logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


1. Zaproszenie do nowego cyklu szkoleń seminaryjnych

    Katowice

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Katowickiego Oddziału PZITS za kadencję w latach 2011-2015

1. Terminy szkoleń:

2. Terminarz PZITS

3. Karta zgłoszenia na kurs

4. Zmiana terminu szkolenia:
"Szkolenie: Budownictwo jednorodzinne-zasady i wytyczne projektowania w świetle aktualnych przepisów Prawa budowlanego i warunków technicznych" z dnia 12 listopada 2015 roku przeniesiony zostaje na dzień 15 grudnia 2015 roku.

5. W dniu 12.01.2016 roku odbędzie się  dodatkowe szkolenie "Prawo budowlane-zmiany w swietle nowelizacji przepisów" prowadzone przez Adama Wolnego.

Egzaminy na uprawnienia energetyczne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał przy Oddziale PZITS w Katowicach, ul. Podgórna 4 komisję kwalifikacyjną dla stwierdzania wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, potwierdzonych świadectwem.

 

19 września 2019 roku zmarł Tadeusz Zuber, nasz kolega i wieloletni aktywny członek naszego Stowarzyszenia. Był członkiem PZITS o/Katowice od 1964 roku

 

ZuberWielokrotnie nagradzany za społeczną działalność i zaangażowanie najwyższymi odznaczeniami branżowymi oraz państwowymi.

Kolega Tadeusz Zuber był dla nas wszystkich przykładem inżyniera, który swój zawód traktuje niezwykle poważnie, odpowiedzialnie i z ogromnym zaangażowaniem. Ogromu inicjatyw i nowatorskich przedsięwzięć w zakresie naszej branży, które podjął i zrealizował nie sposób wymienić. Na podkreślenie zasługuje jego aktywny udział w działaniach na rzecz ekologii i podnoszenia świadomości inżynierów w zakresie naszej odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

Był jednym ze współorganizatorów konferencji „Postęp techniczny w dziedzinie oczyszczania ścieków”, która przez wiele lat wytyczała kierunki rozwoju i nowe technologie w oczyszczaniu ścieków. Przez wszystkie lata pracy aktywnie uczestniczył w życiu stowarzyszenia oraz wspierał działania katowickiego oddziału jako dyrektor katowickich wodociągów.

Pełniąc funkcje w zarządzie oddziału zawsze wykazywał się inicjatywą w działaniu oraz wsparciem merytorycznym dla młodszych kolegów.

Żegnamy kolegę Tadeusza Zubera z ogromnym żalem i poczuciem straty.

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Wspierają nas:

       KELVIN    METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

184552
DzisiajDzisiaj718
WczorajWczoraj1001
W tym tygodniuW tym tygodniu718
W tym miesiącuW tym miesiącu28319
WszystkichWszystkich1845526