dniu 19 maja 2021 roku omawialiśmy temat: "Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych. Konieczność uzdatniania wody kotłowej, basenowej".

Jeden z referatów przygotowała pani Katarzyna Dominiak - Kierownik Sprzedaży firmy Veolia Water Technologies Sp. z o.o. Firma działa w Polsce od 1997 roku

Temat wystapienia obejmował tylko niewielką część zagadnień, którymi zajmuje się firma. Wystąpienie dotyczyło "Modułowych rozwiązań do uzdatniania wody przemysłowej i kotłowej".

Dla zobrazowania fachowego przygotowania firmy do rozwiązywania problemów gospodarki wodnościekowej przedstawiamy zakres oferowanych przez firmę usług:

zakres usług

 

 Globalne spojrzenie na potrzeby całej gospodarki wodno-ściekowej pozwala na bardzo profesjonalne podejście do potrzeb uzdatniania wody. W jakim celu uzdatniamy wodę?

- utrzymanie stałej jakości produktu końcowego

- generowanie oszczędności

- zapewnienie ciągłości produkcji

- utrzymanie stałej jakości wody

- brak strat produkcyjnych

- rozwój przemysłu

 

W jakich dziedzinach Veolia zaznacza bardzo mocno swoją obecność?:

- oferuje rozwiązania do projektowania, dostarczania, konserwacji i modernizacji miejskich stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,

- oferuje rozwiązania dla przemysłu komunalnego, motoryzacyjnego,

- optymalizacja jakości, przekształcanie odpadów w energię i uzdatnianie wody do produkcji biopaliw,

- rozwiązania do efektywnego uzdatniania wody i zmniejszenia zapotrzebowania na jej zużycie dla przemysłu chemicznego, elektrotechnicznego, fotowoltaiki, przemysłu spożywczego

 

Odrębnym, równie ważnym zagadnieniem są technologiczne działania firmy związane z wodą kotłową. To zagadnienie dotyczy również wielu gałęzi przemysłu, w tym energetyki, przemysłu ciężkiego, spożywczego, farmaceutycznego i innych.

 

Systemy przygotowania wody kotłowej muszą stale produkować wodę zdemineralizowaną o wysokiej jakości.
Wody zasilające kotły, ze względu na pochodzenie, często zawierają substancje zanieczyszczające przyczyniające się do powstawania osadów i korozji, które przenoszone do kotłów współdziałają  z urządzeniami wytwarzającymi parę wodną .

Negatywnym skutkiem tworzenia osadów jest bezpośrednio zmniejszona zdolność przejmowania ciepła, co wywołuje wzrost zużycia paliwa, wysokie temperatury a ostatecznie awarie. Właściwe przygotowanie wody kotłowej obejmuje szereg skomplikowanych procesów chemicznych.

Dla realnego wsparcia swoich klientów Veolia opracowała systemy modułowe (1310 wyprodukowanych w 2019 roku).  Poniżej graficznie przedstawione proponowane rozwiązania:

moduły

 

 Nie trzeba nikogo przekonywać do korzyści jakie płyną ze stosowania systemów modułowych:

- zachowanie wysokiej jakości wykonania

- skrócenie etapu projektowego

- krótki czas produkcji i instalacji

- niższe koszty

- możliwość modyfikacji

 

Odrębną usługą świadczoną przez firmę Veolia są Mobilne Stacje Uzdatniania Wody.

Co Firma oferuje w tym zakresie?:

MSUW

 

Przykłady zastosowań:

MSUW 2   woda mineralna

Dla wszystkich, którzy są zainteresowani pełna ofertą firmy Veolia, podajemy link, pod którym można znaleźć pełny katalog produktów.

VEOLIA

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy, a my zapraszamy na organizowane przez nasze Stowarzyszenie szkolenia, na których zawsze prezentowane są najnowsze technologie i rozwiązania stosowane w naszej branży.

 

Artykuł i zdjęcia - na podstawie materiałów prezentowanych na szkoleniu przez panią Katarzynę Dominiak - Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

Ewa Dworska

Prezes PZITS O.Katowice

W dniach 21 -23 czerwca 2021 roku w Katowicach,

w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym, dzięki partnerstwu z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią,

która została Partnerem Strategicznym konferencji -

odbyła się V edycja konferencji Stormwater Poland 2021

widok

Kilka słów podsumowania tych trzech dni.

W ciągu trzech dni konferencja zgromadziła blisko 350 uczestników zarówno stacjonarnie, jak i na platformie streamingowej.
Wysłuchano 27 prezentacji a we wszystkich dyskusjach udział wzięło 52 prelegentów ze świata nauki, biznesu i branży wod-kan.hala


Trzy sesje tematyczne w pierwszym dniu konferencji podjęły takie tematy jak:

śląska retencja, w czasie której słuchacze mogli poznać nie tylko przemysłową, ale również niebiesko-zieloną stronę Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i potencjał jaki tkwi w tej infrastrukturze, który z powodzeniem można wykorzystywać do łagodzenia skutków zmian klimatu. Uczestnicy tej sesji mieli również okazję poznać zagraniczne rozwiązania dotyczące wykorzystania wód opadowych przy rekultywacji i renaturyzacji obszarów postindustrialnych na przykładzie Zagłębia Ruhry.

Sesja druga zatytułowana „Miasto z klimatem” przybliżyła przede wszystkim już realizowane i planowane działania Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowane rozwojowi retencji i zagospodarowaniu wód opadowych w Polsce oraz zapobieganiu zjawiskom ekstremalnym.

Sesja trzecia: "Odwodnienia komunikacyjne" oraz sesja czwarta "Inteligentna eksploatacja"  miały bardzo duże znaczenie i były ogromnie ważne z perspektywy branży wod-kan.
Wiemy, że wzrasta liczba obiektów retencyjnych, długość sieci kanalizacji deszczowych, którym należy zapewnić niezawodność funkcjonowania. Dlatego poruszone zostały studia przypadków rozwiązań cyfrowych połączonych z elementami sztucznej inteligencji, które pozwalają na dynamiczne zarządzanie systemami odwodnienia i gospodarowanie wodami opadowymi.

sala
Całość konferencji zwieńczyła „Debata o Przyszłości”, którą poprowadzili Jacek Zalewski, dyrektor RetencjaPL oraz Renata Woźniak-Vecchie, kierowniczka działu modelowania RetencjaPL.

„O przyszłości ciężko się rozmawia, jeśli nie przyglądamy się z uwagą teraźniejszości” – zaczął Jacek Zalewski sygnalizując jednocześnie, że debata ma dwie części: „Co o przyszłości mówi nam teraźniejszość” oraz „Nadzieje na przyszłość”.
„Wzorem ubiegłych lat zostały sformułowane klarowne postulaty do zrealizowania jeszcze w bieżącym roku. Wśród naszych rozmówców mocno wybrzmiała kwestia jak najszybszego i systemowego przygotowania się do absorbcji środków unijnych przeznaczonych na wsparcie niebiesko-zielonej infrastruktury. Drugim, równie ważnym aspektem poruszonym w debacie, okazały się wyzwania w oczyszczaniu wód opadowych z substancji toksycznych, smogu czy olejów. Ten temat, niewątpliwie istotny, z pewnością pojawi się na przyszłorocznej konferencji Stormwater Poland” – podsumował Jacek Zalewski i dodał: Mam poczucie, że jesteśmy na dobrej drodze i mamy wszelkie narzędzia, by sprostać tym wyzwaniom”.
debata

„Program konferencji zbudowano tak, żeby w każdej sesji tematycznej wybrzmiało wyraźnie hasło: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Wierzymy, że myślenie o klimacie i wodach opadowych w kategoriach globalnych jest nie mniej istotne, jak małe działania, które jako miasta, gminy czy nawet osoby indywidualne możemy podejmować, żeby zmieniać świat wód opadowych” – mówił w podsumowaniu konferencji prof. Paweł Licznar.

 

Nie sposób w kilku słowach oddać szerokiego zakresu dyskusji i prezentowanych rozwiązań.
Nie ma odwrotu od przyjętego kierunku - konieczność retencjonowania i właściwego wykorzystywania wód opadowych 

stoisko

połączona z mądrą polityką lokalną i inżynierskim podejściem do eksploatacji systemu.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" zaprezentowała swój ostatni zeszyt poświęcony "Infrastrukturze deszczowej od stanu krytycznego do zasadniczych działań na rzecz klimatu". Opracowanie adresowane do właścicieli systemów opadowych oraz do ich operatorów zawiera wiele cennych wskazówek i rad.
Opracowanie jest dostępne w Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

A projektanci pompowni przeciwpowodziowych mogli otrzymać z firmy Grundfos materiał pomocny przy doborze i projektowaniu pompowni.

 

W trakcie dyskusji poruszony był temat gwałtownych opadów deszczu w ostatnich dniach, co wzmocniło  konieczność innego spojrzenia na projektowanie sieci kanalizacji deszczowej. Opad deszczu w Poznaniu charakteryzowal sie natężeniem 430 l/s/ha, a ostatnie trzy lata w Katowicach  natężenie deszczu dochodziło do 240 l/s/ha. Bez wspomagających narzędzi, bez atlasu natężeń deszczu dla danego obszaru nie jesteśmy w stanie prawidłowo zapraojektować ani sieci ani obiektów na niej usytuowanych. Nie jesteśmy przygotowani na opady deszczu typu "flash flood"( Poznań) ale obserwowane zmiany klimatu musimy w naszych obliczeniach uwzględniać.

Na przeciw takim wymaganiom wychodzi platforma WATERFOLDER. 

WaterFolder to pierwsza platforma dla projektantów pozwalająca na dobór urządzeń wielu producentów z branży wod-kan.

Już teraz są na niej obecne takie firmy jak: Ecol-Unicon, Hauraton, Amiblu, Uponor. Zachęcamy projektantów do skorzystania z dobrego narzędzia oraz wsparcia merytorycznego.

 

Dziękujemy organizatorom oraz włodarzom miasta Katowice za decyzję o lokalizacji Konferencji w obrębie naszej Aglomeracji.

Więcej informacji o tematyce, prelegentach na stronie: https://stormwaterpoland.com/

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

207972
DzisiajDzisiaj33
WczorajWczoraj298
W tym tygodniuW tym tygodniu1064
W tym miesiącuW tym miesiącu9614
WszystkichWszystkich2079729